Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Siyasal İletişimde Sorumluluğu Olmayan Güç Spin Doctor

Düşünen Siyaset, sa.29, ss.197-222, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ulusal İtibar Yönetiminde Kamu Diplomasisi

Düşünen Siyaset, sa.29, ss.241-264, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kurumsal İçinde Çözülmeyen Konular Dışarıya Taşarsa

Marketing Türkiye, sa.170, ss.102-103, 2009 (Hakemsiz Dergi)

En Hissettirmeden Reklâm Yapanlar

Marketing Türkiye, sa.151, ss.60-62, 2008 (Hakemsiz Dergi)

Kurumsal Güven Kurum İçi İletişimden Geçer

Marketing Türkiye, sa.145, ss.34-36, 2008 (Hakemsiz Dergi)

İŞLETMELERİN SOSYAL SORUMLULUKLARININ BAĞIMSIZ ONAYI: SA8000 VE HALKLA İLİŞKİLER

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, sa.23, ss.247-258, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İşletmelerin Sosyal Sorumluluklarının Bağımsız Onayı SA8000 ve Halkla İlişkiler

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, cilt.1, sa.23, ss.247-258, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Halkla ilişkilerde Sosyal Sorumluluğun ve Etiğin Uygulanabilirliği

İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, sa.4, ss.137-149, 2003 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İşletmelerde İnsan Kaynakları Yönetimini Etkinleştirmede İletişim Sürecinin Önemi

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi, Yıllık 2001, sa.3, ss.269-281, 2001 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Halkla İlişkilerde Kalite ve Kalitenin Arttırılması

Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, sa.1, ss.133-142, 2001 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İnsan Kaynakları Yönetiminde Etkin İletişimi Gerçekleştirme Koşulları

Marmara İletişim Fakültesi İletişim Dergisi, sa.11, ss.357-371, 2001 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Relationship Between SNS Usage and Envy Among Turkish University Students

5.Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Skopje, Makedonya, 27 - 30 Haziran 2019

Algılanan Sosyal Kaytarma Davranışı ve Kurumdan Kaynaklanan Sebepler

5. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ (INCSOS), Skopje, Makedonya, 27 - 30 Haziran 2019, ss.337

Kişilerarası İlişkilerde İletişimi Etkileyen Bir Unsur Olarak Koku

USOS 2017 1. INTERNATIONALCONGRESS ON SOCIAL SCIENCES, Malaga, İspanya, 18 - 24 Eylül 2017, ss.376-377

Consumer Fanaticism and Parasocial Interaction

USOS 1.International Conference on Social Sciences, Malaga, İspanya, 18 - 24 Eylül 2017, ss.140

Toksik İletişimin Sosyal Dışlanma Üzerine Etkisi

2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, Türkiye, 18 - 20 Mayıs 2017, ss.1129-1130

Çatışma Stillerinde Dil İfadelerinin Sonuçlarına İlişkin Bir Değerlendirme

2. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 18 - 20 Mayıs 2017, ss.1007

Turizm Sektöründe Sosyal Bulaşma Aynı Madalyonun İki Yüzü

Selçuk Üniversitesi, 1. Avrasya Uluslararası Turizm Kongresi, Konya, Türkiye, 28 - 30 Mayıs 2015, cilt.3, ss.234-248

Televizyon Ekranından Turizm Ekonomisine Turizm Tüketiminde Dizi Filmlerin Etkisi

Selçuk Üniversitesi, 1. Avrasya Uluslararası Turizm Kongresi, Konya, Türkiye, 28 - 30 Mayıs 2015, cilt.2, ss.298-312

Çevresel Adalet ve Yoksulların Çevreciliği Toplum Temelli İletişim Etkinliklerine Eleştirel Bir Yaklaşım

Quo vadis: Artvin Çoruh Üniversitesi Hopa Uluslararası Sosyal Bilimler Konferansı, Artvin, Türkiye, 15 - 17 Ekim 2014, ss.635-654

Yaşam Boyunca Mahremiyet Ölümden Sonra İtibar Kadının İnsan Hakları Bağlamında Arama Motorlarında Unutulma Hakkı

