Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2019 - Devam Ediyor Doktora

  Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Bölümü, Türkiye

 • 2015 - 2019 Yüksek Lisans

  Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kardiyopulmoner Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Türkiye

 • 2011 - 2015 Lisans

  Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2019 Yüksek Lisans

  Farklı KOAH Evrelerinde Solunum Fonksiyonları ve Periferal Kas Kuvvetinin Hastalık Süresi ve Prognoz ile İlişkisi

  Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kardiyopulmoner Rehabilitasyon Anabilim Dalı

Yabancı Diller

 • B2 Orta Üstü İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 • 2021Fizyoterapi Bahar Webinarı

  Sağlık ve Tıp , Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

 • 2021Fizyoterapi ve Rehabilitasyonda Dijitalleşme

  Sağlık ve Tıp , Kardiyopulmoner Rehabilitasyon Fizyoterapistleri Derneği

 • 2021Online Nörorehabilitasyon Sempozyumu

  Sağlık ve Tıp , Türk Nöroloji Derneği

 • 2021Kas Mimarisi

  Sağlık ve Tıp , Atılım Üniversitesi

 • 2021Vaka nasıl hazırlanır? Vaka nasıl analiz edilir?

  Mesleki Eğitim , Marmara Üniversitesi

 • 2021Ufuk Avrupa Programı Bilgi Günü

  Mesleki Eğitim , Marmara Üniversitesi

 • 2021Living with rare respiratory diseases through the COVID-19 pandemic

  Sağlık ve Tıp , European Respiratory Society

 • 2021Bilimsel Araştırma Yaparken İlk Adımları Atmak

  Mesleki Eğitim , Türk Toraks Derneği

 • 2021COVID-19 Pandemisi ve Pulmoner Rehabilitasyon Uzlaşı Raporu

  Sağlık ve Tıp , Türk Toraks Derneği

 • 2021Web of Science Researcher ID & Publons eğitimi

  Mesleki Eğitim , Marmara Üniversitesi

 • 2021WEBINAR on Chronic Respiratory Diseases in the COVID era

  Sağlık ve Tıp , GARD-WHO

 • 2021POST-COVİD PULMONER REHABİLİTASYON 5N1K

  Sağlık ve Tıp , TÜSAD AKADEMİ

 • 2021Wearable technologies in respiratory functional assessment

  Sağlık ve Tıp , European Respiratory Society - ERS

 • 2021Pulmoner Hipertansiyon

  Sağlık ve Tıp , Türk Toraks Derneği

 • 2021Tıpta Literatür Tarama için Pratik İpuçları ve Klinik Uygulama Desteği

  Sağlık ve Tıp , TÜSAD

 • 2021KOAH’ta Güncel Ne Var?

  Sağlık ve Tıp , Türk Toraks Derneği

 • 2020Oxford Autumn School in Neuroscience

  Sağlık ve Tıp , Oxford University

 • 2020Uzaktan Eğitim Yetkinlikleri 1 Sertifika Programı

  Mesleki Eğitim , YÖKAK, SABAK, SABDEK

 • 2020Kronik Ağrı

  Sağlık ve Tıp , Kardiyopulmoner Rehabilitasyon Fizyoterapistleri Derneği

 • 2020Pediatrik Pulmoner Rehabilitasyon

  Sağlık ve Tıp , Kardiyopulmoner Rehabilitasyon Fizyoterapistleri Derneği

 • 2020Covid-19 ve Kardiyak Etkiler

  Sağlık ve Tıp , Kardiyolumoner Rehabilitasyon Fizyoterapistleri Derneği

 • 2020Covid-19’a Farklı Bakış

  Sağlık ve Tıp , Kardiyolumoner Rehabilitasyon Fizyoterapistleri Derneği

 • 2020Telerehabilitasyon

  Sağlık ve Tıp , Kardiyolumoner Rehabilitasyon Fizyoterapistleri Derneği

 • 2020Eğitici Gelişimi Programı

  Mesleki Eğitim , Marmara Üniversitesi

 • 2020Öğretim Teknolojilerinin Kullanımı Eğitimi

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , İstanbul Ticaret Üniversitesi

