Bitkisel Medikamentlerin Remineralizasyon Potansiyelleri ve Ultrason'un Etkinliğinin Değerlendirilmesi


BİLGİN GÖÇMEN G. , YANIKOĞLU F. , TAĞTEKİN D.

Marmara Üniversitesi Uluslararası Diş Hekimliği Bilimsel Kongresi, 30 Ağustos - 01 Eylül 2012