İnsanın Çevreye Topluma ve Kendine Yabancılaşması Sorununu Radikal Şeffaflık ve Sosyal Değer Kavramları ile Yeniden Düşünmek


Creative Commons License

Doğan E.

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.29, sa.2, ss.603-617, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 29 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2010
  • Dergi Adı: Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.603-617

Özet

Modern toplum insanın kendisine doğaya ve içinde bulunduğu topluma yabancılaşması sorunu ile karşı karşıyadır. Bu yabancılaşma sosyal iktisadi ve siyasal düzenimizin sürdürülebilirliğini tehdit ediyor. Toplumların ayakta kalmasını sağlayan ve onlara karakterini veren sosyal değerler iktisadi ve siyasi düzene aktarılamıyor. Sosyal değerlerin iktisat ve siyaset alanına taşınabilmesi için daha akışkan, sayılabilir, biriktirilebilir ve paylaştırılabilir, rasyonel bir biçimde teşvik edilebilir olması gerekir. Bu yazıda önce sosyal, iktisadi ve siyasi krizler insanın bedenine, içinde bulunduğu topluma ve çevresine yabancılaşması üzerinden analiz edilmektedir. Ardından bu yabancılaşma sorununu sosyal değerleri sayısallaştırmak ve para ekonomisine paralel bir ekonomi oluşturmak suretiyle sosyal, iktisadi ve politik düzene taşımak için basit bir model geliştirilmeye çalışılmaktadır.