Yaşlılarda bağışıklanma durumu ve hekimlerin yaşlı bağışıklaması konusundaki tutumları


YILDIZ O., ÇİFÇİLİ S. S. , ÜNALAN G. P. , APAYDIN KAYA M. Ç.

9. Akademik Geriatri Kongresi, Turkey, 13 - 17 April 2016

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey