Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Büyük Veri ile Foreks Algısının Twitter Üzerinden Gündem Belirleme Kuramı Bağlamında Araştırılması

İstanbul Sosyal Bilimler Dergisi, sa.25, ss.82-103, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

“Çevrimiçi Gazetelerde Ziyaretçi Trafiği ve Ziyaretçi Süresini Arttırmaya Yönelik Metotlar

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Düşünceler Hakemli E-Dergisi, ss.19-34, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Patient Loyalty in the Hospital-Patient Relationship: The Mediating Role of Social Media

Erciyes İletişim Dergisi, cilt.6, ss.783-804, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A RESEARCH ON ENTREPRENEURAL LEVEL OF SOCIAL MEDIA USERS ON BITCOIN AND CRYPTO CURRENCIES

TURKISH ONLINE JOURNAL OF DESIGN ART AND COMMUNICATION, cilt.8, sa.3, ss.466-488, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Text Classification Via Decision Trees Algorithm Customer Comments Case

The Journal of International Social Research, cilt.11, ss.782-792, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

A Study of Collective Action Threshold Model on Social Networks

Gaziantep University Journal of Social Sciences, cilt.17, ss.53-69, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sağlık İletişiminde Sosyal Medya Kullanımının Bireyler Üzerindeki Etkileri

Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, cilt.3, ss.3-22, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Research on Prolificacy of New Media Implementations of Hospitals PR Departments in Turkey

Öneri Dergisi, cilt.12, ss.153, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

AN ANALYSIS OF THE REFLECTIONS OF NEWS ABOUT SOCIAL INCIDENTS ON SOCIAL MEDIA

ISTANBUL UNIVERSITESI ILETISIM FAKULTESI DERGISI, sa.50, ss.1-14, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Kitlesel Olaylarla İlgili Haberlerin Sosyal Medyaya Yansımaları Üzerine Bir Analiz

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi, ss.1-14, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Değişen Haber Algısı Kullanıcılar Sosyal Medyada Haberleri Nasıl Değerlendiriyorlar

Global Media Journal Turkish Edition, cilt.11, ss.18-34, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sender s Self Monitoring Traits Conducive Factors Affecting Interpersonal Communication among Turkish University Students

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, e-Gifder, cilt.3, ss.1-16, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SOSYAL MEDYA GAZETELERİ NASIL ETKİLİYOR? HABERLERİN TWITTER’DA YAYILMASI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

TURKISH ONLINE JOURNAL OF DESIGN ART AND COMMUNICATION, cilt.4, ss.40-52, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Research on Effectiveness of Social Media Practices of Hospitals Public Relations Departments in Turkey

ISTANBUL UNIVERSITESI ILETISIM FAKULTESI DERGISI, cilt.1, ss.83-106, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sosyal Medyada Demokrasi Algısı Demokrasinin Renkleri Üzerine Fikir Madenciliği Araştırması

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, ss.28-44, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye de Telekomükasyon Sektöründe Kurumsal İtibar Katsayısı ve Marka Sadakati Üzerine Bir Araştırma

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.10, sa.39, ss.163-175, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yeni Medya ve Ağ Nesli Türkiye Örneği

Marmara Sosyal Araştırmalar Dergisi, ss.1-13, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Public Relations Approach to Crisis Management in TurkishFootball

The International Journal Of Knowledge, Culture and Change Management, cilt.8, sa.11, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Microscopic evaluation of different sealant materials

Balkan Journal of Stomatology, cilt.13, ss.99-104, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

New Media in PR: A Research on the Utilization of New MediaTechnologies in Public Relations Firms in Turkey

The International Journal Of Knowledge, Culture and Change Managemen, cilt.4, sa.5, ss.159-166, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

E-Dönüşüm Sürecinde Üniversitelerimiz

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, cilt.0, sa.20, ss.235-242, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

An Example of Pragmatic Analysis in Natural Language Processing: Sentimental Analysis of Movie Reviews

Communication and Technology Congress – CTC 2019, İstanbul, Türkiye, 17 Nisan 2019, ss.61-74

Pazarlama İletişiminde Dijital Dönüşüm: Etkileşimli Reklamcılık Uygulamaları Örnekleri

Uluslararası Dijital Çağda İletişim Sempozyumu, Mersin, Türkiye, 18 - 19 Ekim 2018, ss.238-246

Internet Research Metodologies

ISTEC 2016 International Science and Technology Conference, Vienna, Avusturya, 13 - 15 Temmuz 2016, ss.670

Relationship Between Technology and Communication

1st International New Media Conference, İstanbul, Türkiye, 21 Mayıs 2015, ss.19-25 identifier

Sosyal Bilimlerde Geleneksel Araştırma ve Analiz Yöntemleriyle Büyük Veri Analiz Yöntemlerinin Karşılaştırılması

International Research Conference on Business, Economics and Social Sciences, IRC-2015, İstanbul, Türkiye, 1 - 02 Ağustos 2015, ss.38

Television Ratings Got Social A Case Study on Famous Turkish TV Series Muhtesem Yuzyıl

V. European Conference on Social and Behavioral Sciences, International Association of Social Science Research (IASSR), St Petersburg, Rusya, 11 - 14 Eylül 2014

Kurumlarda Bilgi Yönetiminde Sürdürülebilirlik Açısından İş Zekasının Rolü Dijital İş Modelleri

