İleri Evre Kanser Hastaları Yaşam Kalitesi Ölçeği (C15 Pal) Türkçe Versiyonunun Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması


BÖRKLÜ DOĞAN Ö., ÜNALAN G. P. , ÇİFÇİLİ S. S. , APAYDIN KAYA M. Ç.

10. Aile Hekimliği Araştırma Günleri, Türkiye, 6 - 09 Nisan 2017

  • Basıldığı Ülke: Türkiye