Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Rehabilitation of Anterior Teeth With Direct Composite Veneers: A Case Report

Clinical Oral Investigations, vol.23, no.5, pp.2525-2526, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Effectiveness of some herbals on initial enamel caries lesion

ASIAN PACIFIC JOURNAL OF TROPICAL BIOMEDICINE, vol.6, no.10, pp.846-850, 2016 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

Two-year Clinical Evaluation of IPS Empress II Ceramic Onlays/Inlays

OPERATIVE DENTISTRY, vol.34, no.4, pp.369-378, 2009 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier identifier

Caries detection with DIAGNOdent and ultrasound

ORAL SURGERY ORAL MEDICINE ORAL PATHOLOGY ORAL RADIOLOGY AND ENDODONTOLOGY, vol.106, no.5, pp.729-735, 2008 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier identifier

Accuracy of ultrasound measurement of progressive change in occlusal enamel thickness

ORAL SURGERY ORAL MEDICINE ORAL PATHOLOGY ORAL RADIOLOGY AND ENDODONTOLOGY, vol.99, no.1, pp.101-105, 2005 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

SUSTAINABILITY IN DENTISTRY

European Journal of Research in Dentistry, vol.5, no.2, pp.71-78, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

İNDİREKT KOMPOZİT VE SERAMİK RESTORASYONLARDA YÜZEY HAZIRLIĞI

AYDIN DENTAL JOURNAL, vol.7, no.1, pp.57-75, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

X Kuşağı ve Sorgulayan Nesil Y Kuşağı Bireylerinin Çürük Farkındalığı

Türkiye Klinikleri Dii Hekimliği Bilimleri Dergisi, vol.24, pp.128, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

VOLUMETRIC TISSUE LOSS OF CARIOUS TEETH SCORED WITH ICDAS II

International Journal of Scientific Research, vol.7, no.4, pp.486-489, 2018 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Caries Experience of Black Stained Teeth Using ICDAS II

Annals of Clinical and Laboratory Research, vol.5, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Remineralization Potential of Herbal Mixtures An In Situ Study

Indian Journal of Applied Research, vol.5, pp.264-268, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

POSTERIOR KOMPOZİT REZİNLERDE DİŞİN PREPARASYONU

Türkiye Klinikleri Restoratif Diş Tedavisi Özel Dergisi, vol.1, pp.34-38, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Matriks Sistemlerinin Restorasyonun Başarısındaki Rolü

Türkiye Klinikleri Dii Hekimliği Bilimleri Dergisi, vol.1, no.3, pp.45-57, 2015 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

MATRİKS SİSTEMLERİNİN RESTORASYONUN BAŞARISINDAKİ ROLÜ

Türkiye Klinikleri Restoratif Diş Tedavisi Özel Dergisi, vol.1, pp.45-57, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Posterior Kompozit Rezinlerde Dişin Preparasyonu

Türkiye Klinikleri Dii Hekimliği Bilimleri Dergisi, vol.1, no.3, pp.34-38, 2015 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

ULUSLARARASI ÇÜRÜK TESPİT VE DEĞERLENDİRME SİSTEMİ ICDAS IN POSTERIOR RESTORASYON KARARINDAKİ ROLÜ

Türkiye Klinikleri Restoratif Diş Tedavisi Özel Dergisi, vol.1, pp.14-20, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Bitim ve Polisaj

Türkiye Klinikleri, vol.1, pp.75-80, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Uluslararası Çürük Tespit ve Değerlendirme Sistemi ICDAS in Posterior Restorasyon Kararındaki Rolü

Türkiye Klinikleri Restoratif Diş Tedavisi Özel Dergisi, vol.1, no.3, pp.14-20, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

In Vitro Assessment of Dimensional Alterations of Worn Human Incisors

PARIPEX INDIAN JOURNAL OF RESEARCH, vol.4, no.10, pp.218-222, 2015 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Matris Sistemlerinin Restorasyonun Başarısındaki Rolü

