Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

AKP'nin AB Politikalarının Tarihi ve Söylemsel Kökenleri

Turkish Studies, cilt.6, ss.421-437, 2005 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Early-Responding Civil Society and a Late Coming State: Findings from Turkey during the Pandemic

Nonprofit Policy Forum, cilt.0, ss.1-20, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Mediterranean: Not a Union, but an Integrated Space?

International Journal of Political Science Urban Studies, cilt.6, ss.1-20, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License identifier

Rusya Türkiye İlişkileri ve Hükümet Dışı Aktörler HDA

ISTANBUL UNIVERSITY JOURNAL OF FACULTY OF POLITICAL SCIENCES-SIYASAL BILGILER FAKULTESI DERGISI, sa.55, ss.21-41, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

Rusya Federasyonu nda Kamu Diplomasisi Evrim ve Kurumlar

Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi, cilt.3, ss.179-194, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Continuity and Change on Turkish Foreign Policy During the JDP Governments.

Przeglad Strategiczny (Strategic Review), cilt.2014, ss.263-279, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Changing Motivations of NGOs in Turkish Foreign Policy Making Processes Economy Identity and Philanthropy. International Review of Turkish Studies

International Review of Turkish Studies, cilt.3, sa.1, ss.60-84, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Sivil Toplum ve Devlet: Türkiye ve Gürcistandaki Eğilimler: 1980-2010

Contemporary Central Asia - JNU, cilt.17, sa.1, ss.85-111, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

İnsanın Çevreye Topluma ve Kendine Yabancılaşması Sorununu Radikal Şeffaflık ve Sosyal Değer Kavramları ile Yeniden Düşünmek

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.29, sa.2, ss.603-617, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Modernite-Türkiye-AB: Kopenhag Kriterleri Üzerinden Bir Bağ Kurma Denemesi

Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi, cilt.19, sa.2, ss.603-617, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Idea of Mediterranean Union and Turkey

Global Strateji Dergisi, cilt.4, sa.14, ss.96-103, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Uluslararası İlişkilerin Nesnesi Olarak Etnik Gruplar ve Etnik Ayrılıkçılık

Global Strateji Dergisi, cilt.3, sa.10, ss.49-63, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Sendikalar ve Türkiye'nin Avrupa Birliği Siyaseti

Akdeniz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.3, sa.6, ss.19-43, 2003 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

What makes us think Turkey is Authoritarian?

What is new in new authoritrianism? Lund University, Lund, İsveç, 21 - 22 Mart 2019

From Import substitution to Export promotion:economic policies that governments developed to overcome the acute economic crises of Turkey since 1960s

The Making of the Washington Consensus in the Middle East and North Africa.Negotiating international assets, debts and power (1979-91), Bologna, İtalya, 10 - 11 Ekim 2018

How Turkey Accomodates Moves of Russia and USA on its Region

Dynamics of Geopolitics, Regional Security and Economic Connectivity Conference, 14 Mayıs 2018

Redefining us to be able to claim Mediterranean as Mare Nostrum

Islam and The Mediterranean in Modern Times, Ravenna, İtalya, 3 - 04 Mayıs 2018

”Iran Turkey Relations”

Seminar, Şiraz, İran, 09 Mayıs 2017

EU’s Role in the International System

Coimbra Summer School Engaging With the Outside: From Theory to Practice and Back, Coimbra, Portekiz, 26 - 28 Nisan 2017

Where are we headed A Common MediterraneanSpace or a Mediterranean Union

Migrations and the Future of theEuro-Mediterranean Relationshipsfor the Project of a New Partnership, Ravenna, İtalya, 26 Mayıs 2016 identifier identifier identifier

Turkey s Access to the EU and the dilemmas of European Identity

EU Seminar, Varşova, Polonya, 26 - 27 Nisan 2016

Change the World by Shopping Wisely A Social Value Based Economy for a Better World

International Conference on Gross National Happiness, Paro, Bhutan, 4 - 06 Kasım 2015

Civil Society Foreign Policy and Security

6th Think Tanks Forum of the Islamic Countries. Adressing Multidimensional Security Challenges, Islamabad, Pakistan, 7 - 08 Mart 2015

Turkish Foreig Policy under the JDP Rule

Conference at West Asian Studies in the School of International Studies, Jawaharlal Nehru University, Yeni Delhi, Hindistan, 18 Kasım 2014

Turkish Foreig Policy Continuity and Change

Conference at School of Languages, Culture and Literature, Jawaharlal Nehru University, Yeni Delhi, Hindistan, 17 Kasım 2014

Civil Society in the Formation of Georgian and Russian Foreign Policy towards Turkey A Comparison

International Conference on Eurasian States: Socio-EConomic and Political Processes, Yeni Delhi, Hindistan, 11 - 12 Kasım 2014

Russian Federation s Turkey Policies and Russian Civil Society

From Informal to Insurgent Governance: Modes and Transformation of Social Capital in the Caucasus, Tiflis, Gürcistan, 7 - 09 Eylül 2014

Kitap & Kitap Bölümleri

Vize Rejimlerinin Türk Vatandaşlarının Seyahat Kararları ve İzlekleri Üzerindeki Etkileri

Türkiye'ye ve Türkiye'den Göç: Değişen İzlekler ve Politikalar, Ayşem Biriz Karaçay,Ayşen Üstübici, Editör, The ISIS Press, İstanbul, ss.50-80, 2014

Kamu Diplomasisinin Sunduğu Fırsatlar ve Kısıtlar

Kamu Diplomasisi , Abdullah Özkan,Tuğçe Ersoy Öztürk, Editör, Tasam Yayınları, İstanbul, ss.85-110, 2012

Türk Dış Politikası ve Sivil Toplum Örgütleri

21 Yüzyılda Türk Dış Politikası, Faruk Sönmezoğlu,Nurcan Özgür Baklacıoğlu,Özlem Terzi, Editör, Der Yayınları, İstanbul, ss.50-80, 2012

Tarihin Penceresinden Türkiye-Avrupa ve Türkiye-AB İlişkileri

Türk Dış Politikasını Düşünmek Haluk Ulman a Armağan, Gencer Özcan,Günay Göksu Özdoğan,Şule Kut, Editör, Der Yayınları, İstanbul, ss.61-96, 2012

Ulusaşırı Mekanda İnsan Hareketliliği Vize ve Küresel Eşitsizlik

Özneler Durumlar ve Mekanlar, İsmet Emre Işık,Yıldırım Şentürk, Editör, Baglam Yayınları, İstanbul, ss.60-80, 2009

Locating Xenophobia in Turkey

Irregular Migration Informal Labour and Community A Challenge for Europe, Branca Likic-Brboric,Gülay Toksöz,Nikos Trimikliniotisli,Erik Berggren, Editör, Shaker Publishing, Maastricht, ss.430-445, 2007

Türkiye’nin Dış Politikası: Yeni Sorunlar ve Yeni Aktörler

Sivil Toplumve Dış Politika: Yeni Sorunlar Yeni Aktörler, Semra Cerit Mazlum,Erhan Doğan, Editör, Baglam Yayınları, İstanbul, ss.11-22, 2006

AB Katılım Süreci, Neo-Korporatizm ve Türk Siyasetindeki Korporatist Kalıntılar

Sivil Toplum ve Dış Politika, Semra Cerit Mazlum,Erhan Doğan, Editör, Baglam Yayınları, İstanbul, ss.35-54, 2006

Türkiyenin Dış Politikası: Yeni Sorunlar ve Yeni Aktörler

Sivil Toplum ve Dış Politika, Cerit Mazlum, Semra Doğan, Erhan, Editör, Bağlam, ss.11-22, 2006