Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Büyük Veri ile Foreks Algısının Twitter Üzerinden Gündem Belirleme Kuramı Bağlamında Araştırılması

İstanbul Sosyal Bilimler Dergisi, no.25, pp.82-103, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

“Çevrimiçi Gazetelerde Ziyaretçi Trafiği ve Ziyaretçi Süresini Arttırmaya Yönelik Metotlar

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Düşünceler Hakemli E-Dergisi, pp.19-34, 2019 (Other Refereed National Journals)

Patient Loyalty in the Hospital-Patient Relationship: The Mediating Role of Social Media

Erciyes İletişim Dergisi, vol.6, pp.783-804, 2019 (Other Refereed National Journals)

A RESEARCH ON ENTREPRENEURAL LEVEL OF SOCIAL MEDIA USERS ON BITCOIN AND CRYPTO CURRENCIES

TURKISH ONLINE JOURNAL OF DESIGN ART AND COMMUNICATION, vol.8, no.3, pp.466-488, 2018 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier

Text Classification Via Decision Trees Algorithm Customer Comments Case

The Journal of International Social Research, vol.11, pp.782-792, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

A Study of Collective Action Threshold Model on Social Networks

Gaziantep University Journal of Social Sciences, vol.17, pp.53-69, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sağlık İletişiminde Sosyal Medya Kullanımının Bireyler Üzerindeki Etkileri

Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, vol.3, pp.3-22, 2016 (Other Refereed National Journals)

Kitlesel Olaylarla İlgili Haberlerin Sosyal Medyaya Yansımaları Üzerine Bir Analiz

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi, pp.1-14, 2016 (Other Refereed National Journals)

AN ANALYSIS OF THE REFLECTIONS OF NEWS ABOUT SOCIAL INCIDENTS ON SOCIAL MEDIA

ISTANBUL UNIVERSITESI ILETISIM FAKULTESI DERGISI, no.50, pp.1-14, 2016 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier

Değişen Haber Algısı Kullanıcılar Sosyal Medyada Haberleri Nasıl Değerlendiriyorlar

Global Media Journal Turkish Edition, vol.11, pp.18-34, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sender s Self Monitoring Traits Conducive Factors Affecting Interpersonal Communication among Turkish University Students

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, e-Gifder, vol.3, pp.1-16, 2015 (Other Refereed National Journals)

SOSYAL MEDYA GAZETELERİ NASIL ETKİLİYOR? HABERLERİN TWITTER’DA YAYILMASI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

TURKISH ONLINE JOURNAL OF DESIGN ART AND COMMUNICATION, vol.4, pp.40-52, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

A Research on Effectiveness of Social Media Practices of Hospitals Public Relations Departments in Turkey

ISTANBUL UNIVERSITESI ILETISIM FAKULTESI DERGISI, vol.1, pp.83-106, 2014 (Other Refereed National Journals)

Sosyal Medyada Demokrasi Algısı Demokrasinin Renkleri Üzerine Fikir Madenciliği Araştırması

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, pp.28-44, 2013 (Other Refereed National Journals)

Türkiye de Telekomükasyon Sektöründe Kurumsal İtibar Katsayısı ve Marka Sadakati Üzerine Bir Araştırma

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.10, no.39, pp.163-175, 2013 (Other Refereed National Journals)

Yeni Medya ve Ağ Nesli Türkiye Örneği

Marmara Sosyal Araştırmalar Dergisi, pp.1-13, 2012 (Other Refereed National Journals)

Microscopic evaluation of different sealant materials

Balkan Journal of Stomatology, vol.13, pp.99-104, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

A Public Relations Approach to Crisis Management in TurkishFootball

The International Journal Of Knowledge, Culture and Change Management, vol.8, no.11, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

New Media in PR: A Research on the Utilization of New MediaTechnologies in Public Relations Firms in Turkey

The International Journal Of Knowledge, Culture and Change Managemen, vol.4, no.5, pp.159-166, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions)

Universities in the e-transformation process

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, vol.0, no.20, pp.235-242, 2004 (International Refereed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

An Example of Pragmatic Analysis in Natural Language Processing: Sentimental Analysis of Movie Reviews

Communication and Technology Congress – CTC 2019, İstanbul, Turkey, 17 April 2019, pp.61-74 identifier

Pazarlama İletişiminde Dijital Dönüşüm: Etkileşimli Reklamcılık Uygulamaları Örnekleri

Uluslararası Dijital Çağda İletişim Sempozyumu, Mersin, Turkey, 18 - 19 October 2018, pp.238-246

Internet Research Metodologies

ISTEC 2016 International Science and Technology Conference, Vienna, Austria, 13 - 15 July 2016, pp.670

Relationship Between Technology and Communication

1st International New Media Conference, İstanbul, Turkey, 21 May 2015, pp.19-25 identifier

Sosyal Bilimlerde Geleneksel Araştırma ve Analiz Yöntemleriyle Büyük Veri Analiz Yöntemlerinin Karşılaştırılması

International Research Conference on Business, Economics and Social Sciences, IRC-2015, İstanbul, Turkey, 1 - 02 August 2015, pp.38

Television Ratings Got Social A Case Study on Famous Turkish TV Series Muhtesem Yuzyıl

V. European Conference on Social and Behavioral Sciences, International Association of Social Science Research (IASSR), St Petersburg, Russia, 11 - 14 September 2014

Kurumlarda Bilgi Yönetiminde Sürdürülebilirlik Açısından İş Zekasının Rolü Dijital İş Modelleri

