General Information

Biography

1992  yılında Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nden mezun oldum. 1996 yılında MÜ Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü'nde "Birinci Dünya Savaşı ve Mütareke Dönemi'nde Batum" adlı Yüksek Lisans tezimi tamamladım. 2003 yılında ise yine aynı enstitüden "Ermeni Tehciri ve Uygulaması" adlı tezle, doktor unvanını aldım. 1992 yılında MÜ FEF Tarih Bölümü'nde Araştırma Görevlisi olarak göreve başladım; sırasıyla 2005 yılında Yardımcı Doçent Dr., 2012 yılında Doçent Dr. ve 2018 yılında Profesör oldum. Halen aynı bölümde bilimsel faaliyetlerime devam etmekteyim. Çalışma alanlarımı özellikle Birinci ve İkinci Dünya Savaşı, Ermeni Meselesi ve Mütareke Dönemi oluşturmaktadır.

Institutional Information

Unit
Faculty of Arts and Sciences
Department
History
Program
Department of History of Turkish Republic