Araştırma Alanları

  • Çevre Bilimleri

  • Çevre Teknolojisi

  • Atıksuların Toplanması ve Arıtımı

  • Kirlilik Önleme ve Atık Azaltma

  • Su Temini ve Arıtımı

  • Mühendislik ve Teknoloji