Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ahmet Tabakoğlu, Osmanlı Mali Tarihi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, cilt.12, ss.161-162, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Homoekonomikus’un Gerçekliğini Sorgulamak: Türk Atasözlerinde İnsan Manzaraları

Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İİBF), cilt.12, no.2, ss.19-38, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

İstanbul Limanı ve Güney Marmara İskeleleri: Gümrükler, Yönetim ve Ticaret

ULUSLARARASI XI. TÜRKDENİZ TİCARETİ TARİHİ SEMPOZYUMU, Balıkesir, Türkiye, 29 Nisan 2019

18. Yüzyılda İstanbul Ticaretinde Problemler:Kaçakçılık, Vergilendirme ve Rüşvet

ULUSLARARASI IX. TÜRK DENİZ TİCARETİ TARİHİ SEMPOZYUMU, İstanbul, Türkiye, 04 Mayıs 2017

Osmanlı Devleti'nde Ekonomi-Maliye İlişkisinin Gümrük Sistemi Üzerinden Analizi

İstanbul Üniversitesi Akdeniz Dünyası Araştırmaları Tarih Konuşmaları, İstanbul, Türkiye, 22 Kasım 2011

A Heterodox Economist in Ottoman Economic Thought Musa Akyiğitzade

Inequalities in Economic Thought ESHET 20th Annual Conference, Paris, Fransa, 26 - 28 Mayıs 2016

Osmanlı İstanbulu'nda Gümrükler ve Ticari Hareketlilik

IV. Uluslararası Istanbul Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 20 Mayıs 2016

Expenditures of Istanbul Custom between 1750-1800

The 12 th International Congress of Ottoman Social and Economic History (ICOSEH), Vienna, Avusturya, 11 Temmuz 2011

19.Yüzyılın Ortalarında Rumeli'de Bir Osmanlı Şehri: Silistre'de Nüfus, Yerleşim ve Ekonomi

Fourth International Congress on “Islamic Civilisation in the Balkans”, Skopje, Makedonya, 13 Ekim 2010, ss.1

The Social and Economic Change in the Balkans under Ottoman Rule 1354 1453

XVth World Economic History Congress (WEHC2009), Utrecht, Hollanda, 3 - 07 Ağustos 2009

Kitap & Kitap Bölümleri