Türkiye Bilişim Derneği III. İstanbul Bilişim Kongresi: Yönetişim (Marmara Üniversitesi, İstanbul_TR), Turkey, 29 - 31 May 2009 Sustainable Development

SEMANTIC DATA MODELS AND INTERACTIVITY

6th International Symposium of Interactive Media Design, İstanbul, Turkey, 15 - 17 October 2008, pp.119-127 identifier

The Effect of New Media in Extending Brand on Consumer Perception: A Survey in Retail Sector in Turkey

International Academy of E-Business 8th Annual Conference, San-Francisco, Costa Rica, 20 - 23 March 2008, vol.8, pp.60-64

The New Phenomenon for Turkish Youth: Online Advertising Era

The New Phenomenon for Turkish Youth: Online Advertising Era, San-Francisco, Costa Rica, 20 - 23 March 2008, vol.8, pp.285-290

Yeni Ekonomide Bilgi Güvenliği

IV. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 24 - 26 November 2004, pp.1364-1367

Türk Üniversitelerinin Avrupa Birliği Yüksek Öğretim Standartlarına Göre Değerlendirilmesi

NITE'2004 International on New Information Technologies in Education , İzmir, Turkey, 20 - 22 October 2004, pp.27-33

Uzaktan Egitimde Sinav Koordinasyon Sistemi Teknolojik Altyapısı

NITE'2004 International on New Information Technologies in Education , İzmir, Turkey, 20 - 22 October 2004, pp.223-227

Marmara Üniversitesi Öğrenci Önkayıt Otomasyon Sistemi Uygulaması

4. Akademik Bilişim Kongresi, Trabzon, Turkey, 11 - 13 February 2004, pp.1-5

E-Eğitimde Verimlilik Artışı için Bilişim-İletişim Bilimi Yaklaşımı

TBD 19. Bilişim Kurultayı, İstanbul, Turkey, 3 - 06 September 2002, pp.265-268

Books & Book Chapters

İnternet Araştırma Yöntemleri

in: Dijital Evrenin Yeni İletişim Kodları, Deneçli Sevda, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.25-54, 2020

Veri Bilimi Bağlamında Veri Haberciliği Yaklaşımı

in: Yeni Gazetecilik: Mecralar, Deneyimler, Olanaklar, Erkmen Özlem, Ataman Bora, Çoban Barış, Editor, Epsilon Yayınevi Ticaret ve Sanayi A.Ş. KAFKA, İstanbul, pp.269-300, 2020

Veri Bilimi

Paloma Yayınevi, İstanbul, 2018

Klinik Karar Destek Sistemleri

in: Sağlık Bilişimi ve Güncel Uygulamalar, Başak Mendi, Editor, Nobel Tıp Kitapevleri, İstanbul, pp.99-109, 2016

Değer Zinciri Analizi (Value Chain Analysis)

in: Üniversitelerde Strateji Geliştirme Sürecinde UygulamalıDurum Analizleri (Situation Analysis with Practice on Strategy Development Process at Universities), Bakoğlu Refika, Yıldız Müge Leyla, Editor, Beta, İstanbul, pp.49-66, 2016

Değer Zinciri Analizi

in: Üniversitelerde Strateji Geliştirme Sürecinde Uygulamalı Durum Analizleri, Refika Bakoğlu,Müge Leyla Yıldız, Editor, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, pp.49-66, 2016 Creative Commons License

Değer Zinciri Analizi

in: Üniversitelerde STRATEJİ GELİŞTİRME SÜRECİNDE Uygulamalı DURUM ANALİZLERİ, Bakoğlu Refika, Yıldız Müge Leyla , Editor, BETA Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul, pp.49-65, 2016

Television Ratings Got Social: A Case Study on the Famous Turkish TV Series Muhtesem Yuzyil

in: Contextual Approaches in Communication, Corina Daba-Buzoianu, Hasan Arslan, Mehmet Ali Icbay, Editor, Peter Lang GmbH, Frankfurt, pp.505-512, 2015

Sosyal Medyada Film Analizine İlişkin Bir Araştırma: Yıldızlararası Filminin Twitter Üzerinde Semantik Analizi

in: Türk Sinemasının 100 Yılına Armağan, Mazıcı Nurşen, Editor, Marmara Üniversitesi, pp.241-262, 2015

Sosyal Medyada Film Analizine İlşkin Bir Araştırma : Interstellar-YıldızlararasıFilminin Twitter Özelinde Semantik Analizi

in: Türk Sinemasının 100 Yılına Armağan, Nurşen Mazıcı, Editor, Marmara Üniversitesi Yayınevi, İstanbul, pp.239-260, 2015

Türkiye'deki Siyasal Yaşamda Sosyal Medya: Siyasal Partilerin Kullanım Düzeylerine İlişkin bir Araştırma

in: Yeni Medya'da Demokrasi, And Algül ve Neda Üçer, Editor, Literatürk, Konya, pp.165-204, 2013

Evaluation of the Effects of Technological Changes and Transformations on Journalism in the Historical Process

in: Medyada Olmayanlar, Can Bilgili, Editor, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, pp.293-328, 2006

Changing Media and Higher Education at the Dawn of 21st Century: How to Prepare for the Future

in: Towards Virtualisation – Open and Distance Learning, V.Venugopal Reddy,Manjulika S., Editor, Kogan Page Publishers Ltd , New Delhi, pp.684-695, 2002 Creative Commons License