Fashion Brand Selection and Color Characteristics of Working Women


İŞGÖREN T., AYLA C., İŞGÖREN E.

III. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER AVRASYA KONGRESİ, 23 Mart - 02 Nisan 2017

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri