Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

48-72 Aylık çocuklar için Okul Öncesi İşitsel İşlemleme Testi (İŞTE)’nin geçerlik ve güvenirlik çalışması

Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, cilt.4, ss.74-105, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Adventure Of Our Book Project Of Printing Their Stories In Printery Written By 48 54 Months Age Children s Own

Journal Of Educational And Instructional Studies In The World, cilt.4, ss.37-42, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

My Own Past An Example Of Family Involvement Project Applied To Improve 48 54 Months Old Children s Perception Of The Past

International Journal on New Trends in Education and Their Implications, cilt.5, ss.209-218, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Okul öncesinde geri dönüşüm kavramı aile katılımlı proje tabanlı bir program örneği

Journal of Research in Education and Teaching, cilt.2, ss.234-241, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dikkat Burası İstanbul okul öncesinde aile katılımlı proje tabanlı bir program örneği

Journal of Research in Education and Teaching, cilt.2, ss.263-270, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Analyzing the school readiness of preschoolers from the aspect of the social skills when they start primary school

International Journal on New Trends in Education and Their Implıcations, cilt.4, ss.98-112, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Dijital Kitap Yapalım

FATİH Projesi Eğitim Teknolojileri Zirvesi 2018, Ankara, Türkiye, 2 - 03 Kasım 2018

60-72 Aylık Çocuklarla Etkileşimli Kitap Okuma Çalışmalarının Dil Becerileri Açısından İlkokula Hazırbulunuşluklarına Etkisinin İncelenmesi

International Congress on Education, Distance Education and Educational Technology, Antalya, Türkiye, 24 - 25 Kasım 2017, ss.250-264

Etkileşimli Kitap okumanın Çocukların Betimsel, Yaşantısal ve Duyuşsal Sorulara Verdikleri Cevaplara Etkisi

Internatinoal Congress on Education, Distance Education and Educational Technology, Antalya, Türkiye, 24 - 25 Kasım 2017, ss.265-285

ETKİLEŞİMLİ KİTAP OKUMANIN ÇOCUKLARIN BETİMSEL, YAŞANTISAL VE DUYUŞSALSORULARA VERDİKLERİ CEVAPLARA ETKİSİ

3rd International Congress on Education, Distance Educationand Educational Technology- ICDET, Antalya, Türkiye, 24 - 25 Kasım 2017, ss.265-285

60-72 AYLIK ÇOCUKLARLA ETKİLEŞİMLİ KİTAP OKUMA ÇALIŞMALARININ DİLBECERİLERİ AÇISINDAN İLKOKULA HAZIRBULUNUŞLUKLARINA ETKİSİNİNİNCELENMESİ

3rdnternational Congress on Education, Distance Educationand Educational Technology- ICDET, Antalya, Türkiye, 24 - 25 Kasım 2017, ss.250-264

Kaza geliyorum demez Çocuklarımızı kazalara karşı koruyup yardım edebiliyor muyuz

1.Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi, Kocaeli, Türkiye, 14 - 15 Nisan 2016, ss.246-260 Creative Commons License

İlkokul 1 Sınıf Takip Ölçeği Geçerlilik Güvenirlik Çalışması İstanbul İli Pilot Uygulaması

4th World Conferance on Educational And Instructional Studies, Antalya, Türkiye, 5 - 07 Kasım 2015, ss.67

I Have Rights Too Project Based Parent Ivolvement Program Sample

3rd World Conferance on Educational And Instructional Studies, 6 - 08 Kasım 2014, ss.92-93

Kendimi Tanıyorum 48 62 Aylık Çocukların Kendilik Algılarına İlişkin Kavramların Proje Tabanlı Öğrenme Yöntemi İle Kazandırılması

5th International Conference on New Trends in Education and Their Implications, Ankara, Türkiye, 24 - 26 Nisan 2014, ss.126-127

Analysıng the school readiness of preschoolers from the aspect of the socıal skılls when they start to school

4th International Conference on New Trends in Education and Their Implications, Antalya, Türkiye, 25 - 27 Nisan 2013

Dikkat burası İstanbul!: Okul Öncesinde Aile Katılımlı Proje Tabanlı Bir Program Örneği

4th International Conference on new trends in education and their implications, 25 - 27 Nisan 2013

5 6 Yaş Çocuklarının Görsel Algı Düzeyi İle Çizgi Çalışmaları Açısından İlköğretime Hazırbulunuşluk Düzeyi Arasındaki İlişki

