Achievements & Reputation

Edit Congress and Symposium Activities

 • 2021 ERS INTERNATIONAL CONGRESS 2021-VIRTUEL

  Attendee

  Zürich, Switzerland

 • 2021 REHABİLİTASYONDA OMUZ OMUZA

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 2021 Online Nörorehabilitasyon Sempozyumu

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 2021 4. Aterometabolik ve Renal Hastalıklar E- Sempozyumu

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 2020 Lisansüstü Sağlık Eğitiminde Kalite Güvencesi Çalıştayı

  Attendee

  Ankara, Turkey

 • 2020 European Respiratory Society ERS International Congress Virtuel 2020

  Attendee

  Vienna, Austria

 • 2020 Symposium of Education in Physiotherapy: ER-WCPT Perspective

  Working Group

  İstanbul, Turkey

 • 2019 2. INTERNATIONAL NONINVASIVE CONFERENCES

  Working Group

  İstanbul, Turkey

 • 2019 European Respiratory Society International Congress ERS 2019

  Working Group

  Madrid, Spain

 • 2019 2. PALYATİF BAKIM SEMPOZYUMU

  Working Group

  İzmir, Turkey

 • 2019 Workshop on PhD Supervision in Biomedicine and Health Sciences

  Working Group

  İstanbul, Turkey

 • 2019 Nöroplastisiteye Multidispliner Bakış Sempozyumu

  Working Group

  İstanbul, Turkey

 • 2018 Bilgi ve Belge Yönetimi, Arşivleme Dosya Planları ve Saklama Süreleri

  Working Group

  İstanbul, Turkey

 • 2018 TÜSAD 40. Ulusal Kongresi-Solunum 2018

  Working Group

  Antalya, Turkey

 • 2018 ERS International Congress 2018

  Working Group

  Paris, France

 • 2018 1st International Congress on Physiotechnotherapy

  Working Group

  Sarajevo, Bosnia And Herzegovina

 • 2017 Sağlık Bilimleri Eğitim, Araştırma ve Uygulamalarında Güncel Yönelimler Kongresi

  Working Group

  İstanbul, Turkey

 • 2017 1. Ulusal Kardiyopulmoner Rehabilitasyon Kongresi

  Working Group

  Ankara, Turkey

 • 2017 International Meeting on Education & Research in Health Science (IMER-HS)

  Working Group

  İstanbul, Turkey

 • 2017 TÜSAD 39. Ulusal Kongresi-Solunum 2017

  Working Group

  İzmir, Turkey

 • 2017 European Respiratory Society International Congress

  Working Group

  Milan, Italy

 • 2017 Uluslararası Kapanış Kongresi Ergoterapi ve Rehabilitasyon

  Working Group

  İstanbul, Turkey

 • 2017 2. Solunum Fizyoterapisi ve Pulmoner Rehabilitasyon Sempozyumu

  Working Group

  Hatay, Turkey

 • 2017 Bilişsel Rehabilitasyonda Yeni Yaklaşımlar

  Working Group

  İstanbul, Turkey

 • 2017 International Conference on Engineering Technology and Innavation

  Working Group

  Sarajevo, Bosnia And Herzegovina

 • 2016 I. Ulusal Fiziksel Aktivite Sempozyumu

  Working Group

  İstanbul, Turkey

 • 2016 Obezite ve Akciğer SempozyumuSustainable Development

  Working Group

  İstanbul, Turkey

 • 2016 2. Ulusal Romatolojik Rehabilitasyon Kongresi

  Working Group

  İstanbul, Turkey

 • 2016 TÜSAD 38. Ulusal Kongresi-Solunum 2016

  Working Group

  İzmir, Turkey

 • 2016 Solunum Fizyoterapisi ve Pulmoner Rehabilitasyon Sempozyumu

  Working Group

  Hatay, Turkey

 • 2016 1. Deneysel Hayvan Araştırmalarında Tasarım, Modeller ve Yayın Çalıştayı

  Working Group

  İzmir, Turkey

 • 2015 TÜSAD 37. Ulusal Kongresi-Solunum 2015

  Working Group

  İzmir, Turkey

Scholarships

 • 2020 - Continues 2211-YURT ICI DOKTORA BURS PROGRAMI

  TUBITAK

Citations

Total Citations (WOS): 3

h-index (WOS): 1