Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Citizenship and Citizenship Education According to the Perspective of Non-Muslim Minorities in Turkey

EDUCATIONAL SCIENCES-THEORY & PRACTICE, vol.15, no.6, pp.1637-1653, 2015 (Journal Indexed in SSCI) identifier

Türkiye de harf inkılabından önce kullanılan ilkokul tarih programları ve ders kitapları

Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.1, pp.408-427, 2001 (Journal Indexed in SSCI)

Articles Published in Other Journals

Research Aimed at Processing the Subject of Migration Using the Oral History Method

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi , vol.52, no.52, pp.77-96, 2020 (International Refereed University Journal) Sustainable Development

The Effect Of Thinking Education Course On The Success Of Social Studies Course

International Journal of SocialScience Research, vol.8, no.2, pp.161-185, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Çevre, Çevre Eğitim ve Çevresel Vatandaşlık Kavramlarına İlişkin Görüşleri

Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Dergisi, vol.5, no.2, pp.165-183, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

ORTAOKUL 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN VATANDAŞLIK ÜZERİNE METAFORİK ALGILARI

Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi, no.1, pp.70-89, 2018 (Other Refereed National Journals)

Ortaokul Öğrencilerinin Osmanlı Devleti ile İlgili Bilgi Düzeyleri, Bakış Açıları ve İlgilerinin İncelenmesi

Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.9, pp.59-70, 2018 (Other Refereed National Journals)

Vatandaşlık Duygusu Ölçeği Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması

Uluslararası Alan Eğitimi Dergisi, vol.3, pp.26-36, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Karşılaştırmalı Bir Çalışma Mısır ve Türkiye 7 Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Programları

Journal of Turkish Studies, vol.10, pp.697, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Determining Methods Used By Prospective Teachers Of Social Studies In Teaching About Historical Topics

Journal of Social Studies Education Research, vol.6, pp.112-153, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Ottoman perception of Egyptian students

Educational Research and Reviews, vol.10, pp.821-830, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Self Efficacy Perceptions of Prospective Social Studies Teachers in Relation to History Teaching

Education, vol.129, pp.506-520, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Use of Primary Sources in the Sixth Grade Social Studies Course Books

World Applied Sciences Journal, vol.3, pp.956-962, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions)

İlköğretim 6 7 Ve 8 Sınıf Öğrencilerinde Osmanlı Algısı

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.12, pp.245-261, 2008 (Other Refereed National Journals)

Sosyal Bilgiler Dersi Tarih Konularının Çoklu Zeka Kuramına Göre İşlenişi

Marmara Coğrafya Dergisi, pp.238-252, 2008 (Other Refereed National Journals)

Türkiye’de Harf İnkılâbından önce kullanılan ilkokul tarih programları ve ders kitapları

Kuram Ve Uygulamada Egitim Bilimleri, vol.1, no.2, pp.412-426, 2001 (Refereed Journals of Other Institutions)

XVI Yüzyılda bir Güney Doğu Anadolu kasabası Rumkale Şehri

Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, pp.197-208, 2000 (Other Refereed National Journals)

XVI Yüzyılda bir Güney Doğu Anadolu Kasabası Olan Rumkale de Eğitim

Milli Eğitim, pp.118-122, 1999 (Other Refereed National Journals)

XVI Yüzyılda Birecik Tersanesi

Tarih ve Medeniyet Dergisi, pp.42-45, 1998 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

FRANSA YÜKSEKÖĞRETİM SİSTEMİ VE SOSYAL BİLGİLER (TARİH VE COĞRAFYA) ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME PROGRAMLARI

III. Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi ITEAC 2019 III.International Teacher Education Accreditation Congress, Ankara, Turkey, 30 November - 01 December 2019, pp.375-383

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇOCUK HAKLARINA İLİŞKİN ALGILARI

III. Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi ITEAC 2019 III.International Teacher Education Accreditation Congres, Ankara, Turkey, 30 November - 01 December 2019, pp.82-90 Sustainable Development

ÖĞRETMENLERE ALTERNATİF BİR YAKLAŞIM: ETKİLEŞİMLİ MÜZE EĞİTİMİ

ÖĞRETMENLERE ALTERNATİF BİR YAKLAŞIM: ETKİLEŞİMLİ MÜZE EĞİTİMİ, Ankara, Turkey, 30 November - 01 December 2019, pp.361-374

Maârif Salnâmelerine Göre İdlib Kazasında Müslüman Okulları’nda Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri (H.13161321/M.1898-1904)

2. Uluslararası Eğitimde Yeni Arayışlar Kongresi 2nd International Congress on Seeking New Perspectives in Education, İstanbul, Turkey, 26 - 28 October 2019, pp.519-522

İmam Hatip Ortaokullarında Okutulan Seçmeli Derslere İlişkin Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri

2. Uluslararası Eğitimde Yeni Arayışlar Kongresi 2nd International Congress on Seeking New Perspectives in Education, İstanbul, Turkey, 26 - 28 October 2019, pp.147-149

OKUL ÖNCESİ DÖNEMİNDEKİ ÖĞRENCİLERİN VE VELİLERİNİN MEDYA ARAÇLARINA YAKLAŞIMLARI

2. Uluslararası Eğitimde Yeni Arayışlar Kongresi 2nd International Congress on Seeking New Perspectives in Education, İstanbul, Turkey, 26 - 28 October 2019, pp.380-384

