Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Morphological and mechanical analysis of electrospun shape memory polymer fibers

APPLIED SURFACE SCIENCE, cilt.380, ss.294-300, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Antibacterial properties of polyurethane / benzalkonium chloride nanofibers

8th International Istanbul Textile Conference: Evaluation of Technical Textiles, 14 - 16 Mayıs 2018

Antibacterial characteristics of nanofiber structures obtained by benzalkonium chloride additive poly (vinyl alcohol)/gelatin

8th International Istanbul Textile Conference: Evaluation of Technical Textiles (ETT2018), İstanbul, Türkiye, 14 - 16 Nisan 2018

Selimiye Fabrics

III. International Multidisciplinary Congress of Eurasia - Social Educational Sciences ( İMCOFE’2017), Barcelona, İspanya, 27 - 30 Nisan 2017

Elektroeğirme Yönteminde Kollektör Hızının Nano Lif Özelliklerine Etkisi

1st International Turkish World Engineering and Science Congress, 7 - 10 Aralık 2017

HEATED TEXTILE STRUCTURES

1st International Turkish World Engineering and Science Congress in Antalya, 7 - 10 Aralık 2017

Mechanical and Electromagnetic Shielding Properties of Woven Fabrics with Conductive Composite Fibers

4th International Conference on Value Addition and Innovation in Textiles, 27 - 28 Mart 2017

100 Pamuktan Üretilmiş Örme Kumaşlarda Yeni Nesil Reaktif Boyarmaddelerin Tasarruf Etkisi

7th International Istanbul Textile Conference on FABRICS TOUCHINGANATOLIA (BEZCE2016), 21 - 24 Nisan 2016, ss.616-625

Şekil Hafızalı Malzemelerin Genel Özellikleri ve Tekstil Alanlarındaki Uygulamalarına Örnekler

7th International Istanbul Textile Conference on FABRICS TOUCHINGANATOLIA (BEZCE2016), 21 - 24 Nisan 2016, ss.562-571

Electrospinning of Silk Fibroin based Antibacterial Wound Dressing

10th Asian-Australasian Conference on Composite Materials (ACCM-10), Busan, Güney Kore, 16 - 19 Ekim 2016

Development of Conductive Fiber Composite Structures for Shielding of Electromagnetic Waves

10th Asian-Australasian Conference on Composite Materials (ACCM-10), Busan, Güney Kore, 16 - 19 Ekim 2016

Akıllı Etiket ve Renklerin Sesi

Marmara Üniversitesi İnovasyon ve Teknoloji Transfer Ofisi(MİTTO) II. İnovasyon ve Proje Pazarı, İstanbul, Türkiye, 22 - 23 Ekim 2014

Moda Medya Tasarım Ofisi

Marmara Üniversitesi İnovasyon ve Teknoloji Transfer Ofisi (MİTTO) II.İnovasyon ve Proje Pazarı Etkinliği, İstanbul, Türkiye, 22 - 23 Ekim 2014

Electromagnetic shielding and mechanical properties of knitted fabric reinforced composites

Internatıonal Conference Exhıbıtıon On Advanced And Nanomaterıals, Quebec, Kanada, 12 - 14 Ağustos 2013

Electromagnetic Shielding and Mechanical Properties of Knitted Fabric Reinforced Composites

International Conference Exhibition on Advanced Nano Materials, Quebec, Kanada, 12 - 14 Ağustos 2013

An Investigation into Sound Absorption Properties of Weft Knitted fabrics

2nd International Conference on Value AdditionInnovation in Textiles, Faisalabad, Pakistan, 18 - 19 Mart 2013, ss.212-218

An Investigation Of Electromagnetic Shielding Effectiveness Of Knitting Fabrics With Different Metal Wire

2th International Conference on Value Addition and Innovation in Textiles, Faisalabad, Pakistan, 18 - 19 Mart 2013

Textile program students' evaluation of lecturers

2nd World Conference on Educational Sciences (WCES-2010), İstanbul, Türkiye, 4 - 08 Şubat 2010, cilt.2, ss.3442-3446

Hazır Giyim Sektöründe Akıllı Giysiler

Niğde Tekstil Sempozyumu, Niğde, Türkiye, 23 - 25 Kasım 2008, ss.256-268

The Study of The Effect of Double Yarn Feeding and Pulling on The Texture in Straight Knitting Machines

1th İstanbul İnternational Textile and Textile Machinery Congress, İstanbul, Türkiye, 1 - 02 Haziran 2006

Sectoral Study of Warp Knitting Based Technical Textiles

1th İstanbul İnternational Textile and Textile Machinery Congress, İstanbul, Türkiye, 1 - 02 Haziran 2006

Workers Evaluation of The Management in Circular Knitting Sector

2th International Textile, Clothing Design Conference, Dubrovnik, Hırvatistan, 3 - 06 Ekim 2004

Dokuma Olmayan Nonwoven Kumaşlarda Isı Geçirgenliğinin İncelenmesi

I.Ege Enerji Sempozyumu ve Sergisi, Denizli, Türkiye, 22 - 24 Mayıs 2003