Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Nitrogen Converters in Various Landfill Leachates

POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES, cilt.27, ss.1941-1948, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

CHARACTERIZATION OF LANDFILL LEACHATES IN TURKEY

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, cilt.20, ss.2638-2642, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar