Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Adaptation and Validation of the Turkish Version of the Vaccine Hesitancy 5 Point Likert Scale

Human Vaccines & Immunotherapeutics, vol.17, no.12, pp.1, 2021 (Journal Indexed in SCI Expanded) Creative Commons License

THE INCIDENCE OF FALLS AND RELATED FACTORS IN THE ELDERLY LIVING IN RESIDENTIAL HOMES

TURKISH JOURNAL OF GERIATRICS-TURK GERIATRI DERGISI, vol.15, pp.40-46, 2012 (Journal Indexed in SCI) identifier

Anti hypertensive and analgesic/nonsteroidal antiinflammatory drug use by the elderly living in residential homes in Istanbul

INTERNATIONAL JOURNAL OF CLINICAL PHARMACOLOGY AND THERAPEUTICS, vol.47, pp.374-383, 2009 (Journal Indexed in SCI) identifier

Approach to adolescent health in primary care: Scientific letter Birinci basamakta ergen saǧliǧina yaklaşim

Turkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences, vol.27, no.4, pp.567-576, 2007 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier

Changes in baroreflex responses of kindled rats

EPILEPSIA, vol.46, pp.367-371, 2005 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

The Turkish Version of the Mediterranean Diet Quality Index (KIDMED)

Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care, vol.15, no.2, pp.341-347, 2021 (National Refreed University Journal)

Mental değişikliklerde düşmenin sorgulanmasının önemi: Bir subdural hematom olgusu

The Journal of Turkish Family Physician, vol.10, no.1, pp.43-51, 2019 (Other Refereed National Journals)

Somatik Semptom Bozukluğu ve İlişkili Bozukluklar

Türkiye Klinikleri Aile Hekimliği, vol.9, no.3, pp.179-84, 2018 (National Non-Refereed Journal)

Evde sağlık hizmeti almak için başvuran inmeli hastaların sağlık ve bakım ihtiyaçları

The Journal of Turkish Family Physician, vol.9, no.3, pp.69-77, 2018 (Other Refereed National Journals)

KOAH İzleminde Spirometri Kullanımı Yorumlanması

Türkiye Klinikleri aile Hekimliği, vol.1, pp.43-5, 2010 (National Non-Refereed Journal)

Factors Associated with Adolescents Smoking Experience and Staying Tobacco Free

Mental Health in Family Medicine, vol.7, pp.145-153, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier identifier

İnmenin Önlenmesi ve Tedavisinde Aile Hekimlerinin Rolü

TURKISH FAMILY PHYSICIAN, vol.1, pp.45-52, 2010 (Other Refereed National Journals)

Tremor I : Tanı ve tedavi

Turkiye Aile Hekimligi Dergisi, vol.13, pp.200-205, 2009 (Other Refereed National Journals)

Birinci Basamaktan Okullara Ergen Sağlığı Eğitimi

Çocuk Dergisi, vol.6, pp.262-268, 2006 (Other Refereed National Journals)

Çocukluk Obezite ve Televizyon

TÜRKİYE KLİNİKLERİ PEDİATRİ DERGİSİ, vol.12, pp.67-71, 2003 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Epilepsiden Ani Ölüm Nedeni Olarak Otonom Sinir Sistemi Disfonksiyonu

2. Ulusal Epilepsi Kongresi, İstanbul, Turkey, 7 - 10 June 2000, pp.56-57

Dermatologic changes with occupational exposure to antineoplastic drugs

VI. CONFERENCE OF THE ASSOCIATION OF GENERAL PRACTICE/FAMILY MEDICINE OF SOUTH-EAST EUROPE, 14 - 17 November 2019, vol.8, pp.42

İyatrojenik Halsizlik: Olgu Sunumu

13. Aile Hekimliği Güz Okulu, Turkey, 16 - 20 October 2019

Adölesanlarda Uyku Kalitesi ve İlişkili Faktörlerin Araştırılması.