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Ulusal Okul Öncesi Eğitim Kongresi “Okul Öncesi Eğitimin Bugünü ve Geleceği”, İstanbul, Türkiye, 1 - 03 Haziran 2011

5 6 Yas Çocuklarının Görsel Algı Du zeyi Ile ÇizgiÇalısmaları Açısından Ilkögretime Hazırbulunusluk Du zeyi Arasındaki Iliski

Marmara ÜniversitesiAtatürk Egitim Fakültesi Ulusal Okul Öncesi Egitim Kongresi “Okul Öncesi Egitimin Bugünü veGelecegi”, İstanbul, Türkiye, 1 - 03 Haziran 2011

An evaluatıon of preschool educatıon programs from the vıewpoınt of multıple ıntellıgences theory

First Balkan Conference, Stara-Zagora, Bulgaristan, 27 - 29 Haziran 2003, cilt.2, ss.129-135

Okul Öncesi Eğitim Programlarının Çoklu Zeka Teorisi Açısından Değerlendirilmesi

2000'li Yıllarda I. Ulusal Öğrenme ve Öğretme Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 29 - 31 Mayıs 2002

Türkiye de Okul Öncesi Eğitimin Durum Tesbiti

2000'li Yıllarda I. Ulusal Öğrenme ve Öğretme Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 29 - 31 Mayıs 2002

Tu rkiye de Okul Öncesi Egitimin Durum Tesbiti

2000'li Yıllarda I. Ulusal Ögrenme ve ÖgretmeSempozyumu, İstanbul, Türkiye, 29 - 31 Mayıs 2002

Kitap & Kitap Bölümleri

Fen ve Teknoloji Uygulamaları

ÖĞRENEN ÖĞRETMEN, Ozana Ural, Fatma Özge Ünsal, Elif Küçükoğlu, Editör, KASDAŞ, İstanbul, ss.40-47, 2020

İlkokula Hazırbulunuşlukta Algı Eğitimi

Adım Adım İlkokula Başlamak: OKULA UYUM VE ERKEN OKUR YAZARLIK EĞİTİMİ, POLAT ÖZGÜL, Editör, Anı Yayıncılık, İstanbul, ss.165-208, 2019

Dijital Oyunlar

Erken Çocukluk Döneminde Oyun, Hülya Gülay Ögelman, Editör, Eğiten Kitap, Ankara, ss.369-385, 2019

Oyun Yoluyla Dil Becerilerinin Desteklenmesi

Erken Çocuklukta Oyun ve Oyun Yoluyla Öğrenme, ALEV ÖNDER, HANDE ARSLAN ÇİFTÇİ, Editör, Nobel Yayınları, Ankara, ss.125-150, 2017

Robert Gagné’nin Öğrenme Durumları Modeli

Öğrenme ve Öğretme: Kuramdan Uygulamaya, ÖZGÜL POLAT, HANDE ASLAN ÇİFTÇİ, Editör, Nobel Yayınları, Ankara, ss.141-187, 2017

BETA Matematik

Duru Okul Öncesi Yayın, İstanbul, 2016

BETA Tahmin Et

Duru Okul Öncesi Yayın, İstanbul, 2016

B E T A Okul Öncesi Eğitim Seti 8 Kitap

Duru Okul Öncesi Yayın, İstanbul, 2016

BETA Ailemle Çalışıyorum

Duru Okul Öncesi Yayınları, İstanbul, 2016

BETA Görsel Dikkat

Duru Okul Öncesi Yayın, İstanbul, 2016

Zor Değil Matematik

Elele İlkadım Yayınları, İstanbul, 2012

Ne Zaman

Elele İlkadım Yayınları, İstanbul, 2012

Zor Degil Matematik

Elele Ilkadım Yayınları, 2012

Görsel Okuma

Elele İlkadım Yayınları, İstanbul, 2012

Ya Pa Q5 Çizgi Kitabı

Ya-Pa Yayınları, İstanbul, 2011

Küçük Sanatçılar

Açı Yayınları, Ankara, 2011

Okul Öncesi Gelişim Takvimi

Bilgi Evim Yayınevi, İstanbul, 2010

8 ADIM ÇOKLU ZEKA EĞİTİM SETİ

YA-PA YAYIN PAZARLAMA SAN. VE TİC. A.Ş., İstanbul, 2010

Satranç Ögreniyorum Seti 3 Kitap

Morpa Kültür Yayınları, İstanbul, 2005