Res. Asst. PhD

DİLBER ZEYTİNKAYA


Faculty of Arts and Sciences

Translation and Interpreting

Department of Translation and Interpreting (French)

Education Information

2014 - 2019

2014 - 2019

Doctorate

Marmara University, Institute Of Educational Sciences, Department Of Foreign Language Education, Turkey

2012 - 2014

2012 - 2014

Postgraduate

Marmara University, Institute Of Educational Sciences, Department Of Foreign Language Education, Turkey

2007 - 2012

2007 - 2012

Undergraduate

Marmara University, Faculty of Arts and Sciences, Mütercim Tercümanlık Bölümü (Fransızca), Turkey

Dissertations

2019

2019

Doctorate

Terminology and the use of the term management tools in translation training

Marmara University, Institute Of Educational Sciences, Department Of Foreign Language Education

2014

2014

Postgraduate

Sözlük Kullanımının Yabancı Dilde Sözcük Öğrenimine Etkisi

Marmara University, Institute Of Educational Sciences, Department Of Foreign Language Education

Certificates, Courses and Trainings

2012

2012

Pedagojik Formasyon Sertifikası

Vocational Training

Marmara Üniversitesi

Research Areas

Education in Foreign Languages, Interpreting and Translating, French Interpreting and Translating

Academic Titles / Tasks

2019 - Continues

2019 - Continues

Research Assistant PhD

Marmara University, Faculty Of Arts And Sciences, Translation And Interpreting

2013 - 2019

2013 - 2019

Research Assistant

Marmara University, Faculty Of Arts And Sciences, Translation And Interpreting

Managerial Experience

2021 - Continues

2021 - Continues

Lisans 1. Sınıf Akademik Danışmanı

Marmara University, Faculty Of Arts And Sciences, Translation And Interpreting (Fre)

2018 - Continues

2018 - Continues

Mevlana Exchange Program Coordinator

Marmara University, Faculty Of Arts And Sciences, Translation And Interpreting (Fre)

2021 - 2021

2021 - 2021

Yatay Geçiş Komisyonu Üyesi

Marmara University, Faculty Of Arts And Sciences, Translation And Interpreting (Fre)

2020 - 2021

2020 - 2021

Yan Dal Programı Danışmanı

Marmara University, Faculty Of Arts And Sciences, Translation And Interpreting (Fre)

2018 - 2021

2018 - 2021

Çift Anadal Programı Danışmanı

Marmara University, Faculty Of Arts And Sciences, Translation And Interpreting (Fre)

2019 - 2020

2019 - 2020

Bölüm Staj Komisyonu Üyesi

Marmara University, Faculty Of Arts And Sciences, Translation And Interpreting (Fre)

2019 - 2019

2019 - 2019

XIII. Bilim-Kültür Günleri - Çeviribilim Paneli- Sunucu

Marmara University, Faculty Of Arts And Sciences, Translation And Interpreting

2018 - 2018

2018 - 2018

Bölüm Mezuniyet Komisyonu Üyesi

Marmara University, Faculty Of Arts And Sciences, Translation And Interpreting (Fre)

2014 - 2017

2014 - 2017

Fakülte Spor Temsilcisi (Voleybol) - Rektörlük Kupası Öğrenci Müsabakaları

Marmara University, Faculty Of Arts And Sciences, Translation And Interpreting

2013 - 2017

2013 - 2017

Bölüm Tanıtım Günleri Sorumlusu

Marmara University, Faculty Of Arts And Sciences, Translation And Interpreting

2016 - 2016

2016 - 2016

Stratejik Plan Komisyonu Üyesi

Marmara University, Faculty Of Arts And Sciences, Translation And Interpreting

2014 - 2016

2014 - 2016

Müfredat Geliştirme Komisyon Üyesi

Marmara University, Faculty Of Arts And Sciences, Translation And Interpreting

2015 - 2015

2015 - 2015

Yurt Dışı Öğrenci Sınavı (Fransızca) Soru Hazırlama Komisyonu Üyesi (MÜYÖS 2015)

Marmara University, Rectorate

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Introduction à la traduction II

Undergraduate

Undergraduate

Projets d'Engagement Social

Undergraduate

Undergraduate

Introduction à la traduction I

Undergraduate

Undergraduate

Expression écrite I

Undergraduate

Undergraduate

Expression écrite II

Articles Published in Other Journals

2021

2021

À la recherche d’une critique littéraire, sémiotique et traductologique de l’adaptation de Marcel Proust : «À la recherche du temps perdu »

Zeytinkaya D.