14. Aile Hekimliği Araştırma Günleri, Turkey, 11 - 13 April 2019

Planlanmamış Gebeliklerin Aile Üzerine Etkileri

14. Aile Hekimliği Araştırma Günleri, Turkey, 11 - 13 April 2019

EVDE SAĞLIK HİZMETİ BEKLENTİSİ OLAN İNMELİ HASTALARIN İHTİYAÇLARI

VIII. ULUSAL BEYİN DAMAR HASTALIKLARI KONGRESİ, Turkey, 3 - 06 May 2018, vol.24

Evde Kan Basıncı Ölçümü Eğitiminin Kan Basıncı Takipleri Üzerine Etkisi

9. Aile Hekimliği Araştırma Günleri, Turkey, 10 November 2015 - 13 November 2016

Vaccination After Chemotherapy

20th WONCA Europe Conference, 22 - 25 October 2015 identifier

Prevalence and Associated Risk Factors of Tinnitus in Adults

20th WONCA Europe Conference, İstanbul, Turkey, 22 - 25 October 2015, pp.26-27

Contraseption Methods in Unplanned Pregnancy

20th WONCAEurope Conference, İstanbul, Turkey, 22 - 25 October 2015, pp.1347

The Effects of Weight Loss on Hearing Impairment and Tinnitus

European General Practice Research Network 2014, Heraklion, Girit, 23 October 2014

The Effect of Bathe Technique on Empowerment of Diabetes Patients in Primary Care

19th WONCA Europe Congress 2014, Lisbon, Lisbon, Portugal, 2 - 05 July 2014, pp.124

Üniversite Hastanesinde Aile Hekimliği: Bir Zona Vakası

12. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi , Aydın, Turkey, 15 - 19 May 2013, pp.100

Low Dose Administration of Oral Powder Antibotics Due To Inappropriate Preparation

I. Conference of the Association of General Practice/Family Medicine of South-East Europe (A GP/FM SEE), Antalya, Turkey, 22 - 25 April 2010

Marmara Üniversitesi Aile Hekimliği Polikliniği (MÜ-AHEP)

4. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 14 - 17 October 1999, pp.35

Investigating The Usage of Herbals With Correct Purpose

WONCA EUROPE 14th Regional Conference , İstanbul, Turkey, 4 - 07 September 2008, pp.343

Occupational risk factors of musculoskeletal symptoms among artists

European General Practice Research Network Meeting, Antalya, Turkey, 8 - 11 May 2008, pp.36

Adolesan Dönemdeki Çocuklarda Hipertansiyon Sıklığı ile Buna Etki Eden Faktörler

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 2.Araştırma Günleri, İstanbul, Turkey, 16 - 18 April 2008, pp.12

Hypertension in school adolescents

European General Practice Network, Nijmegen, Netherlands, 10 - 13 May 2007, pp.35

Use Of Ca-Channel Blockers Predicts Mortality in Elderly Diabetic Hypertensive Subjects

12th Scientific Meeting of the EASD Hypertension in Diabetes (HID) Study Group , Krakow, Poland, 12 - 14 April 2007, pp.1

Okullarda Ergen Sağliği Eğitimi-AÇS/AP Örneği

7. Ulusal aile Hekimliği Kongresi, İzmir, Turkey, 23 - 26 May 2006, pp.152-153

Ergenlerin En Çok Merak Ettikleri

3. Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, İzmir, Turkey, 22 - 24 September 2005, pp.240

Huzurevinde Kalan Yaşlılarda Mortaliteyi Etkileyen Faktörler

1. Ulusal Yaşlı Sağlığı Kongresi, Ankara, Turkey, 7 - 11 April 2004, pp.1

Baroreflex sensitivity in the kindled rats

2nd National Congress of Neuroscience, Bursa, Turkey, 16 - 20 April 2003, pp.41

Changes in baroreflex responses in kindled rats

25th International Epilepsy Congress, Lisbon, Portugal, 12 - 16 October 2003, vol.44, pp.107-108 identifier

Cardiovascolar autonomic changes in patients with epilepsy

5 th European Congress on Epileptology, Madrid, Spain, 6 - 10 October 2002, pp.147

Childhood, Obesity and Television

WONCA Europe ESGP/FM , London, United Kingdom, 9 - 13 June 2002, pp.1

İstanbul Anadolu Yakası Huzurevlerinde Kalan Yaşlılarda Polifarmasi

5. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi 2002, Adana, Turkey, 27 - 30 March 2002, pp.491

Ülkemizde Birinci Basamağa Yönelik Dispepsi Kılavuzu

5. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi , Adana, Turkey, 27 - 30 March 2002, pp.490

Yaşlılarda Düşmeyi Etkileyen Bir Faktör Olarak Ortostatik Hipotansiyon

5. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi , Adana, Turkey, 27 - 30 March 2002, pp.492

