Başarılar & Tanınırlık

Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

 • 2019 Restoratif Diş Hekimliği Derneği 23. Uluslararası Bilimsel Kongresi

  Moderatör

  Antalya, Türkiye

 • 2019 25. Türk Dişhekimleri Birliği Uluslararası Dişhekimliği Kongresi

  Moderatör

  İstanbul, Türkiye

 • 2019 2. ULUSLARARASI SEMPOZYUM “ÇÜRÜMEDEN KORU” II. INTERNATIONAL SYMPOSIUM “PREVENT FROM CARIES”

  Moderatör

  İstanbul, Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 126

h-indeksi (WOS): 6