Başarılar & Tanınırlık

Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

 • 2021 Online Nörorehabilitasyon Sempozyumu

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2021 4. Aterometabolik ve Renal Hastalıklar E- Sempozyumu

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2020 Lisansüstü Sağlık Eğitiminde Kalite Güvencesi Çalıştayı

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 2020 European Respiratory Society ERS International Congress Virtuel 2020

  Katılımcı

  Vienna, Avusturya

 • 2020 Symposium of Education in Physiotherapy: ER-WCPT Perspective

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2019 2. INTERNATIONAL NONINVASIVE CONFERENCES

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2019 2. PALYATİF BAKIM SEMPOZYUMU

  Çalışma Grubu

  İzmir, Türkiye

 • 2019 European Respiratory Society International Congress ERS 2019

  Çalışma Grubu

  Madrid, İspanya

 • 2019 Workshop on PhD Supervision in Biomedicine and Health Sciences

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2019 Nöroplastisiteye Multidispliner Bakış Sempozyumu

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2018 Bilgi ve Belge Yönetimi, Arşivleme Dosya Planları ve Saklama Süreleri

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2018 TÜSAD 40. Ulusal Kongresi-Solunum 2018

  Çalışma Grubu

  Antalya, Türkiye

 • 2018 ERS International Congress 2018

  Çalışma Grubu

  Paris, Fransa

 • 2018 1st International Congress on Physiotechnotherapy

  Çalışma Grubu

  Sarajevo, Bosna-Hersek

 • 2017 Sağlık Bilimleri Eğitim, Araştırma ve Uygulamalarında Güncel Yönelimler Kongresi

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2017 International Meeting on Education & Research in Health Science (IMER-HS)

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2017 1. Ulusal Kardiyopulmoner Rehabilitasyon Kongresi

  Çalışma Grubu

  Ankara, Türkiye

 • 2017 TÜSAD 39. Ulusal Kongresi-Solunum 2017

  Çalışma Grubu

  İzmir, Türkiye

 • 2017 European Respiratory Society International Congress

  Çalışma Grubu

  Milan, İtalya

 • 2017 Uluslararası Kapanış Kongresi Ergoterapi ve Rehabilitasyon

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2017 2. Solunum Fizyoterapisi ve Pulmoner Rehabilitasyon Sempozyumu

  Çalışma Grubu

  Hatay, Türkiye

 • 2017 Bilişsel Rehabilitasyonda Yeni Yaklaşımlar

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2017 International Conference on Engineering Technology and Innavation

  Çalışma Grubu

  Sarajevo, Bosna-Hersek

 • 2016 I. Ulusal Fiziksel Aktivite Sempozyumu

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2016 Obezite ve Akciğer Sempozyumu

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2016 TÜSAD 38. Ulusal Kongresi-Solunum 2016

  Çalışma Grubu

  İzmir, Türkiye

 • 2016 2. Ulusal Romatolojik Rehabilitasyon Kongresi

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2016 Solunum Fizyoterapisi ve Pulmoner Rehabilitasyon Sempozyumu

  Çalışma Grubu

  Hatay, Türkiye

 • 2016 1. Deneysel Hayvan Araştırmalarında Tasarım, Modeller ve Yayın Çalıştayı

  Çalışma Grubu

  İzmir, Türkiye

 • 2015 TÜSAD 37. Ulusal Kongresi-Solunum 2015

  Çalışma Grubu

  İzmir, Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 2

h-indeksi (WOS): 1