Türkiye Klinikleri, vol.5, no.3, pp.45-57, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Başlangıç Çürüklerinin Remineralizasyonu ve Güncel Gelişmeler

Türkiye Klinikleri Dental Sci- Special Topics, vol.5, pp.30-42, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

The Evaluation of Effect of Different Surface Treatments on Bond Strength of Resin Cements to Ceramic Material

CLINICAL AND EXPERIMENTAL HEALTH SCIENCES, vol.2, no.6, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Shear Bond Strenght of Composite Resin Cements to Ceramics.

J Marmara University Dental Faculty, vol.1, no.2, pp.61-66, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Ön bölgedeki defektlere direkt kompozit rezin restorasyonlarla estetik yaklaşımlar: 3 olgu sunumu

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, vol.2012, no.6, pp.7-15, 2012 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Beyazlatma Ajanlarındaki Yenilikler

Dental Klinik, no.3, pp.18-26, 2012 (Non Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Clinical evaluation of a gingiva-coloured material, Comp Natur: a 3-year longitudinal study.

The Chinese journal of dental research : the official journal of the Scientific Section of the Chinese Stomatological Association (CSA), vol.14, no.1, pp.59-66, 2011 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

Dentin Bonding and Evaluation Methods (Dentine Bağlanma ve Değerlendirme Metodları)

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, vol.4, pp.49-56, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

Clinical Approach to Contemporary Matrix Systems (Güncel Matriks Sistemlerine Klinik Açıdan Yaklaşım)

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, vol.4, pp.40-48, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

İnley-Onley restorasyonların klinik uygulamaları

Dişhekimliği Dergisi, vol.77, pp.18-28, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

Madde kaybının estetik ve konservatif restorasyonu.

Dentalife, vol.20, pp.18-23, 2006 (Non Peer-Reviewed Journal)

Madde kaybının estetik ve konservatif restorasyonu.

Dentalife, vol.20, pp.18-23, 2006 (Non Peer-Reviewed Journal)

Bleaching konusuna yeni yaklaşımlar

Dişhekimliği Dergisi, vol.66, pp.30-33, 2005 (Peer-Reviewed Journal)

Light microscopic and SEM evaluations of three different sealants

Oral Health and Dental Management in the Black Sea Countries, vol.4, pp.426-432, 2005 (Peer-Reviewed Journal)

Digital imaging systems (Dişhekimliğinde dijital radyografların kullanımı)

Dişhekimliğinde Klinik Dergisi, vol.4, pp.112-119, 2004 (Peer-Reviewed Journal)

Dişhekimliğinde dijital radyografilerin kullanımı.

İstanbul Dişhekimleri Odası Dergisi, vol.95, pp.48-51, 2004 (Non Peer-Reviewed Journal)

Bleaching (Beyazlatmaya bir bakış).

Türk Dişhekimliği Birliği Dergisi, vol.83, pp.47-55, 2004 (Peer-Reviewed Journal)

Fluoride and Enamel (Diş minesi ve florür ikilisi)

Dişhekimliği Dergisi, vol.39, pp.111-117, 2001 (Peer-Reviewed Journal)

Effect of high and low concentrations of fluoride in toothpaste on the salivary fluoride level and enamel surface

Hacettepe Dişhekimliği Fakültesi Derg.(. Clinical Dentistry and Research), vol.24, pp.8-13, 2000 (Peer-Reviewed Journal)

The Effect of a varnish with fluoride on the hardness of the exposed human dentine tissue

J Marmara University Dental Faculty, vol.2, no.4, pp.634-638, 1997 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Çürük Yönetiminde Klinik Görüntüleme Sistemleri

International Symposium: Talks on Cariology, İzmir, Turkey, 20 December 2021

Direct restoration of a lateral tooth with shape anomaly after orthodontic treatment: a case report

