Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Ahmet Tabakoğlu, Osmanlı Mali Tarihi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, vol.12, no.1, pp.161-162, 2017 (National Refreed University Journal)

Osmanlı Mali Tarihi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, vol.12, no.1, pp.161-162, 2017 (Other Refereed National Journals)

Homoekonomikus’un Gerçekliğini Sorgulamak: Türk Atasözlerinde İnsan Manzaraları

Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İİBF), vol.12, no.12, pp.19-38, 2016 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

İstanbul Limanı ve Güney Marmara İskeleleri: Gümrükler, Yönetim ve Ticaret

ULUSLARARASI XI. TÜRKDENİZ TİCARETİ TARİHİ SEMPOZYUMU, Balıkesir, Turkey, 29 April 2019

18. Yüzyılda İstanbul Ticaretinde Problemler:Kaçakçılık, Vergilendirme ve Rüşvet

ULUSLARARASI IX. TÜRK DENİZ TİCARETİ TARİHİ SEMPOZYUMU, İstanbul, Turkey, 04 May 2017

Osmanlı Devleti'nde Ekonomi-Maliye İlişkisinin Gümrük Sistemi Üzerinden Analizi

İstanbul Üniversitesi Akdeniz Dünyası Araştırmaları Tarih Konuşmaları, İstanbul, Turkey, 22 November 2011

A Heterodox Economist in Ottoman Economic Thought Musa Akyiğitzade

Inequalities in Economic Thought ESHET 20th Annual Conference, Paris, France, 26 - 28 May 2016

A Heterodox Economist in Ottoman Economic Thought Musa Akyigitzade

The European Society for the History of Economic Thought XXe Congrès – Paris 2016, 26 - 28 May 2016

Osmanlı İstanbulu'nda Gümrükler ve Ticari Hareketlilik

IV. Uluslararası Istanbul Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 20 May 2016

Expenditures of Istanbul Custom between 1750-1800

The 12 th International Congress of Ottoman Social and Economic History (ICOSEH), Vienna, Austria, 11 July 2011

19.Yüzyılın Ortalarında Rumeli'de Bir Osmanlı Şehri: Silistre'de Nüfus, Yerleşim ve Ekonomi

Fourth International Congress on “Islamic Civilisation in the Balkans”, Skopje, Macedonia, 13 October 2010, pp.1

The Social and Economic Change in the Balkans under Ottoman Rule 1354 1453

XVth World Economic History Congress (WEHC2009), Utrecht, Netherlands, 3 - 07 August 2009

Books & Book Chapters