RumeliDE Journal of Language and Literature Studies , vol.0, no.0, pp.249-267, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

2021

2021

A Didactic Proposal for Translator Training with an Educational Learning Theory ‘Connectivism’: From Cloud Computing to Cloud Based Translation Systems

Zeytinkaya D.

International Academic Social Resources Journal, vol.6, no.27, pp.1127-1134, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

2021

2021

The effect of translator candidates' psychological states during the Covid-19 pandemic on their professional outcome expectations

Zeytinkaya D.

International Journal of Language Academy, vol.9, pp.27-40, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License Sustainable Development

2020

2020

Terminology training at translation and interpreting departments in Turkey and beyond

Zeytinkaya D. , Saraç F.

RumeliDE Journal of Language and Literature Studies , no.7, pp.683-701, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

2018

2018

Filmler Yabancı Dil Öğretiminde Nasıl Etkin Bir Şekilde Kullanılabilir?

Zeytinkaya D.

Turkophone, vol.5, no.5, pp.30-37, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

2018

2018

Tiyatro Çevirisi Sürecinde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Zeytinkaya D.

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.11, pp.289-296, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

2018

2018

Görsel-İşitsel Çeviri Kapsamında Altyazı Çevirisi

Zeytinkaya D.

International Social Sciences Studies Journal, vol.4, pp.4135-4142, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

2018

2018

Karşılaştırmalı Çeviri Eleştirisi Işığında Farklı Çevirmenlerin Parmak İzleri

Zeytinkaya D.

International Journal of Languages’ Education, vol.6, no.2, pp.79-90, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

2018

2018

Kopya Çekmeye Yönelik Fransızca Öğretmen Adaylarının Görüşleri

Zeytinkaya D.

International Social Sciences Studies Journal, vol.4, pp.4458-4467, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

2016

2016

Bilişsel Stil Kullanımına Yönelik Bir Araştırma

Zeytinkaya D.

The Journal Of International Social ResearchUluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.9, pp.608-614, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

2016

2016

La Problématique de l’écriture dans l’Amour la Fantasia

Zeytinkaya D.

Asos Journal The Journal of Academic Social Science, vol.4, pp.471-479, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

2015

2015

La question de la langue chez Les Nuits de Strasbourg d'Assia Djebar

Zeytinkaya D.

Eurasian Academy of Sciences Social Sciences Journal, vol.6, pp.137-157, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

2015

2015

Le rôle de l’humour dans l’efficacité pédagogique

Demirkan M., Zeytinkaya D.

Eurasian Academy of Sciences Social Sciences Journal, vol.5, pp.58-64, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

2013

2013

Eş Anlamlı ve Zıt Anlamlı Kelime Öğretiminin Dil Edinimindeki Yeri ve Önemi

Zeytinkaya D. , Büker M.

Journal of Turkish Studies, vol.8, pp.185, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2021

2021

Transition to Emergency Remote Education in Higher Education with Covid-19: Translator Candidates’ Opinions

Zeytinkaya D.

II. World Conference on Pandemic Studies (2. Dünya Pandemi Araştırmaları Kongresi), Ankara, Turkey, 10 August 2021, vol.0, no.0, pp.1-12 Creative Commons License Sustainable Development

2020

2020

Çevirmen Adaylarının Başarı Düzeyleri ile Çevirmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları Arasındaki İlişki

Zeytinkaya D.

18. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, 12 - 14 December 2020, pp.29-36 Creative Commons License

2018

2018

Dipnotlar Nezdinde Çevirmen Kimliği: Manzum Eser, Mensur Çeviri

Zeytinkaya D.

ISASOR II, Ankara, Turkey, 5 - 06 October 2018, pp.47-56 Creative Commons License

2018

2018

Çeviride Kültürel Öğelerin Aktarımı

Zeytinkaya D.

ICOSS Social Conference, Nevşehir, Turkey, 09 April 2018

2016

2016

Eğitim Teknolojisinde Yeni Terminoloji Geliştirme ve Tutarlılık Sorunsalı

Demirkan M., Zeytinkaya D. , Başkan N. S.

III. Uluslararası Sözlükbilimi Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 3 - 04 November 2016, pp.550-560 Creative Commons License

2016

2016

Geleneksel Sözlüklerden Aykırı Sözlüklere Yeni Bir Sözlük Türü Lümpen Sözlüğü

Zeytinkaya D.

III. Uluslararası Sözlükbilim Sempozyumu -, Eskişehir, Turkey, 3 - 04 November 2016, pp.37-38 Creative Commons License

2014

2014

Sözlükbilimde Yeni Teknolojinin Yeri

Demirkan M., Zeytinkaya D.

I. ve II.Uluslararası Sözlükbilimi Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 3 - 04 November 2014, vol.4, pp.3-25 Creative Commons License

2015

2015

Elektronik Öğrenme Materyali Olarak Galat-ı Meşhur: Galat-ı Meşhur Lügat-ı Fasihten Evla mıdır?

Demirkan M., Zeytinkaya D. , Başkan N. S.

II. Uluslararası Sözlükbilimi Sempozyumu “Elektronik Sözlükler”, İstanbul, Turkey, 3 - 04 November 2015 Creative Commons License

2015

2015

Türk Çeviri Tarihinde Bedrettin Tuncel

Zeytinkaya D.

XI. Ulusal Frankofoni Kongresi,Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, Turkey, 11 - 13 May 2015 Creative Commons License

2015

2015

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Filmlerin Yeri ve Önemi

Demirkan M., Büker M. , Zeytinkaya D. , Başkan N. S.

International Congres of Teaching Turkish as a Foreign Language, Ghent, Belgium, 24 - 26 April 2015 Creative Commons License

2013

2013

A Study Based on the Expressions of Politeness In Turkish and French

Zeytinkaya D. , Demirkan M.

3rd International Conference on Foreign Language Teaching and Applied Linguistics, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 3 - 05 May 2013 Creative Commons License

Books & Book Chapters

2021

2021

Terimbilim: Çevirmenin Pusulası

Zeytinkaya D.

Grafiker Yayınları, Ankara, 2021 Creative Commons License

2020

2020

Terimbilim ile Teknolojinin Kesiştiği Noktada Teknik Çeviriye Yeni Bir Soluk

Zeytinkaya D.

in: Çeviribilimden İzdüşümler, Osman Coşkun, Editor, Kesit yayınları , İstanbul, pp.225-258, 2020 Creative Commons License

Scientific Refereeing

November 2021

November 2021

RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi

Other Indexed Journal

November 2021

November 2021

Turkish Academic Research Review

Other Indexed Journal

March 2021

March 2021

RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi

Other Indexed Journal

March 2020

March 2020

Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Other Indexed Journal

Awards

June 2019

June 2019

M.Ü. Akademik Teşvik Ödülü - Tebliğ

Marmara Üniversitesi

June 2017

June 2017

M.Ü. Akademik Teşvik Ödülü - Tebliğ

Marmara Üniversitesi

June 2017

June 2017

M.Ü. Akademik Teşvik Ödülü - Atıf

Marmara ÜniversitesiEdit Congress and Symposium Activities

2019

2019

Le DELF, c'est LA CLASSE ! (Mieux écrire grâce au numérique)

Audience

İstanbul-Turkey

2016

2016

Printemps Numérique - 2ème édition

Audience

İstanbul-Turkey

2016

2016

Voie/x du FLE II

Audience

İstanbul-Turkey

2015

2015

UNIVERSITÉ D’ÉTÉ 3 - Stratégies formatives

Working Group

İstanbul-Turkey

2015

2015

Printemps Numérique

Audience

İstanbul-Turkey

2015

2015

Voie/x du FLE I

Audience

İstanbul-Turkey

Invited Talks

December 2019

December 2019

Kariyer Günleri

Seminar

Kandilli Kız Lisesi-Turkey

May 2019

May 2019

Üniversiteye Doğru

Seminar

Saint Benoit Lisesi-Turkey

April 2019

April 2019

Oryantasyon (uyum) eğitimi- Fransızca Hazırlık Birimi

Seminar

Marmara Üniversitesi-Turkey

Scholarships

2013 - 2013

2013 - 2013

Alliance Française Paris Ile-de-France

Official Institutions of Foreign Countries