Education Information

Education Information

 • 1991 - 1995 Doctorate

  Marmara University, Institute Of Social Sciences, Department Of Econometrics, Turkey

 • 1990 - 1991 Postgraduate

  Marmara University, Institute Of Social Sciences, Department Of Econometrics, Turkey

 • 1985 - 1990 Undergraduate

  Marmara University, Faculty Of Economic And Administrative Sciences, Economics (English), Turkey

Dissertations

 • 1995 Doctorate

  İstatistiksel Veri Modelleri ve Basın Sektöründe Bir Karar Destek Sistemi Uygulaması

  Marmara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekonometri Anabilim Dalı

 • 1991 Postgraduate

  PERT Tekniği ve Pazarlamada Uygulaması

  Marmara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekonometri Anabilim Dalı

Foreign Languages

 • C1 Advanced English

Certificates, Courses and Trainings

 • 2019İLAD/İLEDAK 8. Değerlendirici Eğitim Çalıştayı İLEDAK Program Değerlendiricisi Eğitimi

  Education Management and Planning , İLAD-İletişim Araştırmaları Derneği

 • 20172. Araştırma Yöntemleri Semineri Nitel Veri Toplama Süreci ve NVivo Eğitimi

  Data Analysis , Mersin Turizm Mezunları Derneği