Türkiye Bilişim Derneği III. İstanbul Bilişim Kongresi: Yönetişim (Marmara Üniversitesi, İstanbul_TR), Türkiye, 29 - 31 Mayıs 2009

SEMANTIC DATA MODELS AND INTERACTIVITY

6th International Symposium of Interactive Media Design, İstanbul, Türkiye, 15 - 17 Ekim 2008, ss.119-127 identifier

The Effect of New Media in Extending Brand on Consumer Perception: A Survey in Retail Sector in Turkey

International Academy of E-Business 8th Annual Conference, San-Francisco, Kostarika, 20 - 23 Mart 2008, cilt.8, ss.60-64

The New Phenomenon for Turkish Youth: Online Advertising Era

The New Phenomenon for Turkish Youth: Online Advertising Era, San-Francisco, Kostarika, 20 - 23 Mart 2008, cilt.8, ss.285-290

Yeni Ekonomide Bilgi Güvenliği

IV. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 24 - 26 Kasım 2004, ss.1364-1367

Türk Üniversitelerinin Avrupa Birliği Yüksek Öğretim Standartlarına Göre Değerlendirilmesi

NITE'2004 International on New Information Technologies in Education , İzmir, Türkiye, 20 - 22 Ekim 2004, ss.27-33

Uzaktan Egitimde Sinav Koordinasyon Sistemi Teknolojik Altyapısı

NITE'2004 International on New Information Technologies in Education , İzmir, Türkiye, 20 - 22 Ekim 2004, ss.223-227

Marmara Üniversitesi Öğrenci Önkayıt Otomasyon Sistemi Uygulaması

4. Akademik Bilişim Kongresi, Trabzon, Türkiye, 11 - 13 Şubat 2004, ss.1-5

E-Eğitimde Verimlilik Artışı için Bilişim-İletişim Bilimi Yaklaşımı

TBD 19. Bilişim Kurultayı, İstanbul, Türkiye, 3 - 06 Eylül 2002, ss.265-268

Kitap & Kitap Bölümleri

İnternet Araştırma Yöntemleri

Dijital Evrenin Yeni İletişim Kodları, Deneçli Sevda, Editör, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, ss.25-54, 2020

Veri Bilimi Bağlamında Veri Haberciliği Yaklaşımı

Yeni Gazetecilik: Mecralar, Deneyimler, Olanaklar, Erkmen Özlem, Ataman Bora, Çoban Barış, Editör, Epsilon Yayınevi Ticaret ve Sanayi A.Ş. KAFKA, İstanbul, ss.269-300, 2020

Veri Bilimi

Paloma Yayınevi, İstanbul, 2018

Klinik Karar Destek Sistemleri

Sağlık Bilişimi ve Güncel Uygulamalar, Başak Mendi, Editör, Nobel Tıp Kitapevleri, İstanbul, ss.99-109, 2016

Değer Zinciri Analizi (Value Chain Analysis)

Üniversitelerde Strateji Geliştirme Sürecinde UygulamalıDurum Analizleri (Situation Analysis with Practice on Strategy Development Process at Universities), Bakoğlu Refika, Yıldız Müge Leyla, Editör, Beta, İstanbul, ss.49-66, 2016

Değer Zinciri Analizi

Üniversitelerde Strateji Geliştirme Sürecinde Uygulamalı Durum Analizleri, Refika Bakoğlu,Müge Leyla Yıldız, Editör, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, ss.49-66, 2016 Creative Commons License

Değer Zinciri Analizi

Üniversitelerde STRATEJİ GELİŞTİRME SÜRECİNDE Uygulamalı DURUM ANALİZLERİ, Bakoğlu Refika, Yıldız Müge Leyla , Editör, BETA Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul, ss.49-65, 2016

Television Ratings Got Social: A Case Study on the Famous Turkish TV Series Muhtesem Yuzyil

Contextual Approaches in Communication, Corina Daba-Buzoianu, Hasan Arslan, Mehmet Ali Icbay, Editör, Peter Lang GmbH, Frankfurt, ss.505-512, 2015

Sosyal Medyada Film Analizine İlişkin Bir Araştırma: Yıldızlararası Filminin Twitter Üzerinde Semantik Analizi

Türk Sinemasının 100 Yılına Armağan, Mazıcı Nurşen, Editör, Marmara Üniversitesi, ss.241-262, 2015

Sosyal Medyada Film Analizine İlşkin Bir Araştırma : Interstellar-YıldızlararasıFilminin Twitter Özelinde Semantik Analizi

Türk Sinemasının 100 Yılına Armağan, Nurşen Mazıcı, Editör, Marmara Üniversitesi Yayınevi, İstanbul, ss.239-260, 2015

Türkiye'deki Siyasal Yaşamda Sosyal Medya: Siyasal Partilerin Kullanım Düzeylerine İlişkin bir Araştırma

Yeni Medya'da Demokrasi, And Algül ve Neda Üçer, Editör, Literatürk, Konya, ss.165-204, 2013

Teknolojik Değişim ve Dönüşümlerin Gazetecilik Üzerindeki Etkilerinin Tarihsel Süreçte Değerlendirilmesi

Medyada Olmayanlar, Can Bilgili, Editör, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, ss.293-328, 2006

Changing Media and Higher Education at the Dawn of 21st Century: How to Prepare for the Future

Towards Virtualisation – Open and Distance Learning, V.Venugopal Reddy,Manjulika S., Editör, Kogan Page Publishers Ltd , New Delhi, ss.684-695, 2002 Creative Commons License