5th International Conference on Women Studies: Neoliberal Discourse and Gender Equality, Gazimagusa, Kıbrıs (Kktc), 25 - 27 Mart 2015, cilt.1, ss.593-606

Tüketim ve Meta Fetişizminin Televizyon Aracılığıyla Şekillendirilmesi Pişirme Şovları

Uluslararası Katılımlı VII. Ulusal Sosyoloji Kongresi, Muğla, Türkiye, 2 - 05 Ekim 2013, cilt.3, ss.525-548

Kuşaklararası İletişimsizlik Riski ve Yönetimi

VII. Ulusal Yaşlılık Kongresi, Karabük, Türkiye, 23 - 25 Mayıs 2013, ss.158-164

Siyasal İletişimde Sorumluluğu Olmayan Güç Spin Doctor

3rd Arab-Turkish Congress of Social Sciences- ATCOSS, İstanbul, Türkiye, 2 - 04 Mayıs 2013

Ulusal İtibar Yönetiminde Kamu Diplomasisi

3rd Arab-Turkish Congress of Social Sciences- ATCOSS-2013, İstanbul, Türkiye, 2 - 04 Mayıs 2013

Türkiye ve Ortadoğu Ülkeleri İle Kültürel Yakınlaşma Aracı Olarak Popüler Kültür Ürünleri Üzerine Bir Değerlendirme

I.Arab-Turkish Congress Of Social Sciences, (Arap-Türk Sosyal Bilimler Kongresi -ATCOSS-2010, Kültür ve Ortadoğu Araştırmaları), Ankara, Türkiye, 10 - 12 Aralık 2012, ss.321-348

Sınır Ticaretinde Kültürel Farklılıklardan Kaynaklanan Engellerin Aşılması Sürecinde Kültürlerarası İletişimin Önemi

1st International Border Trade Congress, (1. Uluslar arası Sınır Ticareti Kongresi), Kilis, Türkiye, 4 - 06 Kasım 2010, ss.442-449

Terör Ortamında Siyasal İletişim Etiği

II. Uluslararası Terörizm ve Sınıraşan Suçlar Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 7 - 09 Aralık 2010

İhanet mi Sadakat mi Whistleblowing

18.Ulusal İnsan Yönetimi Kongresi: İnsandan Kültüre Kültürden İnsana., İstanbul, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2010

Whistleblowing

17. Ulusal İnsan Yönetimi Kongresi:Yapılanlar Yapılmayanlar ve Geri Dönüşleri, İstanbul, Türkiye, 9 - 11 Kasım 2009 identifier identifier identifier

Kurumsal İletişim ve Prensiplere Dayalı Kurumla Uyuşmazlık Davranışı Whistleblowing

Küresel Diyalog, Uluslararası DAVRAZ Kongresi, Isparta, Türkiye, 24 - 27 Eylül 2009, ss.1455-1477

İşletmelerin Sosyal Sorumluluk Çalışmaları Bağlamında Gerçekleştirdikleri İletişim Etkinliklerine Eleştirel Yaklaşım

Ulusal 1.Kurumsal Yönetim Yolsuzluk Etik ve Sosyal Sorumluluk Konferansı, Edirne, Türkiye, 11 - 14 Haziran 2009, ss.295-308

Reklâm Kurulu Kararlarının Medyada Yarattığı Tepkiler Sansür mü Denetim mi

Ulusal Basından Sansürün Kaldırılışının 100. Yılı Kongresi, İstanbul, Türkiye, 9 - 10 Ekim 2008, ss.355-372

Kadını Taciz ve İstismar Eden Medya Haberleri

Ulusal Medyada Kadın Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 06 Mart 2009

The Impact of Psychological Contracts Dimensions On Organizational Commitment: A Field Study of Academicians

4 th International Strategic Management Conference, Sarajevo, Bosna-Hersek, 19 - 21 Haziran 2008, ss.955-959

Yazılı Basında Kadınlara Yönelik Bilgilendirici Haberler ve Medyanın Sosyal Sorumluluğu

