Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Enformasyon Sistemleri Yönetimi Perspektifinden Kurumsal Örgüt Kültürü

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ, vol.11, no.1, pp.179-189, 2018 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Management Information Systems: Corporate Information and Business Communication

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, no.27, pp.136-148, 2017 (International Refereed University Journal)

The Effects of Business Intelligence on Strategic Management of Enterprises

Journal of Economics World (From Knowledge to Wisdom), vol.15, no.4, pp.60-65, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Digital Communication as an Enterprise Strategy

5. International Congress of Social Sciences (V. INCSOS), Skopje (Üsküp), Macedonia, 27 - 30 June 2019

Günümüz Kurumsal Bilişim Sistemlerinde İletişimin Rolü

2. Uluslararası İletişim, Edebiyat, Müzik ve Sanat Çalışmalarında Güncel Yaklaşımlar Kongresi, Kocaeli, Turkey, 26 - 27 October 2017

The Effects of Business Intelligence on Strategic Management of Enterprises

20th International Conference on Corporate and Marketing Communications (İzmir University of Economics, İzmir_TR), 16 - 17 April 2015

The Role of Business Intelligence in Strategic Management of Enterprises

Global Technology Management Symposium (University of Riverside, California_USA), 6 - 07 February 2015

The Role of Business Intelligence at the Top Management Level of Enterprises

3rd Annual American Business Research Conference (Adelphi University, New York_USA), 6 - 07 June 2011

Managing Business Intelligence as an Integrated System for Reaching Strategic Goals of Enterprises

International Journal of Art Sciences Academic Conference (Harvard University, Boston_USA), 31 May - 03 June 2010

Business Intelligence The Role of Data Mining Techniques for Organizations as a Part of Business Intelligence

International Conference of New Media and Interactivity (Marmara University, İstanbul_Turkey), 28 - 30 April 2010

Kurumlarda Bilgi Yönetiminde Sürdürülebilirlik Açısından İş Zekasının Rolü Dijital İş Modelleri

Türkiye Bilişim Derneği III. İstanbul Bilişim Kongresi: Yönetişim (Marmara Üniversitesi, İstanbul_TR), Turkey, 29 - 31 May 2009 Sustainable Development

Books & Book Chapters

Yeni İletişim Ortamlarında Medya Okuryazarlığı Dönüşümü

in: Sosyal Bilimlere Multidisipliner Bakış, Aytaç Ayhan, Demir Gülsen, Talas Mustafa, Kocadaş Bekir, Editor, Güven Plus Grup A.Ş. Yayınları, İstanbul, pp.405-421, 2018

İş Zekâsı ve Stratejik Yönetim

Beta Yayıncılık Basın Dağıtım A.Ş., 2017

Kurumsal Bilişim Sistemleri ve Enformasyon

in: Medya Çağında İletişim ”Sokaktan Ekrana Sanaldan Gerçeğe”, , Editor, Çizgi Kitabevi, İstanbul, pp.229-240, 2017