Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 1991 - 1995 Doktora

  Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekonometri Anabilim Dalı, Türkiye

 • 1990 - 1991 Yüksek Lisans

  Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekonometri Anabilim Dalı, Türkiye

 • 1985 - 1990 Lisans

  Marmara Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İngilizce İktisat Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 1995 Doktora

  İstatistiksel Veri Modelleri ve Basın Sektöründe Bir Karar Destek Sistemi Uygulaması

  Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekonometri Anabilim Dalı

 • 1991 Yüksek Lisans

  PERT Tekniği ve Pazarlamada Uygulaması

  Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekonometri Anabilim Dalı

Yabancı Diller

 • C1 İleri İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 • 2019İLAD/İLEDAK 8. Değerlendirici Eğitim Çalıştayı İLEDAK Program Değerlendiricisi Eğitimi

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , İLAD-İletişim Araştırmaları Derneği

 • 20172. Araştırma Yöntemleri Semineri Nitel Veri Toplama Süreci ve NVivo Eğitimi

  Veri Analizi , Mersin Turizm Mezunları Derneği