Kadın Çalışmalarında Disiplinler arası Buluşma sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 Mart 2004, cilt.2, ss.51-58

Kitap & Kitap Bölümleri

Ünlüler ve Medya Figürleriyle Varsayılan Yakınlık: Parasosyal Etkileşim

İletişim Araştırmaları ve Medya Analizleri Bulgular-Eleştiriler, Selma Koç Akgül-Betül Pazarbaşı, Editör, HiperYayın, İstanbul, ss.78-103, 2019

ÜNLÜLER VE MEDYA FİGÜRLERİYLE VARSAYILAN YAKINLIK: PARASOSYAL ETKİLEŞİM

İLETİŞİM ARAŞTIRMALARI VE MEDYA ANALİZLERİ, SELMA KOÇ AKGÜL, BETÜL PAZARBAŞI, Editör, HİPERYAYIN, İstanbul, ss.78-103, 2019

İletişim

Davranış Bilimleri, Memet Zencirkıran, Editör, DORA, Bursa, ss.109-162, 2017

İzlenim Yönetimi

Davranış Bilimleri, Memet Zencirkıran, Editör, Dora, Bursa, ss.99-128, 2016

Duygusal ve Sosyal Bulaşma

Davranış Bilimleri, Memet Zencirkıran, Editör, Dora, Bursa, ss.291-321, 2016

Örgütsel Sahtekarlığın Gizli Maliyeti ve Örgütsel Güven

Örgüt Yönetiminde Duygular, Beliz Ülgen, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.207-230, 2016

Duygusal ve Sosyal Bulaşma

Davranış Bilimleri, Memet Zencirkıran, Editör, Dora Basım Yayın Dağıtım, Bursa, ss.291-321, 2016

İzlenim Yönetimi

Davranış Bilimleri, Memet Zencirkıran, Editör, Dora Basım Yayın Dağıtım, Bursa, ss.99-128, 2016

Örgütsel İletişim

Örgüt Sosyolojisi, Memet Zencirkıran, Editör, Dora Basım Yayın, Bursa, ss.291-336, 2015

Tracking the Aftermath of a Corporate Scandal from a Network Perspective: The Case of Roche in Turkey

Business Society and Politics Multinationals in Emerging Market International Business and Management, Amjad Hadjikhani,Ulf Elg,Pervez Ghauri, Editör, Emerald Ink Publishing, London, ss.303-325, 2013

Tracking the Aftermath of a Corporate Scandal from a Network Perspective: The Case of Roche in Turkey

Business Society and Politics, AMJAD HADJIKHANI, ULF ELG, PERVEZ GHAURI, Editör, Emerald, ss.303-325, 2012

Personel Seçim Sürecinde İşveren Markalama ve Örgütsel Çekiciliğin Önemi

Yönetimde İnsan Kaynakları Çalışmaları, Atilla Yelboğa, Editör, Turhan Kitabevi Yayınları, Ankara, ss.289-317, 2010

Pesonel Seçim Sürecinde İşveren Markalama ve Örgütsel Çekiciliğin Önemi

Yönetimde İnsan Kaynakları Çalışmaları, YELBOĞA , ATİLLA, Editör, Turhan Kitabevi, Ankara, ss.289-319, 2010

Çok Uluslu İşletmelerde Stratejik Planlama Sürecinde Halkla İlişkilerin Rolü

Çok Kültürlü Ortamlarda Halkla İlişkiler, Kurumsal İletişim ve Yönetim, Pınar Eraslan Yayınoğlu, Editör, İstanbul Ticaret Üniversitesi Yayınları, İstanbul, ss.83-98, 2005

Çok Uluslu İşletmelerde Stratejik Planlama Sürecinde Halkla İlişkilerin Rolü

Çok Kültürlü Ortamlarda Halkla İlişkiler Kurumsal İletişim ve Yönetim, Pınar Eraslan Yayınoğlu, Editör, İstanbul Ticaret Üniversitesi Yayın No:11, İstanbul, ss.83-98, 2005