COMMENT PEUT-ON FAIRE DÉVELOPPER L’AUTONOMIE DES ETUDIANTS EN CLASSE DE LANGUES ETRANGÈRES SURTOUT EN CLASSE DE FLE?*


Creative Commons License

Toruç D.

Turkish Studies, vol.8, pp.659-669, 2013 (Journal Indexed in SSCI)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 8
  • Publication Date: 2013
  • Title of Journal : Turkish Studies
  • Page Numbers: pp.659-669

Abstract

YABANCI DİL SINIFINDA ÖZELLİKLE FRANSIZCA DİL SINIFINDA ÖĞRENCİLERİN OTONOMİSİ NASIL GELİŞTİRİLEBİLİR?

ÖZET : Yabancı dil Fransızca eğitim öğretiminde öğrenci otonomisinin gelişimi önemlidir. Otonomi” ifadesi kendi öğreniminin sorumluluğunu alma yeteneği şeklinde tanımlanabilir. Otonomi öğrenimle ilgili tüm kararların sorumluluğunu almaya dayanır. Otonomi sadece yabancı dil eğitiminin niteliğini arttırmayı değil, aynı zamanda öğrencileri daha aktif ve kendilerine daha güvenli bireyler olmasını sağlamaktır. Otonom olmayan öğrenciler hem sınıfta hem de sınıf ortamı dışında birilerine bağımlı ve pasiftirler. Öğretmen öğrencilerin yaşamda tek başlarına bağımsız birey olarak davranabilmeleri için gerekli nitelikleri öğrencilere kazandırmalıdır. Öğrencilerde otonomi gelişimini sağlamak için önemli olan öğretmenin tutumudur. İletişimsel ve aksiyonel yaklaşımlara göre, öğretmenin aktivite ve görevleri öğrencilerin nasıl gerçekleştirebileceklerini göstermeleri oldukça önemlidir. Otonom bireyler amaçlarını, projelerini gerçekleştirmek için kişisel seçimler yapabilir ve özgürce kararlar alabilirler. Böylece sadece okul hayatlarında değil aynı zamanda sosyal yaşamlarında da başarılı bireyler haline gelebilirler. Kendine güven duygusu ve motivasyon ailenin dışında, okullarda öğretmenlerin çabalarıyla kazandırılır. Özellikle Yabancı Dil sınıflarında öğrencilerin başarılı olabilmesi de kendine güven duygusu ve otonomi bilincine ulaşmalarıyla mümkün olur. Zira otonomisi gelişmiş öğrenciler Yabancı Dil Fransızca sınıfında diğer öğrencilerin başarılı olmasında ve dil öğrenimi konusunda eğitimcilerin işini kolaylaştırmakta etkili rol oynarlar. Fransızca yabancı dil sınıfında, öğrencilerdeki çeşitli yetileri geliştirerek, onları motive etmek ve aktüel yaklaşımlarla güven vermek mümkündür. Bu makalede, öğrencilere otonomi ve sorumluluk kazandırma vasıtalarını göstermeye çalışacağız.

Anahtar Kelimeler: Otonomi, yeti, bağımsız, özgürce, karar.