Başarılar & Tanınırlık

Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

  • 2019 13. Bilim ve Kültür Günleri

    Çalışma Grubu

    İstanbul, Türkiye

  • 2019 Bağımsızlığa İlk Adım 100. Yılında Milli Mücadele, "Ali Rıza Paşa Hükümeti'nin Heyet-i Temsliye ile Uzlaşması"

    Çalışma Grubu

    İstanbul, Türkiye