Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Enformasyon Sistemleri Yönetimi Perspektifinden Kurumsal Örgüt Kültürü

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ, cilt.11, sa.1, ss.179-189, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Yönetim Bilişim Sistemleri: Kurumsal Enformasyon ve İş İletişimi

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, sa.27, ss.136-148, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

The Effects of Business Intelligence on Strategic Management of Enterprises

Journal of Economics World (From Knowledge to Wisdom), cilt.15, sa.4, ss.60-65, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Digital Communication as an Enterprise Strategy

5. International Congress of Social Sciences (V. INCSOS), Skopje (Üsküp), Makedonya, 27 - 30 Haziran 2019

Günümüz Kurumsal Bilişim Sistemlerinde İletişimin Rolü

2. Uluslararası İletişim, Edebiyat, Müzik ve Sanat Çalışmalarında Güncel Yaklaşımlar Kongresi, Kocaeli, Türkiye, 26 - 27 Ekim 2017

The Effects of Business Intelligence on Strategic Management of Enterprises

20th International Conference on Corporate and Marketing Communications (İzmir University of Economics, İzmir_TR), 16 - 17 Nisan 2015

The Role of Business Intelligence in Strategic Management of Enterprises

Global Technology Management Symposium (University of Riverside, California_USA), 6 - 07 Şubat 2015

The Role of Business Intelligence at the Top Management Level of Enterprises

3rd Annual American Business Research Conference (Adelphi University, New York_USA), 6 - 07 Haziran 2011

Managing Business Intelligence as an Integrated System for Reaching Strategic Goals of Enterprises

International Journal of Art Sciences Academic Conference (Harvard University, Boston_USA), 31 Mayıs - 03 Haziran 2010

Business Intelligence The Role of Data Mining Techniques for Organizations as a Part of Business Intelligence

International Conference of New Media and Interactivity (Marmara University, İstanbul_Turkey), 28 - 30 Nisan 2010

Kurumlarda Bilgi Yönetiminde Sürdürülebilirlik Açısından İş Zekasının Rolü Dijital İş Modelleri

Türkiye Bilişim Derneği III. İstanbul Bilişim Kongresi: Yönetişim (Marmara Üniversitesi, İstanbul_TR), Türkiye, 29 - 31 Mayıs 2009

Kitap & Kitap Bölümleri

Yeni İletişim Ortamlarında Medya Okuryazarlığı Dönüşümü

Sosyal Bilimlere Multidisipliner Bakış, Aytaç Ayhan, Demir Gülsen, Talas Mustafa, Kocadaş Bekir, Editör, Güven Plus Grup A.Ş. Yayınları, İstanbul, ss.405-421, 2018

İş Zekâsı ve Stratejik Yönetim

Beta Yayıncılık Basın Dağıtım A.Ş., 2017

Kurumsal Bilişim Sistemleri ve Enformasyon

Medya Çağında İletişim ”Sokaktan Ekrana Sanaldan Gerçeğe”, , Editör, Çizgi Kitabevi, İstanbul, ss.229-240, 2017