Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Marmara Üniversitesi Yabancı Dil Olarak Fransızca Öğrenen Öğrencilerin Sözlü İletişim Becerilerini Değerlendirmeye Yönelik Dereceli Puanlama Anahtarı

XIV. ULUSAL FRANKOFONİ KONGRESİ Galatasaray Üniversitesi 2019 , İstanbul, Türkiye, 13 Mart - 15 Kasım 2019, ss.12-22

Le Role de la Motivation sur l'enseignement/apprentissage du FLE

XI. Uluslararası Dil-Yazın-Deyişbilim sempozyumu, Sakarya, Türkiye, 13 - 14 Ekim 2011, ss.188-202

Comment créer des supports d‟enseignement à partir de documents authentiques?

X. Uluslararası Dil, Yazın ve Deyişbilim Sempozyumu , Ankara, Türkiye, 3 - 05 Kasım 2010, ss.30-40

PLACE DE LA GRAMMAIRE EN CLASSE DU FRANÇAIS LANGUE ETRANGERE

IX. ULUSLARARASI DİL - YAZIN - DEYİŞBİLİM SEMPOZYUMU (Yaratıcılık ve Yenilik Yılında Yeni Yaklaşımlar), Sakarya, Türkiye, 15 - 17 Ekim 2009, ss.50-59

Le Su jet Bi-Plurilingue et Altemance Codique (Ses Sujets)

SELÇUK ÜNiVERSiTESi FEN-EDEBiYAT FAKÜLTESi ULUSLARARASI VII. DIL, YAZlN, DEYIŞBILIM SEMPOZVUMU, Konya, Türkiye, 2 - 05 Mayıs 2007, ss.45-55

Evaluation en classe de langue

Uluslararası V. Dil, Yazın, Deyişbilim Sempozyumu / Dilbilim, Dil Öğretimi ve Çeviribilim Yazıları, İstanbul, Türkiye, 02 Mayıs 2006, cilt.1, ss.466-475