Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ŞEHİR İMAJLARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: TEKİRDAĞ ŞEHİR İMAJI

International journal of geography and geography education (Online), sa.42, ss.400-412, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Türkiye Şehir Coğrafyası Makaleler Bibliyografyası (1915-2018)

Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi (TALİD, cilt.17, sa.34, ss.477-517, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Şehirlerde mekansal gelişim ve değişim: Tekirdağ örneği

1ST ISTANBUL INTERNATIONAL GEOGRAPHY CONGRESS, İstanbul, Türkiye, 20 - 22 Haziran 2019, sa.5255, ss.32-42 Creative Commons License

Kitap & Kitap Bölümleri