Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Cyber Sexual Bullying Tendency: A Scale Development Study

20. Uluslararası Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi, Samsun, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2018

Sanal Cinsel Zorbalık Mağduriyet Eğilimi Ölçeği

13. Uluslararası Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi, 06 Eylül 2018

students opinion about psychological counselling an guidance services

International Conference on New Horizons in Education, Paris, Fransa, 18 - 20 Ağustos 2018

Ergenlerde Bağlanma Stilleri ve Akran Baskının Risk Alma Davranışı Üzerine Etkisi

ICPESS (International Congress on Politic, Economic and Social Studies), Venice, İtalya, 16 Haziran 2018

Eğitimcilerin okullarda akran zorbalığına ilişkin görüşleri:Betimsel bir analiz

Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara, Türkiye, 1 - 04 Aralık 2016, cilt.1, ss.215-228

Ebeveyn Kaybı Yaşamış Ergenlerde Bibliyotrapi Yönelimli Manevi Danışmanlık Uygulaması

1.Uluslararası Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi, İstanbul, Türkiye, 7 - 10 Nisan 2016

Genç Yetişkinlerde Yaşam Doyumunun Yordayıcısı OlarakUmut Dayanıklılık ve İyimserlik

13. Ulusal Psikolojik Danışman ve Rehberlik Kongresi, Mersin, Türkiye, 7 - 09 Ekim 2015

Genç yetişkinlerde yaşam doyumunun yordayıcısı olarak umut dayanıklılık ve iyimserlik

13. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Türkiye, 7 - 09 Ekim 2015

Ergenlerde Görülen Zorbalık Davranış Eğilimlerinin Aile Risk Faktörleri ve Çok Boyutlu Yaşam Doyumu Açısından İncelenmesi

Uluslararası Eğitimde Yeni Ufuklar Kongresi Berselona, BERSOLONA, İspanya, 10 - 12 Haziran 2015

Rehber öğretmenlerin rehberlik servisinin sorunlarına ilişkin görüşleri

ERPA Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongreleri, ATİNA, Yunanistan, 4 - 07 Haziran 2015

Okulda Akran Zorbalığı

Temel Eğitim Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 16 Nisan 2014

The Relationship Betwen Value Preferences and Attitudes towards Teaching Profession

II. International Values and Education Symposium, 16 - 18 Kasım 2013

Ortaöğretim Öğrencilerinin İnternet Bağımlılığını Etkileyen Faktörler

International Conference on Interdisciplinary Research in Education, 30 Ocak - 01 Şubat 2013

Kitap & Kitap Bölümleri

Eğitim Sürecinde Teknoloji, Rehberlik ve Liderliğe Genel Bakış

Okul yöneticisi ve öğretmenlerin okula dayalı rehberlik hizmetlerine metafor algıları, Hakkı Bağcı, Editör, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle-Upon-Tyne, ss.59-79, 2018