Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Potantıometrıc and spectrophotometrıc study on the stabılıty constants of resveratrol complexes with Cu(II) and Zn(II)

International Multidisciplinary Symposium on Drug Research & Development, Eskişehir, Türkiye, 15 - 17 Ekim 2015, cilt.1, ss.76

Determination of the Heavy Metals Lead Cadmium and Manganese in Horse Mackerel Fish Which Caught in Marmara Sea

International Multidisciplinary Symposium on Drug Research and Development, Eskişehir, Türkiye, 15 - 17 Ekim 2015, cilt.1, ss.85

Determination and Validation of a Synthetic Cannabinoid XLR 11 Metabolites in Urine

International Multidisciplinary Symposium on Drug Research and Development, Eskişehir, Türkiye, 15 - 17 Ekim 2015, cilt.1, ss.87

Spectrophotometric Study on the Stability Constants of Resveratrol Complexes with Cu II and Zn II

İntenational Multidisiplinary Symposium on Drug Research and Development(DRD 2015) Uluslararası Eczacılık Sempozyumu, Eskişehir, Türkiye, 15 - 17 Ekim 2015, cilt.1, ss.76

Monoklonal Antikorların Tedavideki Yeri ve Yapılan Analitik Çalışmaların İncelenmesi

2. İstanbul Eczacılık Kongresi, İstanbul, Türkiye, 22 - 24 Mayıs 2015, cilt.1, ss.9

Türkiye de Sağlık Bakanlığı Ruhsatlı Bitkisel İlaçlar ve Analizleri

İVEK Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongresi, İstanbul, Türkiye, 26 - 28 Kasım 2014, cilt.1, ss.73

Determination of Cadmium and Lead Concentrations in Turkish Herbal Tea

Fourth International Meeting on PharmacyPharmaceutical Sciences, İstanbul, Türkiye, 18 - 21 Eylül 2014, cilt.1, ss.116

THE DETERMINATION OF THE STABILITY CONSTANT OFTHE FINASTERIDE COMPLEXES WITH CADMIUM II AND COPPER II BY POTENTIOMETRIC METHOD

6 th Black Sea Basin conference on Analytical Chemistry Days, Trabzon, Türkiye, 10 - 14 Eylül 2013, cilt.1, ss.103

Quantitative Determination of the Heavy Metals Lead Zinc and Manganese in White Cheese Produced in Ergene Basin by Using Atomic Absorbtion Spectrophotometer

Third International Meeting on Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, İstanbul, Türkiye, 9 - 12 Haziran 2010, cilt.1, ss.122

Determination and Validation of Finasteride Impurities

3rd Black Sea Basin Conference on Analytical Chemistry, Constanta, Romanya, 12 - 14 Eylül 2005, cilt.1

Determination of finasteride by HPLC and its analytical method validation

4th Agean Analytical Chemistry Days, Aydın, Türkiye, 29 Eylül - 03 Ekim 2004, cilt.1, ss.113

Development of a new quantitative method for cabergoline by HPLC UV detector

2nd Black Sea Basin Conference on Analytical Chemistry, İstanbul, Türkiye, 14 - 17 Eylül 2003, cilt.1

The Development of a Determination Method for Cabergoline Using HPLC EC Detector

3rd Mediterranean Basin Conference On Analytical Chemistry, Antalya, Türkiye, 4 - 09 Haziran 2000, cilt.1, ss.218

The Determination of the Stability Constants of the Mixed Ligand Comlexes of Adenine and L Cysteine with Ni II Co II and Zn II by a Potentiometric Method

First Mediterranian Basin Conference on Analytical Chemistry, Cordoba, İspanya, 5 - 10 Kasım 1995, cilt.1, ss.18

The Determination of Stability Constants of Mixed Ligand Complexes of Adenine and some Amino Acids with Ni II by Potentiometric Method

First International Meeting on Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, İstanbul, Türkiye, 4 - 07 Eylül 1994, cilt.1, ss.162

N Salisiliden L Cysteine in Demir Kobalt Nikel Bakır ve Çinko Komplekslerinin Kararlılık Sabitlerinin Potansiyometrik Yöntemle Tayini

7. Kimya ve Kimya Mühendisliği Sempozyumu, GAZİ MAGOSA, Kıbrıs (Kktc), 2 - 05 Nisan 1991, cilt.1, ss.218

Kitap & Kitap Bölümleri