Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2000 - 2006 Doktora

  Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Türkiye

 • 1994 - 1997 Yüksek Lisans

  Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık (Yl) (Tezli), Türkiye

 • 1989 - 1992 Lisans

  Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2006 Doktora

  İlköğretim İkici Kademede Okuyan Öğrencilerin Zorbalık Davranış Eğilimleri İle Bazı Değişken Arasındaki İlişki

  Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık (Yl) (Tezli)

 • 1997 Yüksek Lisans

  İş Tatmini ile Denetim Odağı Arasındaki İlişki (Resmi, Özel, Yabancı Lise Öğretmenleri Üzerinde Yapılmış Bir Araştırma)

  Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık (Yl) (Tezli)