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 1. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, Sivas, Turkey, 23 November 2021

Direct restoration of a lateral tooth with shape anomaly after ortodontic treatment: a case report

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 1. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, Sivas, Turkey, 23 November 2021

PROGRESİF DİŞ AŞINMASINA BAĞLI İNSİZAL MİNERAL KAYBININ IN VİTRO OLARAKDEĞERLENDİRİLMESİ

EDU-DENT 2020, International dental and health congress, İzmir, Turkey, 28 - 29 November 2020 Sustainable Development

Progresif Diş Aşınmasına Bağlı İnsizal Mineral Kaybının In Vitro Olarak Değerlendirilmesi

Izmir Democracy University International Dentistry Health Congress (IDU-DENT 2020), İzmir, Turkey, 28 - 29 November 2020, pp.422-427 Sustainable Development

Posterior Restorasyonlarda Başarısızlık Nedenleri

Restotatif Diş Hekimliği Derneği Webinar Etkinliği, İstanbul, Turkey, 06 December 2020

In vitro assessment of the incisal mineral loss for progressive tooth wear

International Dentistry & Health Congress IDU-DENT-2020, İzmir, Turkey, 28 November 2020, pp.423

Effect of sodium lauryl sulphate on developing zebrafish embryos

European Organization for Caries Research ORCA Congress 2020, Cagliari, Italy, 8 - 11 July 2020, vol.54, no.102, pp.43

Kama Lateral Dişlerin Kompozit Rezinle Restorasyonu

24. Uluslararası Estetik Diş Hekimliği Kongresi, 23 - 25 October 2020

New Generation Matrix Systems in Management of Proximal Caries

2. ULUSLARARASI SEMPOZYUM “ÇÜRÜMEDEN KORU”II. INTERNATIONAL SYMPOSIUM “PREVENT FROM CARIES”, İstanbul, Turkey, 26 - 27 April 2019

The Oral Microbiome of Dental Plaque in Dental Caries

II. INTERNATIONAL SYMPOSIUM “PREVENT FROM CARIES”, İstanbul, Turkey, 26 - 27 April 2019, no.39

Is Corn Syrup More Dangerous Than Sugar on Salivary And Plaque pH?Tükürük ve Plak pH Açısından Mısır Şurubu Şekerden Daha mı Tehlikeli?

2. ULUSLARARASI SEMPOZYUM “ÇÜRÜMEDEN KORU”II. INTERNATIONAL SYMPOSIUM “PREVENT FROM CARIES”, İstanbul, Turkey, 26 - 27 April 2019

Bitkisel Diş Macununun Zebra Balığı Embriyolarının Gelişimi Üzerine Biyouyumluluğu

Restoratif Diş Hekimliği Derneği 23. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 6 - 08 December 2019

Remineralizasyonu Klinik olarak Görebiliyor muyuz?

Restoratif Diş Hekimliği Derneği 23. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 6 - 08 December 2019

Eski Restorasyonların Estetik Kompozit Laminelerle Yenilenmesi

Restoratif Diş Hekimliği Derneği 23. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 06 December 2019

Farklı Tabakalama Yöntemi ve Farklı Işık Cihazı Kullanımının Mikrosızıntıya Etkisi

İzmir Dişhekimleri Odası 26. Uluslararası Bilimsel Kongre Ve Sergisi, İzmir, Turkey, 8 - 10 November 2019

Posterior Kompozit Restorasyonlarda Başarısızlık Nedenleri

İstanbul Diş Hekimleri Odası Bilimsel Eğitim Etkinlikleri, İstanbul, Turkey, 23 October 2019

Posterior Direk kompozit restorasyonlarda başarısızlık nedenleri

Türk diş Hekimleri Odası Bilimsel Etkinlik, İstanbul, Turkey, 23 October 2019

The Effect of Corn-syrup and Sugar Multiple Uptakes on pH: A Pilot Study

Marmara Üniversitesi II. Uluslararası Diş Hekimliği Sempozyumu, 29 - 30 April 2019

