Arş.Gör.Dr.

DİLBER ZEYTİNKAYA


Fen - Edebiyat Fakültesi

Mütercim Tercümanlık Bölümü

Mütercim Tercümanlık (Fransızca) Anabilim Dalı

Biyografi

https://www.impactio.com/researcher/dilber-zeytinkaya

Eğitim Bilgileri

2014 - 2019

2014 - 2019

Doktora

Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı, Türkiye

2012 - 2014

2012 - 2014

Yüksek Lisans

Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı, Türkiye

2007 - 2012

2007 - 2012

Lisans

Marmara Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Mütercim Tercümanlık Bölümü (Fransızca), Türkiye

Yaptığı Tezler

2019

2019

Doktora

Çeviri Eğitiminde Terimbilim ve Terim Yönetim Araçlarının Kullanımı

Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı

2014

2014

Yüksek Lisans

Sözlük Kullanımının Yabancı Dilde Sözcük Öğrenimine Etkisi

Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2012

2012

Pedagojik Formasyon Sertifikası

Mesleki Eğitim

Marmara Üniversitesi

Araştırma Alanları

Mütercim-Tercümanlık, Fransızca Mütercim-Tercümanlık

Akademik Unvanlar / Görevler

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Araştırma Görevlisi Dr.

Marmara Üniversitesi, Fen - Edebiyat Fakültesi, Mütercim Tercümanlık Bölümü

2013 - 2019

2013 - 2019

Araştırma Görevlisi

Marmara Üniversitesi, Fen - Edebiyat Fakültesi, Mütercim Tercümanlık Bölümü (Fransızca)

Yönetimsel Görevler

2020 - Devam Ediyor

2020 - Devam Ediyor

Yan dal Programı Danışmanı

Marmara Üniversitesi, Fen - Edebiyat Fakültesi, Mütercim Tercümanlık Bölümü

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Çift Anadal Programı Danışmanı

Marmara Üniversitesi, Fen - Edebiyat Fakültesi, Mütercim - Tercümanlık (Fransızca) Bölümü

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Mevlana Değişim Programı Koordinatörü

Marmara Üniversitesi, Fen - Edebiyat Fakültesi, Mütercim - Tercümanlık (Fransızca) Bölümü

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Introduction à la traduction II

Lisans

Lisans

Projets d'Engagement Social

Lisans

Lisans

Expression écrite II

Lisans

Lisans

Introduction à la traduction I

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2021

2021

The effect of translator candidates' psychological states during the Covid-19 pandemic on their professional outcome expectations

Zeytinkaya D.

International Journal of Language Academy, cilt.9, ss.27-40, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2020

2020

Terminology training at translation and interpreting departments in Turkey and beyond

Zeytinkaya D. , Saraç F.

RumeliDE Journal of Language and Literature Studies , sa.7, ss.683-701, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

Filmler Yabancı Dil Öğretiminde Nasıl Etkin Bir Şekilde Kullanılabilir?

Zeytinkaya D.

Turkophone, cilt.5, sa.5, ss.30-37, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

Tiyatro Çevirisi Sürecinde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

ZEYTİNKAYA D.

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.11, ss.289-296, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

Görsel-İşitsel Çeviri Kapsamında Altyazı Çevirisi

ZEYTİNKAYA D.

International Social Sciences Studies Journal, cilt.4, ss.4135-4142, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

Karşılaştırmalı Çeviri Eleştirisi Işığında Farklı Çevirmenlerin Parmak İzleri

Zeytinkaya D.

International Journal of Languages’ Education, cilt.6, sa.2, ss.79-90, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

Kopya Çekmeye Yönelik Fransızca Öğretmen Adaylarının Görüşleri

Zeytinkaya D.

International Social Sciences Studies Journal, cilt.4, ss.4458-4467, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Bilişsel Stil Kullanımına Yönelik Bir Araştırma

Zeytinkaya D.

The Journal Of International Social ResearchUluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.9, ss.608-614, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

La Problématique de l’écriture dans l’Amour la Fantasia

Zeytinkaya D.

Asos Journal The Journal of Academic Social Science, cilt.4, ss.471-479, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Gideon Toury nin Erek Odaklı Kuramı Işığında Bedrettin Tuncel in İnsandan Kaçan Başlıklı Çevirisi

Zeytinkaya D.

RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, sa.1, ss.35-47, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

La question de la langue chez Les Nuits de Strasbourg d Assia Djebar

ZEYTİNKAYA D.

