Res. Asst. PhD

DİLBER ZEYTİNKAYA


Faculty of Arts and Sciences

Translation and Interpreting

Department of Translation and Interpreting (French)

Biography

https://www.impactio.com/researcher/dilber-zeytinkaya

Education Information

2014 - 2019

2014 - 2019

Doctorate

Marmara University, Institute Of Educational Sciences, Department Of Foreign Language Education, Turkey

2012 - 2014

2012 - 2014

Post Graduate

Marmara University, Institute Of Educational Sciences, Department Of Foreign Language Education, Turkey

2007 - 2012

2007 - 2012

Under Graduate

Marmara University, Faculty of Arts and Sciences, Mütercim Tercümanlık Bölümü (Fransızca), Turkey

Dissertations

2019

2019

Doctorate

Terminology and the use of the term management tools in translation training

Marmara University, Institute Of Educational Sciences, Department Of Foreign Language Education

2014

2014

Post Graduate

Sözlük Kullanımının Yabancı Dilde Sözcük Öğrenimine Etkisi

Marmara University, Institute Of Educational Sciences, Department Of Foreign Language Education

Certificates, Courses and Trainings

2012

2012

Pedagojik Formasyon Sertifikası

Vocational Training

Marmara Üniversitesi

Research Areas

Interpreting and Translating, French Interpreting and Translating

Academic Titles / Tasks

2019 - Continues

2019 - Continues

Research Assistant PhD

Marmara University, Faculty Of Arts And Sciences, Translation And Interpreting

2013 - 2019

2013 - 2019

Research Assistant

Marmara University, Faculty Of Arts And Sciences, Translation And Interpreting

Managerial Experience

2020 - Continues

2020 - Continues

Yan dal Programı Danışmanı

Marmara University, Faculty Of Arts And Sciences, Translation And Interpreting

2018 - Continues

2018 - Continues

Çift Anadal Programı Danışmanı

Marmara University, Faculty Of Arts And Sciences, Translation And Interpreting (Fre)

2018 - Continues

2018 - Continues

Mevlana Exchange Program Coordinator

Marmara University, Faculty Of Arts And Sciences, Translation And Interpreting (Fre)

Courses

Under Graduate

Under Graduate

Introduction à la traduction II

Under Graduate

Under Graduate

Projets d'Engagement Social

Under Graduate

Under Graduate

Introduction à la traduction I

Under Graduate

Under Graduate

Expression écrite I

Under Graduate

Under Graduate

Expression écrite II

Articles Published in Other Journals

2021

2021

The effect of translator candidates' psychological states during the Covid-19 pandemic on their professional outcome expectations

Zeytinkaya D.

International Journal of Language Academy, vol.9, pp.27-40, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

2020

2020

Terminology training at translation and interpreting departments in Turkey and beyond

Zeytinkaya D. , Saraç F.

RumeliDE Journal of Language and Literature Studies , no.7, pp.683-701, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

2018

2018

Filmler Yabancı Dil Öğretiminde Nasıl Etkin Bir Şekilde Kullanılabilir?

Zeytinkaya D.

Turkophone, vol.5, no.5, pp.30-37, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

2018

2018

Tiyatro Çevirisi Sürecinde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

ZEYTİNKAYA D.

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.11, pp.289-296, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

2018

2018

Görsel-İşitsel Çeviri Kapsamında Altyazı Çevirisi

ZEYTİNKAYA D.

International Social Sciences Studies Journal, vol.4, pp.4135-4142, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

2018

2018

Karşılaştırmalı Çeviri Eleştirisi Işığında Farklı Çevirmenlerin Parmak İzleri

Zeytinkaya D.

International Journal of Languages’ Education, vol.6, no.2, pp.79-90, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

2018

2018

Kopya Çekmeye Yönelik Fransızca Öğretmen Adaylarının Görüşleri

Zeytinkaya D.

International Social Sciences Studies Journal, vol.4, pp.4458-4467, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

2016

2016

Bilişsel Stil Kullanımına Yönelik Bir Araştırma

Zeytinkaya D.

The Journal Of International Social ResearchUluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.9, pp.608-614, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

2016

2016

La Problématique de l’écriture dans l’Amour la Fantasia

Zeytinkaya D.

Asos Journal The Journal of Academic Social Science, vol.4, pp.471-479, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

2016

2016

Gideon Toury nin Erek Odaklı Kuramı Işığında Bedrettin Tuncel in İnsandan Kaçan Başlıklı Çevirisi

Zeytinkaya D.

RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, no.1, pp.35-47, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

2015

2015

La question de la langue chez Les Nuits de Strasbourg d Assia Djebar

ZEYTİNKAYA D.

Eurasian Academy of Sciences Social Sciences Journal, vol.6, pp.137-157, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

2015

2015

Le rôle de l’humour dans l’efficacité pédagogique

Demirkan M., Zeytinkaya D.

Eurasian Academy of Sciences Social Sciences Journal, vol.5, pp.58-64, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

2013

2013

Eş Anlamlı ve Zıt Anlamlı Kelime Öğretiminin Dil Edinimindeki Yeri ve Önemi

ZEYTİNKAYA D. , BÜKER M.

Journal of Turkish Studies, vol.8, pp.185, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2020

2020

Çevirmen Adaylarının Başarı Düzeyleri ile Çevirmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları Arasındaki İlişki

Zeytinkaya D.

18. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, 12 - 14 December 2020, pp.29-36 Creative Commons License

2018

2018

Dipnotlar Nezdinde Çevirmen Kimliği: Manzum Eser, Mensur Çeviri

Zeytinkaya D.

ISASOR II, Ankara, Turkey, 5 - 06 October 2018, pp.47-56

2018

2018

Çeviride Kültürel Öğelerin Aktarımı

ZEYTİNKAYA D.

ICOSS Social Conference, 09 April 2018

2016

2016

Eğitim Teknolojisinde Yeni Terminoloji Geliştirme ve Tutarlılık Sorunsalı

Demirkan M., Zeytinkaya D. , Başkan N. S.

III. Uluslararası Sözlükbilimi Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 3 - 04 November 2016, pp.550-560

2016

2016

Geleneksel Sözlüklerden Aykırı Sözlüklere Yeni Bir Sözlük Türü Lümpen Sözlüğü

Zeytinkaya D.

III. Uluslararası Sözlükbilim Sempozyumu -, Eskişehir, Turkey, 3 - 04 November 2016, pp.37-38

2014

2014

Sözlükbilimde Yeni Teknolojinin Yeri

Demirkan M., Zeytinkaya D.

I. ve II.Uluslararası Sözlükbilimi Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 3 - 04 November 2014, vol.4, pp.3-25

2015

2015

Elektronik Öğrenme Materyali Olarak Galat-ı Meşhur: Galat-ı Meşhur Lügat-ı Fasihten Evla mıdır?

Demirkan M., Zeytinkaya D. , Başkan N. S.

II. Uluslararası Sözlükbilimi Sempozyumu “Elektronik Sözlükler”, İstanbul, Turkey, 3 - 04 November 2015

2015

2015

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Filmlerin Yeri ve Önemi

DEMİRKAN M., BÜKER M. , ZEYTİNKAYA D. , BAŞKAN N. S.

International Congres of Teaching Turkish as a Foreign Language, Gent, Belgium, 24 - 26 April 2015

2013

2013

A Study Based on the Expressions of Politeness In Turkish and French

Zeytinkaya D. , Demirkan M.

3rd International Conference on Foreign Language Teaching and Applied Linguistics, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 3 - 05 May 2013

Books & Book Chapters

2020

2020

Terimbilim ile Teknolojinin Kesiştiği Noktada Teknik Çeviriye Yeni Bir Soluk

Zeytinkaya D.

in: Çeviribilimden İzdüşümler, Osman Coşkun, Editor, Kesit yayınları , İstanbul, pp.225-258, 2020 Creative Commons License

Scientific Refereeing

March 2021

March 2021

RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi

Other Indexed Journal

March 2020

March 2020

Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Other Indexed Journal

Awards

June 2019

June 2019

M.Ü. Akademik Teşvik Ödülü - Tebliğ

Marmara Üniversitesi

June 2017

June 2017

M.Ü. Akademik Teşvik Ödülü - Tebliğ

Marmara Üniversitesi

June 2017

June 2017

M.Ü. Akademik Teşvik Ödülü - Atıf

Marmara ÜniversitesiInvited Talks

December 2019

December 2019

Kariyer Günleri

Seminar

Kandilli Kız Lisesi-Turkey

May 2019

May 2019

Üniversiteye Doğru

Seminar

Saint Benoit Lisesi-Turkey

Scholarships

2013 - 2013

2013 - 2013

Alliance Française Paris Ile-de-France

Official Institutions of Foreign Countries