EVALUATION OF CAVITY VOLUME AND FRACTURE RESISTANCE BY ICDAS II SYSTEM

II. INTERNATIONAL PREVENT FROM CARIES SYMPOSIUM, İstanbul, Turkey, 26 - 27 April 2019

Farklı derinliklerdeki beyaz lezyonlarda rezin infiltrant klinik uygulama protokolü

Restoratif Diş Hekimliği Derneği 22. Uluslararası Bilimsel Kongresi., Antalya, Turkey, 30 November - 02 December 2018

Bitkisel içerikli diş macunu olan Gumgumix®’in diş hassasiyeti üzerine etkisi: Klinik Çalışma

Restoratif Diş Hekimliği Derneği 22. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Antalya, Antalya, Turkey, 30 November - 02 December 2018

Direkt Restorasyonlarda Değişim Nedenleri.

Restoratif Diş Hekimliği Derneği 22. Uluslararası Bilimsel Kongresi., 30 November - 02 December 2018

Gumgumix: Bitkisel Diş Macunu

Restoratif Diş Hekimliği Derneği 22. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 30 November - 02 December 2018

Hardness and Fluorescence Changes of an Early Caries Lesion by a Herbal Toothpaste

International Association of Paediatric Dentistry Regional Meeting 25th Congress of Turkish Society Paediatric Dentistry, 12 - 14 October 2018

X Kuşağı ve Sorgulayan Nesil Y Kuşağı Bireylerinin Çürük Farkındalığı

Türk DişHekimleri Birliği 2018 Kongresi, Ankara, Turkey, 26 - 29 September 2018, vol.24, pp.128

Bilimsel gerçekler ışığında diş macunu

Uluslararası Diş hekimliği kongresi TDB, 27 - 30 September 2018

Posterior Direkt - İndirekt Adeziv Restorasyonlar

Mesleki Geliştirme Programı - Multidisipliner Adeziv Estetik Restoratif Diş Hekimliği, İstanbul, Turkey, 29 - 30 June 2018

Effect of a New Toothpaste Containing Ginger on Early EnamelLesions

International Congress of Preventive Dentistry, Erzurum, Turkey, 5 - 08 March 2018

Posterior Direkt- İndirekt Estetik Adeziv Restorasyonlar

Mesleki Geliştirme Programı - Multidisipliner Adeziv Estetik Restoratif Diş Hekimliği, İstanbul, Turkey, 30 - 31 March 2018

Posterior bölgede adeziv uygulamalar

İstanbul diş hekimleri odası sürekli eğitim programı, İstanbul, Turkey, 24 December 2017

The Assessment of Mineralization on Worn Incisors

TDB 22th International Dental Congress, İzmir, Turkey, 19 - 21 May 2016, pp.651-652

The Evaluation of Color Changes Due to Abrasion on Incisal Edges of Teeth at Different Time Periods An in vitro and in vivo Study

63rd Congress of The European Organization of Caries Research (ORCA) Congress, Atina, Greece, 6 - 09 July 2016, pp.180-270

In vitro Assessment of Incisal Tooth Wear by Various Methods

47th Meeting of the Continental European Division of The international Association of Dental Research (CED-IADR), Antalya, Turkey, 15 - 17 October 2015

A Pilot Study of Occlusal Splints and Enamel Regeneration Toothpaste

20th European Association of Dental Public Health Conference (EADPH), İstanbul, Turkey, 17 - 19 September 2015

Epidemiologic Assessment of Occlusal Splints on Incisal Tooth Wear

20th Europeran Association of Dental Public Health Congress (EADPH), İstanbul, Turkey, 17 - 19 September 2015

Epidermiologic Assessment of Occlusal Splints on Incisal Tooth Wear

20th European Association of Dental Public Health Congress (EADPH), İstanbul, Turkey, 17 - 19 September 2015

In Vivo Assessment of Incisal Tooth Wear by Ultrasonic System A Pilot Study Organization for Caries Research ORCA

62nd Congress of the European Organization for Caries Research (ORCA), Brüksel, Belgium, 1 - 04 July 2015

In Vivo Assessment of In Vivo Tooth Wear by Ultrasonic System A Pilot Study

62nd Congress of the European Organization for Caries Research (ORCA), Brüksel, 1 - 03 July 2015

In Vitro Assessment of Demineralization and Remineralization Around Orthodontic Brackets with FluoreCam

American Association of Orthodontics 115th Annual Session (AAO), San-Francisco, Costa Rica, 15 - 19 May 2015

Matriks Sistemleri, Klinik Uygulamaları

Antalya Diş Hekimleri Odası / Dentsply, Antalya, Turkey, 17 May 2015

Matriks Sistemleri

Dentsply- Antalya Diş Hekimleri Odası Etkinliği, İstanbul, Turkey, 17 May 2015

In vivo Assessment of Incisal Tooth Wear by Ultrasonic System A Pilot Study

62nd Congress of European Organization for Caries Research (ORCA), BRÜKSEL, Belgium, 1 - 04 July 2015

In vivo assessment of demineralizationand remineralization around orthodonticbrackets with Fluorecam

American Association of Orhodontics (AAO) 115th Annual Session, San-Francisco, Costa Rica, 15 - 19 May 2015

Posterior Restorasyonun Başarısında Güncel Matriks SistemlerininYeri

Dentsply - Güney Diş Deposu Eğitim Programı, İstanbul, Turkey, 18 February 2015

Amalgam Restorasyonların Amalgam ve Rezin Kompozitle Tamiri Sonrası Bağlanma Direncinin İncelenmesi.

Restoratif Dişhekimliği Derneği 19. Uluslararası Bilimsel Kongresi., İstanbul, Turkey, 27 - 28 October 2014

Aproksimal Restorasyonlarda Başarı ve Güncel Matriks Sistemleri

Çanakkale DişHekimleri Odası Bilim Şenliği, Çanakkale, Turkey, 17 - 18 October 2014

Aproksimal Restorasyonlarda Başarısızlık Nedenleri

Edirne DişHekimleri Odası Bilim Şenliği, Edirne, Turkey, 10 May 2014

Dişeti Renkli Kompozit Materyallerin Klinik Açıdan Değerlendirilmesi (Clinical evaluation of gingiva-colored material)

Ege Bölgesi Dişhekimleri Odaları 18. Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi., İzmir, Turkey, 30 November - 02 December 2012

Aproksimal Restorasyonlarda Başarı

İstanbul DişHekimleri Odası İstanbul, İstanbul, Turkey, 13 November 2013

Alternatives on Surface Treatment to CAD Glass Ceramics

101st FDI Annual World Dental Congress, İstanbul, Turkey, 28 - 31 August 2013, vol.63, pp.149

New Matrix Systems (Güncel Matris Sistemleri).

“Restoratif Tedavide Başarı”1 Konu 5 Konuk. İstanbul DişHekimleri Odası, İstanbul, Turkey, 5 - 10 March 2013

Bitim ve Polisaj

İstanbul DişHekimleri Odası “Kompozitler, Dental Simanlar ve Bonding Malzemeleri” konulu Dental Ürün Günleri etkinliği, İstanbul, Turkey, 17 October 2012

Remineralization Potential of Herbal Medicaments and Assessment by Ultrasound

International Scientific Congress Marmara University of Faculty Dentistry, İstanbul, Turkey, 30 August - 01 September 2012

Effect of surface treatment on bond strength of two resin cements to IPS e.max.

