Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2007 - 2014
  Doktora

  Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı, Türkiye

 • 2005 - 2007
  Yüksek Lisans

  Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı, Türkiye

 • 2001 - 2005
  Lisans

  Marmara Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2014
  Doktora

  İstanbul Gümrüğü (1750-1800): Teşkilat ve Ticaret

  Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı

 • 2007
  Yüksek Lisans

  Temettüât Defterleri Çerçevesinde Silistre Kazası'nın İktisadî ve Sosyal Yapısı

  Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı