Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği SWOT Analizi


Başaran Güngör B., Yılmaz E., AKMAN M. , Satırlı Bal S., ŞAHİN H. H. , APAYDIN KAYA M. Ç.

8. Aile Hekimliği Araştırma Günleri, Türkiye, 7 - 10 Nisan 2016

  • Basıldığı Ülke: Türkiye

Özet

Giriş: SWOT Analizi ile bir kurumun, tekniğin, sürecin, durumun veya kişinin güçlü (Strengths) ve zayıf (Weaknesses) yönleri belirlenir, sağlayabileceği fırsatlar (Opportunities) ortaya çıkarılır ve olası tehditler (Threats) belirlenir. Bu çalışmanın amacı, Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği'nin SWOT analizini yapmaktır.

Metot: Araştırma nitel bir çalışmadır. Çalışma, Marmara Üniversitesi Aile Hekimliği Anabilim Dalında görev yapan 5 öğretim üyesi ve 29 uzmanlık öğrencisi ile yürütülmüştür. Tüm katılımcılar ilgili Yönetmeliği okuduktan sonra kura ile 4 gruba ayrılmışlardır. Ardından her bir grup SWOT analizinin bir bileşeni için 1 saat çalışmış ve ortaya çıkan görüşler tüm grupla paylaşılmış ve diğer grupların da görüşleri alınmıştır. Tüm görüşler 2 yazıcı tarafından kaydedilmiştir. Farklı araştırıcılar tarafından içerik analizi yapılıp SWOT tablosu oluşturulmuştur.

Bulgular: Yönetmeliğin SWOT analizi ile saptanan en göze çarpan bulgular şöyledir:

Güçlü yanlar: muayene odasının fiziki şartlarının ve asgari malzemelerinin iyi tanımlaması, gruplandırma ile alt yapı ve donanımın teşvik edilmesi, hastaneye sevk durumda aile hekimine geri bildirimin zorunlu olması, evde bakım hizmetlerinin mesai saatlerine eklemesi, kapsamlı bir hizmet

tanımı yapılması;

Zayıf yanlar: herhangi bir teşvik olmaksızın sorumlu hekimin ek görev olarak yöneticilik ve denetleyicilik de yapması gerekliliği, Psikolog, fizyoterapist, diyetisyen gibi diğer sağlık sunucularının tanımlanmamış olması, hizmet sunumuna uygun binanın, alt yapının, gezici hizmetler için gerekli donanımın, kira ve cari giderlerin aile hekiminden beklenmesi, negatif performansın olması, pozitif performansın olmaması, nöbet olması;

Tehditler: sözleşme ile çalışılması, yardımcı personelin hangi mevzuatla çalıştırılacağının net belirtilmemesi, yeni açılan ASM’lere hekimin nüfus bağlamak zorunda kalması, Aile Hekimliği Uzmanları dışındaki diğer uzmanların da aile hekimliği yapabilmeleri, ASM’lerin gruplanması, Fırsatlar: Randevu sistemiyle hasta bakılıyor olması, mesai saatlerinin çalışılan koşullara göre ayarlanabilmesi, periyodik sağlık muayenelerinin zorunlu olması, Eğitim ASM tanımının yapılmış olması.

Sonuç: Yeni bir yönetmelikte SWOT analizi ile çıkan güçlü noktaların değişmemesi ve gelişmesi için çaba harcanmalıdır. Zayıf olan noktalar güçlendirilmeli, olası tehditlerin giderilmesine çalışılmalı, oluşturduğu fırsatlar değerlendirilmelidir.