International Scientific Congress Marmara University of Faculty Dentistry, İstanbul, Turkey, 30 August - 01 September 2012

.Servikal Lezyonlar ve Tedavi Seçenekleri

Tekirdağ Diş Hekimleri Bilimsel Toplantısı, Tekirdağ, Turkey, 10 May 2012

Clinical success of IPS empress II Inlays/Onlays

23rd Symposium and Annual Meeting of International Society for Ceramics in Medicine, ISCM 2011, İstanbul, Turkey, 6 - 09 November 2011, pp.620-625 identifier

Servikal Kayıpların Dişeti Renkli Kompozit Restorasyonları.

Sivas Diş Hekimleri Bilimsel Toplantısı, Sivas, Turkey, 09 October 2010

Matris sistemleri

Denizli Diş Hekimleri Bilimsel Toplantısı, Denizli, Turkey, 14 - 15 November 2009

Toothbrushing affects salivary oxidative stres in young adults

42nd IUPAC Congress, Chemistry solutions, Glasgow, Scotland, United Kingdom, 2 - 07 August 2009

The effect of amonium chloride on enamel hardness

International Scientific Congress and Exhibition. 5th Aegean region chambers of dentists, Marmaris/Muğla, 28 - 30 April 2006

The effect of sodium bicarbonate on enamel hardness.

. International Scientific Congress and Exhibition. 5th Aegean region chambers of dentists, Marmaris/Muğla, Turkey, 28 - 30 April 2006

One-Year Clinical Evaluation of Indirect Resin Composite and Ceramic Inlays/Onlays.

Turkish Dental Association 12th International Dental Congress, İstanbul, Turkey, 20 - 25 June 2005

Demineralization of the teeth which were bonded using self etching primer (SEP) and ortophosphoric acid

9th International Congress of the Turkish Ortodontic Society with the Participatian of the Israeli Orthodontic Society, Antalya, Turkey, 3 - 06 October 2004

Dark stain has any effect on swimmers’ caries experience?Abstract No 0380

Annual Meeting of the Continental European Division of the International Association for Dental Research (IADR-CED), İstanbul, Turkey, 25 - 28 August 2004

Clinical evaluation of an ormocer based fissure sealants on adults. Abstract No 0013

Annual Meeting of the Continental European Division of the International Association for Dental Research (IADR-CED), İstanbul, Turkey, 25 - 28 August 2004

Performance of DIAGNOdent for approximal caries detectionAbstract No 0365

Annual Meeting of the Continental European Division of the International Association for Dental Research (IADR-CED), İstanbul, Turkey, 25 - 28 August 2004

Dental caries, diagnosis and treatment (Diş çürükleri, teşhis ve tedavi)

Özel Bahçelievler İhlas İlköğretim Okulu, İstanbul, İstanbul, Turkey, 12 May 2004

Caries prophylaxy (Çürük profilaksisi)

SSK Göztepe Eğitim Hastanesi. İstanbul, İstanbul, Turkey, 17 March 2004

Conservative approaches for anterior restorations (Konservatif yaklaşımla anterior restorasyon).

10th International Dental Congress, Antalya, Antalya, Turkey, 17 - 21 June 2003

Preventive dentistry and conservative approaches (Koruyucu tedavi ve konservatif yaklaşımlar).

Cem Ofset Dr. Oktay Duran Matbaacılık Lisesi. İstanbul, İstanbul, Turkey, 06 May 2003

Packable versus conventional composite resins-incidence of voids in posterior restorations.

37th Annual Meeting of the International-Association-for-Dental-Research, Rome, Italy, 5 - 08 September 2001, vol.81 identifier

Oral Care (Ağız ve diş bakımı)

Doğruyol Partisi Beşiktaş İlçesi Kadın Kolları Toplantıs, İstanbul, Turkey, 06 May 2002

Preventive dentistry (Koruyucu dişhekimliği).