Eurasian Academy of Sciences Social Sciences Journal, cilt.6, ss.137-157, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

Le rôle de l’humour dans l’efficacité pédagogique

Demirkan M., Zeytinkaya D.

Eurasian Academy of Sciences Social Sciences Journal, cilt.5, ss.58-64, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2013

2013

Eş Anlamlı ve Zıt Anlamlı Kelime Öğretiminin Dil Edinimindeki Yeri ve Önemi

ZEYTİNKAYA D. , BÜKER M.

Journal of Turkish Studies, cilt.8, ss.185, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2020

2020

Çevirmen Adaylarının Başarı Düzeyleri ile Çevirmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları Arasındaki İlişki

Zeytinkaya D.

18. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, 12 - 14 Aralık 2020, ss.29-36 Creative Commons License

2018

2018

Dipnotlar Nezdinde Çevirmen Kimliği: Manzum Eser, Mensur Çeviri

Zeytinkaya D.

ISASOR II, Ankara, Türkiye, 5 - 06 Ekim 2018, ss.47-56

2018

2018

Çeviride Kültürel Öğelerin Aktarımı

ZEYTİNKAYA D.

ICOSS Social Conference, 09 Nisan 2018

2016

2016

Eğitim Teknolojisinde Yeni Terminoloji Geliştirme ve Tutarlılık Sorunsalı

Demirkan M., Zeytinkaya D. , Başkan N. S.

III. Uluslararası Sözlükbilimi Sempozyumu, Eskişehir, Türkiye, 3 - 04 Kasım 2016, ss.550-560

2016

2016

Geleneksel Sözlüklerden Aykırı Sözlüklere Yeni Bir Sözlük Türü Lümpen Sözlüğü

Zeytinkaya D.

III. Uluslararası Sözlükbilim Sempozyumu -, Eskişehir, Türkiye, 3 - 04 Kasım 2016, ss.37-38

2014

2014

Sözlükbilimde Yeni Teknolojinin Yeri

Demirkan M., Zeytinkaya D.

I. ve II.Uluslararası Sözlükbilimi Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 3 - 04 Kasım 2014, cilt.4, ss.3-25

2015

2015

Elektronik Öğrenme Materyali Olarak Galat-ı Meşhur: Galat-ı Meşhur Lügat-ı Fasihten Evla mıdır?

Demirkan M., Zeytinkaya D. , Başkan N. S.

II. Uluslararası Sözlükbilimi Sempozyumu “Elektronik Sözlükler”, İstanbul, Türkiye, 3 - 04 Kasım 2015

2015

2015

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Filmlerin Yeri ve Önemi

DEMİRKAN M., BÜKER M. , ZEYTİNKAYA D. , BAŞKAN N. S.

International Congres of Teaching Turkish as a Foreign Language, Gent, Belçika, 24 - 26 Nisan 2015

2013

2013

A Study Based on the Expressions of Politeness In Turkish and French

Zeytinkaya D. , Demirkan M.

3rd International Conference on Foreign Language Teaching and Applied Linguistics, Sarajevo, Bosna-Hersek, 3 - 05 Mayıs 2013

Kitap & Kitap Bölümleri

2020

2020

Terimbilim ile Teknolojinin Kesiştiği Noktada Teknik Çeviriye Yeni Bir Soluk

Zeytinkaya D.

Çeviribilimden İzdüşümler, Osman Coşkun, Editör, Kesit yayınları , İstanbul, ss.225-258, 2020 Creative Commons License

Bilimsel Hakemlikler

Mart 2021

Mart 2021

RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Mart 2020

Mart 2020

Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Ödüller

Haziran 2019

Haziran 2019

M.Ü. Akademik Teşvik Ödülü - Tebliğ

Marmara Üniversitesi

Haziran 2017

Haziran 2017

M.Ü. Akademik Teşvik Ödülü - Tebliğ

Marmara Üniversitesi

Haziran 2017

Haziran 2017

M.Ü. Akademik Teşvik Ödülü - Atıf

Marmara ÜniversitesiDavetli Konuşmalar

Aralık 2019

Aralık 2019

Kariyer Günleri

Seminer

Kandilli Kız Lisesi-Türkiye

Mayıs 2019

Mayıs 2019

Üniversiteye Doğru

Seminer

Saint Benoit Lisesi-Türkiye

Burslar

2013 - 2013

2013 - 2013

Alliance Française Paris Ile-de-France

Yabancı Ülkelerin Resmi Kurumları