Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Bankaların Klasik ve Bulanık Yaklaşımlarla Sınıflandırılması

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.20, ss.367-385, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Konusundaki Farkındalığın Belirlenmesine Yönelik Akademisyenler Üzerine Bir Araştırma

Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Dergisi, ss.37-46, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Karar Ağaçları İle Finansal Okuryazarlık Düzeyinin İncelenmesi

INTERNATIONAL CONGRESS OF MANAGEMENT, ECONOMY AND POLICY (ICOMEP), İstanbul, Türkiye, 2 - 03 Kasım 2019

Erdos-Renyi Ağlarında Freeman Derecesinin Simülasyonu

19. Ekonometri Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Türkiye, 17 - 20 Ekim 2018, ss.1084-1092

Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Bilinci: Akademisyenler Üzerine Ampirik Bir Çalışma

18. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu 2017, 5 - 07 Ekim 2017