Şişli Feriköy İlköğretim Okulu, İstanbu, İstanbul, Turkey, 06 April 2002

Packable versus conventional composite resins-incidence of voids in posterior restorationsAbstract No 289

37th Annual Meeting of the Continental European Division of the International Association for Dental Research, Roma, 5 - 08 September 2001, vol.81

Curing effect of plasma arc and light curing units of packable composites.

Turkish Dental Association 8th International Dental Congress, İstanbul, Turkey, 18 - 23 June 2001

The effects of plasma arc polimerization on ormocer.

Gazi University Faculty of Dentistry, 2nd International Scientific Congress, Ankara, Turkey, 4 - 06 June 2001

Clinical evaluation of adhesive treatment on pathologic cervical lesions

5th Congress of the Balkan Stomatological Society, SELANİK, Greece, 13 - 16 April 2000

Conservatif Treatment Approaches (Koruyucu tedavi yaklaşımları).

Lions Club Educational Meetings, Güngören, İstanbul, İstanbul, Turkey, 08 October 1999

In vivo evaluation of SDI, gallium alloy GFII and Clearfil apx composite resin: A pilot study

Turkish Dental Association 5th International Dental Congress, Bursa, Turkey, 23 - 27 June 1998, pp.110

Oral Health Educations (Ağız ve diş sağlığı eğitimi)

Beşiktaş Primary School, İstanbul, Turkey, 07 May 1998

The importance of cooperation between conservative dentistry and periodontics on treatment of cases

Turkish Dental Association 4th International Dental Congress, İstanbul, Turkey, 26 - 28 June 1997

Efficiency of a fluoridizing agent on the hardness of the exposed human dentin tissue. (Abs. no:78 )

The 4th World Congress on Preventive Dentistry, Trends in Prevention, Umea, Sweden, 3 - 05 September 1993, pp.58

Books & Book Chapters

Diş Macun ve Kremleri

Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, 2020 Creative Commons License

Macunlamanın Püf Noktaları

in: Diş Macun ve Kremleri, Dilek Tağtekin, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.67-70, 2020 Creative Commons License

Raflarda Ne Var?

in: Diş Macun ve Kremleri, Dilek Tağtekin, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.167-178, 2020 Creative Commons License

Diş Macunları Toksik mi?

in: Diş Macun ve Kremleri, Dilek Tağtekin, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.122-127, 2020 Creative Commons License

Bitkisel Diş Macunları

in: Diş Macun ve Kremleri, Dilek Tağtekin, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.97-106, 2020 Creative Commons License

Ultrasound on detection of initial caries.

in: A clinical guide to dental caries detection and assessment., Ferreira Zandona AG,Longbottom C., Editor, Springer, London/Berlin , California, pp.14-16, 2019

Çürük teşhisinde ultrason

in: Çürük Tespitinde Güncel Yaklaşımlar, Serap Akyüz, Editor, Türkiye Klinikler, Ankara, pp.27-32, 2019

Endodontik Tedavili Dişlerde Restorasyon EndikasyonlarıIndications for Restoration of Endodontically Treated Teeth

in: Posterior Bölge Estetik Restorasyonlar, Prof. Dr. Haşmet Ulukapı, Editor, Türkiye klinikleri Özel Sayı, Ankara, pp.42-50, 2019

Hasta Değerlendirmesi, Muayene ve Teşhis, Tedavi Planlaması. Bölüm 9

in: Sturdevant’xx Art and Science of Operative Dentistry., Sevil Gürgan, Editor, Güneş Tıp Kitapevi, Ankara, pp.405-446, 2010

Komplike amalgam Restorasyonlar. Bölüm 19

in: Sturdevant’xxs Art and science of Operative dentistry, Sevil Gürgan, Editor, Güneş Tıp Kitapevi, Ankara, pp.807-847, 2010

An ultrasonic system for the detection of dental caries.

in: Early Detection of Dental Caries III, Stookey GK, Editor, Indiana University School of Dentistry, Indiana, pp.107-120, 2003