Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Öğretmenlerinin Görüşleri Doğrultusunda Din Ahlak ve Değerler Alanı Seçmeli Derslerine Dair Bir İnceleme

Route Educational and Social Science Journal, cilt.3, sa.1, ss.219-254, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Helal Lokma

Diyanet Aile Dergisi, ss.12-15, 2015 (Hakemsiz Dergi)

Amerika Birleşik Devletleri nde Din ve Devlet İlişkisi Bağlamında Din Eğitimi

Route Educational and Social Science Journal, cilt.2, sa.5, ss.465-494, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Batı da Yaşayan Türklerin Farklı Dini Gruplarla İletişimleri Bağlamında Din Eğitimi İhtiyaçları

Değerler Eğitimi Dergisi, cilt.12, sa.27, ss.135-164, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Din Eğitimi Politikaları Açısından Batı da Yaşayan Türklerin Dini Çoğulculuk Algısı

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.2, sa.45, ss.191-216, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Din Eğitiminde Bir Değer Olarak Kul Hakkı Kavramı İmam Hatip Liseleri Meslek Dersleri ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitapları Üzerine Bir İnceleme

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.1, sa.44, ss.205-246, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İspanya nın Eğitim Sistemi ve Din Eğitiminin Sistem İçerisindeki Yeri

Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, sa.19, ss.56-88, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kur an Öğreticisine Eğitim Veren Kurumlar İlahiyat Fakülteleri

İstanbul Müftülüğü Kültür Yayınları, ss.29-33, 2007 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

İletişim Bağlamında Din Eğitimi İhtiyaçları: Amerika’daki Türk Topluluğu Örneği

Uluslararası Din Eğitimi Kongresi, Antalya, Türkiye, 9 - 11 Kasım 2018, ss.59

İslam Din Eğitiminde Bir Değer Olarak Kul Hakkı Kavramı

Uluslararası İslam Eğitimi Kongresi, İstanbul, Türkiye, 27 - 28 Nisan 2018, ss.18

Migration and Perception of Religious Pluralism: Case of Turkish Community in America

II. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Kudus, Endonezya, 21 - 23 Mart 2018

Din Eğitimi ve Öğretimi Açısından Ahiret Bilinci

I. Uluslararası Mardin Kültür ve Medeniyet Kongresi, Mardin, Türkiye, 7 - 10 Aralık 2017

Needs of Religious Education in Context of Communication In Case of Turks Who Live in Western Countries

The IAFOR International Conferenceon Education, Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri, 8 - 10 Mart 2015

EXPECTATIONS FROM CURRICULUM OF RELIGIOUS EDUCATION IN CONTEXT OF COMMUNICATION WITH DIFFERENT RELIGIOUS GROUPS (IN CASE OF TURKS WHO LIVE IN WESTERN COUNTRIES)

9th International Technology, Education and Development Conference (INTED), Madrid, İspanya, 2 - 04 Mart 2015, ss.6218-6225 identifier

EXAMINING OF CURRICULUM OF RELIGIOUS CULTURE AND MORAL KNOWLEDGE CLASSES IN PRIMARY SCHOOLS IN TURKEY FROM APPROACH OF DEVELOPMENT OF EDUCATIONAL PROGRAM

6th International Conference on Education and New Learning Technologies (EDULEARN), Barcelona, İspanya, 7 - 09 Temmuz 2014, ss.4174-4181 identifier

Migration and Perception of Religious Pluralism

Turkish Migration Conference: Comparative Perspectives and Continuities, Londrina, Brezilya, 30 Mayıs - 01 Haziran 2014

Ülkemizdeki Yüksek Din Öğretimi Programlarının Yerel ve Küresel Perspektiften İncelenmesi

Uluslararası Yüksek Öğretim Kongresi: Yeni Yönelişler ve Sorunlar (UYK-2011), İstanbul, Türkiye, 27 - 29 Mayıs 2011, cilt.3, ss.2448-2457

Çevre Ahlakı Kapsamında Bir Değer Olarak Adalet in Din Eğitimi Açısından Değerlendirilmesi

Uluslararası Din ve Çevre Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 15 - 16 Mayıs 2008, cilt.1, ss.361-367

Kitap & Kitap Bölümleri

HZ.PEYGAMBER’DEN CUMHURİYET DÖNEMİNE İSLAM DİN EĞİTİMİ

Din Eğitimi, HASAN DAM, Editör, Lisans Yayıncılık, İstanbul, ss.49-67, 2018

İMAM HATİP LİSELERİNDE TEFSİR DERSİ ÖĞRETİMİ

İMAM HATİP LİSELERİNDE MESLEKİ DİN ÖĞRETİMİ, EMİNE KESKİNER, Editör, YEKDER, İstanbul, ss.102-116, 2017

Ailede Din ve Ahlak Eğitimi

Aile Yazıları 7, , Editör, T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Ankara, ss.65-78, 2015