Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Reel Politiğin Türk Alman İlişkilerine Yansıması Almanların Ülkelerine Dönmesi ve Türkiye de Kalanların Enterne Edilmesi 1944 1945

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, ss.89-126, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türk Basınında Katyn Olayı İkinci Dünya Savaşı nda Kayıp Polonyalı Subaylar

Marmara Türkiyat Araştırmaları Dergisi, cilt.2, ss.37-60, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İkinci Dünya Savaşı nda İstanbul da Lekeli Humma Tifüs İle Mücadele

Türk Dünyası Araştırmaları, ss.137-178, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İstanbul da Ekmek Karnesi Uygulaması Karne ve Ekmek Suistimalleri 1942 1946

Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları, ss.1-60, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Cumhuriyet Döneminde Atatürk ün İlk İstanbul Ziyareti 1 Temmuz 30 Eylül 1927

Türk Dünyası Araştırmaları, ss.9-28, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Millî Mücadele de Yunanistan ın Son Teşebbüsü Batı Anadolu da Muhtariyet İlânı

Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, ss.127-166, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Savaş Yıllarında Ege Adalarından Türkiye ye İlticalar 1941 1945

Güney-Doğu Avrupa Araştırmaları Dergisi, ss.1-25, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Birinci Dünya Savaşı nda Rusya ya esir Düşen Türk Askerleri Rusya daki Üserâmız Hakkında Ma lûmât

Türk Dünyası Araştırmaları, ss.85-104, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Esaretten Kurtuluş İtilâf Devletlerinin İstanbul u Tahliyesi

Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss.13-58, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Birinci Dünya Savaşı Öncesinde Marmara Denizinde Bir Dalyan Projesi

TURKISH JOURNAL OF HISTORY-TARIH DERGISI, ss.117-132, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Zor Zamanlarda İyi Komşuluk Örneği İkinci Dünya Savaşı nda Türkiye den Yunanistan a Yapılan Yardımlar

Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, ss.413-443, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İkinci Meşrutiyet Döneminde Ayrılıkçı Bir Rum Cemiyeti Adelfiya

Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi, ss.23-46, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Turizm Tarihimizde İdealist ve Öncü Bir Organizasyon Müstakbilîn Cemiyeti

Türklük Araştırmaları Dergisi, ss.521-550, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İkinci Dünya Savaşı nda İstanbul ve Trakya dan Anadolu ya Göç ve Paniğe Karşı Propaganda

Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları, ss.1-35, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mondros Mütarekesi nden Sonra Yaşanan Önemli Bir Problem Türk ve Ermeni Yetimleri Sorunu

Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, ss.569-588, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Milli Mücadele de Ayvalık ve Önemi

Askeri Tarih Araştırmaları Dergisi, ss.127-137, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Batum da Türk Rus Nüfuz Mücadelesi ve Bir Rus Cemiyetinin Nizamnamesi

Türklük Araştırmaları Dergisi, ss.11-28, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

ATEŞKES SÜRECİNDE İTTİFAK DEVLETLERİ’NDE YAŞANAN GELİŞMELER (EYLÜL-ARALIK 1918)

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜI. ULUSLARARASI TÜRK KÜLTÜRÜ VE TARİHİ SEMPOZYUMU, İstanbul, Türkiye, 19 - 21 Nisan 2018, ss.292-306

Birinci Dünya Savaşı nda Sevk ve İskan Kanunu na Giden Süreç Osmanlı Hükümeti nin Ermeni Politikaları

19-20. Yüzyıllarda Türk-Ermeni İlişkileri, İstanbul, Türkiye, 5 - 07 Ocak 2015, cilt.1, ss.153-180

Damat Ferit Paşa Hükümetlerinin Erzurum ve Sivas Kongreleri Sürecinde Kuvâ yı Milliye Politikaları

Altıncı Uluslararası Atatürk Kongresi, Ankara, Türkiye, 12 - 16 Kasım 2007, cilt.2, ss.1958-1998

Mütareke Dönemi nde İstanbul daki Okullarda Bulaşıcı Hastalıklarla Mücadele

Atatürk Dönemi Sağlık Tarihi Kongresi (1920-1938), İzmir, Türkiye, 6 - 09 Kasım 2007, ss.529-556

Kitap & Kitap Bölümleri

Türk Çiftçisine Savaş Faturası: Toprak Mahsulleri Vergisi (1943-1946)

Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları, Safiye Kıranlar- Eminalp Malkoç, Editör, Der Yayınları, İstanbul, ss.332-357, 2019

Almanya, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ve Bulgaristan’xxın İmzaladığı Mütarekeler ve Mondros Mütarekesi’xxyle Mukayeseleri

İmparatorluklar Çağına Veda, Prof. Dr. Bülent Bakar, Prof. Dr. Okan Yeşilot, Prof. Dr. Süleyman Beyoğlu, Dr. Öğr. Üyesi Mehdi Genceli, Editör, Ötüken, İstanbul, ss.304-330, 2019

Cumhuriyet Döneminde İstanbul'da Siyasi Olaylar

Antik Çağ dan XXI Yüzyıla Büyük İstanbul Tarihi, Yrd. Doç. Dr. Coşkun Yılmaz, Editör, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yayınları, İstanbul, ss.252-275, 2015

Ermeni Hareketleri

Modern Türkiye Tarihi, Prof. Dr. Süleyman Beyoğlu, Doç. Dr. Ali Satan, Editör, Marmara Üniversitesi Yayınevi, İstanbul, ss.59-71, 2014

Esir Şehrin Misafirleri Beyaz Ruslar

Tarihçi Kitabevi, İstanbul, 2012

Anzavur'un Biga'daki Faaliyetleri

90 Yılında Millî Mücadele, Aytuğ Tokur, Editör, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara, ss.327-375, 2011

Ermeni Tehciri

Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara, 2009

Ermeni Tehciri Sonrası Geride Kalan Mallara Bir Bakış

Tarihi Gerçekler ve Bilimin Işığında Ermeni Sorunu, Yrd. Doç. Dr. Bülent Bakar, Prof. Dr. Necdet Öztürk, Prof. Dr. Süleyman Beyoğlu, Editör, IQ Yayınevi, İstanbul, ss.235-252, 2007

Malların İadesi

Türk Ermeni İhtilâfı Makaleler, Prof. Dr. Hikmet Özdemir, Editör, TBMM Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu Yayınları, Ankara, ss.327-339, 2007

Mütareke Dönemi Divan-ı Harb-i Örfileri ve Ermeni Soykırımı İddialarındaki Yeri

Çeşitli Yönlerden Türk-Ermeni İlişkileri, Şafak Ural, Kazım Yetiş, Feridun Emecen, Editör, İstanbul Üniversitesi Yayınevi, İstanbul, ss.173-183, 2006