 • 2020Eğitim Sunumlarının Hazırlanması Eğitimi

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , İstanbul Ticaret Üniversitesi

 • 2020Pulmonary Rehabilitation Course

  Sağlık ve Tıp , European Respiratoy Society

 • 2019Derin'deki İletişim Konferansı

  Mesleki Eğitim , Marmara Üniversitesi

 • 2019Sağlıkta Bilişim Konferansı

  Bilişim , Marmara Üniversitesi

 • 2019Müzik Terapisi

  Kişisel Gelişim , Marmara Üniversitesi

 • 2019Bilimsel Araştırma Etiği ve Bilimsel Araştırma Başvuru Dosyalarının Etik Kurullarda Değerlendirilmesi Kursu

  Sağlık ve Tıp , Türkiye Biyoetik Derneği

 • 2019200 Bin TL Hibe Destekli TÜBİTAK BİGG Programı Tanıtım Toplantısı

  Mesleki Eğitim , Marmara Üniversitesi

 • 2019Turnitin İntihal Tespit Programı Eğitimi

  Mesleki Eğitim , Marmara Üniversitesi

 • 2019İlkyardım Eğitici Eğitimi

  Sağlık ve Tıp , İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü

 • 2019Araştırma Eğitimi

  Mesleki Eğitim , Marmara Üniversitesi

 • 2019Web Of Science Eğitimi

  Mesleki Eğitim , Marmara Üniversitesi

 • 2019TÜBİTAK TEYDEB 1601 Projesi AB Destekli Proje Yazma Etkinliği

  Mesleki Eğitim , Marmara Üniversitesi

 • 2018Ölçme ve Değerlendirme

  Mesleki Eğitim , Marmara Üniversitesi

 • 2018Yoğun Bakımda Pulmoner Rehabilitasyon Kursu

  Sağlık ve Tıp , Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği

 • 2018Solunum Fonksiyon Testleri Kursu

  Sağlık ve Tıp , Türk Toraks Derneği

 • 2018Sağlıkta Akademik Okur-Yazarlık Atölyesi

  Mesleki Eğitim , Marmara Üniversitesi

 • 2017EKG Kursu

  Sağlık ve Tıp , Hacettepe Üniversitesi

 • 2017Solunum Sisteminin Fonksiyonel Değerlendirmesi

  Sağlık ve Tıp , Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği

 • 2017Mechanical Ventilation Education Program

  Sağlık ve Tıp , American Association for Respiratory Care

 • 2017Publishing Academy for Clinical Research

  Sağlık ve Tıp , Springer Nature

 • 2017Course on Respiratory Assessment and Monitoring in the Critically Ill

  Sağlık ve Tıp , European Respiratoy Society

 • 2016KPET ve Solunum Fonksiyon Testleri Workshop

  Mesleki Eğitim , Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği

 • 2016KOAH'ta Pulmoner Rehabilitasyon

  Sağlık ve Tıp , Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği

 • 2016Engelli Bireyleri İstihdam Edilebilirliğinin Arttırılması için Teknik Yardım Projesi

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Hacettepe Üniversitesi

 • 2016TÜBİTAK ARDEB 1000 Projesi Fen, Sağlık ve Mühendislik Bilimleri Alanlarına Yönelik Uygulamalı Proje Yazma Eğitimi

  Mesleki Eğitim , Marmara Üniversitesi

 • 2016Patient Assessment & Clinical Applications in Respiratory Therapy

  Sağlık ve Tıp , American Association for Respiratory Care

 • 2016EndNote Kaynakça Programı Eğitimi

  Mesleki Eğitim , Marmara Üniversitesi

 • 2015Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Kursu

  Sağlık ve Tıp , İstanbul Üniversitesi

 • 2015Teknoloji Yenilik Yönetimi Programı ve Bilimsel Araştırma Projesi Hazırlama

  Mesleki Eğitim , Medipol Üniversitesi

 • 2015Kardiyopulmoner Egzersiz Testleri Kursu

  Sağlık ve Tıp , Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği

 • 2015Noninvaziv Mekanik Ventilasyon Kursu

  Sağlık ve Tıp , Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği