Bilim ve teknolojiye bakış açısına göre Türkiye’nin konumunun alternatif sınıflandırma teknikleri ile analizi


Creative Commons License

Giray Yakut S. , Camkıran C. , Kaplan Karol A.

Journal of Life Economics, cilt.8, sa.1, ss.35-45, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 8 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2021
  • Doi Numarası: 10.15637/jlecon.8.1.04
  • Dergi Adı: Journal of Life Economics
  • Sayfa Sayıları: ss.35-45

Özet

Bu çalışmada, Dünya Değerler Araştırması’nın (WVS) 2014 döneminde bilim ve teknolojiye bakış açısı ile ilişkilendirilen altı değişken alınarak 60 ülke arasında Türkiye’nin konumu incelenmiştir. Bu amaçla, farklı Kümeleme Analizi teknikleri ve Çok Boyutlu Ölçekleme kullanılmıştır. Veri setinde aykırı gözlem tespit edildiğinden Robust Kümeleme Analizi uygulanarak, K-Ortalamalar yöntemine göre daha homojen kümeler elde edilmiştir. Çok Boyutlu Ölçekleme ile ülkelerin konumlarının grafiksel boyutları elde edilerek, Kümeleme Analizi sonuçları desteklenmiştir. Sonuç olarak, farklı yaklaşımlar ile elde edilen kümeler karşılaştırıldığında benzer ülke profillerinin aynı kümede olduğu gözlemlenmiştir. Ward, K-Ortalamalar ve K-Kırpılmış Ortalamalar yöntemleri ile elde edilen kümeler incelendiğinde Türkiye’nin, özellikle İslam ülkelerinden Mısır, Pakistan, Kuveyt ile benzerlik gösterdiği gözlemlenmiştir. Türkiye’nin belirtilen İslam ülkelerinin dışında benzerlik gösterdiği diğer ülkeler ise Eski Sovyet ülkelerinden olan Ermenistan, Rusya ve Ukrayna’dır. Her bir yöntemden elde edilen küme yapıları incelendiğinde, Türkiye’nin en çok Eski Sovyet Ülkeleri ile benzer bakış açısına sahip olduğu bulgusuna ulaşılmıştır.