Epilepside Kardiyovasküler Otonomik Düzenlemedeki Değişiklikler

16. Ulusal Farmakoloji Kongresi, Aydın, Turkey, 1 - 05 October 2001, pp.148

Çocuklukta Şişmanlık ve Televizyon

1. Ulusal Aile Hizmetleri Sempozyumu (2000’li Yıllarda Aile Hizmetleri), Ankara, Turkey, 9 - 11 May 2001, pp.369-371

Aile Hekimliği Çalışma Alanları

4. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 14 - 17 October 1999, pp.87

Marmara Üniversitesi Aile Hekimliği Polikliniği (MÜ-AHEP)

4. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 14 - 17 October 1999, pp.35

The Effect of D isomers of aspartic acid and glutamic acid on blood pressure and nociception

6th International Congress on Amino AcidsBonn, Federal Republic of Germany, 3 - 07 August 1999, vol.17, pp.1-129 identifier

Books & Book Chapters

Managing Polypharmacy and Deprescribing in Elderly

in: Primary Care, Ayşe Emel Önal, Editor, IntechOpen, Zagreb, pp.1, 2021

ÜRİNER SİSTEM ENFEKSİYONLARI VE RENAL KORUMA

in: Birinci Basamakta Böbrek Hastalıkları ve Renal Koruma, Özlem Ciğerli, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.34-38, 2021

Care of Stroke Patients

in: Birinci Basamakta Yaşlı Sağlığı , Güldal İzbırak, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.98-104, 2019

How Breastfeeding Should Be in Inborn Metabolic Diseases?

in: Aile Hekimliğinde Anne Sütünün Anne ve Bebek Sağlığı Açısından Önemi, Berrin Telatar, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.106-110, 2019

Pulmoner Hastalıklar/Akut Enfeksiyonlar

in: Rakel Aile Hekimliği, Esra Saatçi, Editor, Güneş Kitabevi, Ankara, pp.250-252, 2019

Adolesan Döneme Özgü Fizik Muayene

in: Adolesan Sağlığı “Koruyucu Hekimlik ve Erken Tanı", Çiğdem Apaydın Kaya, Editor, Medikal Akademi, İstanbul, pp.59-67, 2015

Birinci Basamakta Adolesanlarda Hipertansiyon Tanısı ve Yönteimi

in: Adolesan Sağlığı “Koruyucu Hekimlik ve Erken Tanı" , Çiğdem Apaydın Kaya, Editor, Medikal Akademi, İstanbul, pp.483-499, 2015

Birinci Basamakta Adolesan Sağlığını Değerlendirmede Kullanılan Kılavuzlar ve Ölçekler

in: Adolesan Sağlığı “Koruyucu Hekimlik ve Erken Tanı", Çiğdem Apaydın Kaya, Editor, Medikal Akademi, İstanbul, pp.69-113, 2015

Adolesan Dönemin Özellikleri ve Riskleri

in: Adolesan Sağlığı “Koruyucu Hekimlik ve Erken Tanı", Çiğdem Apaydın Kaya, Editor, Medikal Akademi, İstanbul, pp.15-20, 2015

Dermatitler ve Diğer Kaşıntılı Dermatozlar

in: Aile Hekimliği Ayaktan Tedavi ve Korunma, Ümit AYDOĞAN,Kenan Sağlam, Editor, Güneş Tıp Kitabevleri, Ankara, pp.88-101, 2013

in: Taylor Aile Hekimliği El Kitabı, Başak O,Demirağ Aydın S, Editor, Güneş Tıp Kitabevleri, Ankara, pp.153-155, 2011

Birinci Basamakta Yaşlılarda İlaç Kullanım İlkeleri

in: Aile Hekimleri İçin Yaşlı Sağlığına Bütüncül Yaklaşım, Serap Çİfçili, Editor, Deomed, İstanbul, pp.115-125, 2011

Çocuklarda Sık Rastlanan Zehirlenmeler

in: Taylor's Manual of Family Medicine, Başak O,Demirağ Aydın S., Editor, Güneş Tıp Kitabevleri, Ankara, pp.153-155, 2011

Yaşlılarda Düşme

in: Aile Hekimleri İçin Yaşlı Sağlığına Bütüncül Yaklaşım, Serap Çifçili,Pemra Cöbek Ünalan,Çiğdem Apaydın Kaya,Mehmet Akman,Arzu Uzuner, Editor, Deomed Yayıncılık, İstanbul, pp.152-156, 2011

Other Publications