General Information

Institutional Information: Faculty Of Economics, Economics, Department Of Economic History

Metrics

Publication

22
UN Sustainable Development Goals

Biography

EĞİTİM BİLGİLERİ

DOKTORA


MARMARA ÜNİVERSİTESİ / SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / İKTİSAT ANABİLİM DALI / 2007 - 2014


YÜKSEK LİSANS


MARMARA ÜNİVERSİTESİ / SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / İKTİSAT ANABİLİM DALI / 2005 - 2007


LİSANS


MARMARA ÜNİVERSİTESİ / İİBF İKTİSAT BÖLÜMÜ/ 2001 - 2005


YAPTIĞI TEZLER
DOKTORA
''İstanbul Gümrüğü (1750-1800): Teşkilat ve Ticaret'' / 2007 - 2014 / Danışman: AHMET TABAKOĞLU
YÜKSEK LİSANS
''Temettüât Defterleri Çerçevesinde Silistre Kazası'nın İktisadî ve Sosyal Yapısı'' / 2005 - 2007 / Danışman: PROF.DR. GÜLFETTİN ÇELİK