Bilimsel Faaliyetler

Bilimsel Hakemlikler

  • Şubat 2021 Avrasya İncelemeleri Dergisi (AVİD)

    Diğer İndekslerce Taranan Dergi

  • Nisan 2020 Kastamonu University Journal of Engineering and Science (KUJES)

    Diğer İndekslerce Taranan Dergi