AFGANİSTAN DERS-İ İÇTİMÂİ (SOSYAL BİLGİLER) KİTAPİNCELEMESİ

Ders Kitapları Uluslararası Sempozyumu 24-25-26 Ekim 2019, İstanbul, Turkey, 24 - 26 October 2019, pp.19-20

FRANSA DERS KİTAPLARINDA 1. DÜNYA SAVAŞI VE OSMANLI ALGISI:TARİH VE COĞRAFYA DERSİ ORTAOKUL 4 ( SON SINIF) ÖRNEĞİ

Ders Kitapları Uluslararası Sempozyumu 24-25-26 Ekim 2019, İstanbul, Turkey, 24 - 26 October 2019, pp.69-70

İRAN 4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERS KİTABINDA YEREL TARİHUYGULAMALARI

Ders Kitapları Uluslararası Sempozyumu 24-25-26 Ekim 2019, İstanbul, Turkey, 24 - 26 October 2019, pp.249-250

Öğretmen Eğitimi Üzerine Yaşanan Sorunların Farklı Kültürel Temellerle Tartışılması

II. ULUSLARARASI ÖĞRETMEN EĞİTİMİ VEAKREDİTASYON KONGRESİII. INTERNATIONAL TEACHER EDUCATION ANDACCREDITATION CONGRESS27-29 Ekim 2018 Rize/Türkiye27-29 October 2018 Rize / Turkey, 27 - 29 October 2018, pp.18-28

Türkiye’de Sosyal Yardım ve Sosyal Yardım Kavramının Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarına Yansıması

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON TEXTBOOKS 12-14 April 2018 Istanbul / TURKEY DERS KİTAPLARI ULUSLARARASI SEMPOZYUMU 12-14 Nisan 2018 İstanbul / TÜRKİYE, İstanbul, Turkey, 12 - 14 April 2018, pp.146-161 Sustainable Development

İran 3. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı İncelemesi

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON TEXTBOOKS 12-14 April 2018 Istanbul / TURKEY SYMPOSIUM PROCEEDINGS DERS KİTAPLARI ULUSLARARASI SEMPOZYUMU 12-14 Nisan 2018 İstanbul / TÜRKİYE, İstanbul, Turkey, 12 - 14 April 2018, pp.130-145

ÖZBEKİSTAN/TÜRKİSTAN BİLGİNLERİNİN ANADOLU EĞİTİM DÜNYASINA ETKİLERİ/ETKİLEŞİMLERİ

ICCHT - 2018II. ULUSLARARASI KÜLTÜREL MİRAS VE TURİZM KONGRESİ(INTERNATIONAL CONGRESS ON CULTURAL HERITAGE AND TOURISM)TAŞKENT, ÖZBEKİSTAN 03-05 Mayıs, 2018, Taşkent, Uzbekistan, 3 - 05 May 2018, pp.222-231

Göç Konusunun Sözlü Tarih Yöntemiyle İşlenmesine Yönelik Bir Araştırma

UluslaHalil İnalcık Tarih ve Tarihçilik Sempozyumu, Ankara, Turkey, 10 - 13 April 2017 Sustainable Development

Ortaokul Öğrencilerinin Osmanlı Algısı

ISHE2016, Muğla, Turkey, 1 - 03 September 2016

YEDİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SAVAŞ ve BARIŞ KAVRAMLARINA DAİR METAFORLARI WAR AND PEACE METAPHORS OF THE 7TH GRADE STUDENTS

8th World Conference on Educational Sciences (WCES-2016) 04-06 February 2016 Univesity of Alcala Madrid-Spain, Madrid, Spain, 4 - 06 January 2016, pp.1040-1041 Sustainable Development

Ortaokul 8 Sınıf Öğrencilerinin Metaforik VatandaşlıkAlgıları

IV. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitim Sempozyumu, Bolu, Turkey, 23 - 25 April 2015

Fırat ta Nehir Taşımacılığı 16 17 Yüzyıl

Uluslararası Nehirler ve Göller Sempozyumu, 2-3 Mayıs 2013 Kayseri, Kayseri, Turkey, 2 - 03 May 2013

Birecik te Gemi Yapımı

Uluslararası Piri Reis ve Türk Denizciliği Tarihi Sempozyumu 26-29 Eylül 2013 İstanbul, Turkey, 1 - 03 April 2014, vol.6, pp.103-122

Türkiye Mısır ve Suudi Arabistan 6 Sınıf SOsyal Bilgiler Ders Kitaplarında Vatandaşlık Algısı

Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, 20-22 Nisan 2012 İstanbul, 1 - 03 April 2013, pp.353-373

Fatih Doğumu Çocukluğu Gençliği ve Eğitim Hayatı

I. Uluslararası Hünkâra Vefa Sempozyumu, 1-2 Mayıs 2013 Gebze, Gebze, Turkey, 1 - 03 May 2013, pp.77-99

Türk Dünyası Tarihi Kültür Varlıklarının Eğitim Aracı Olarak Kullanılması

Uluslararası türk kültür coğrafyasında eğitim bilimleri araştırmaları sempozyumu, 1 - 03 October 2012

Türk Kültür Coğrafyasındaki Kişilerin Bilim Fikir Düşünce ve Aksiyon Tarih Ders Kitablarında Anlatımı

Uluslararası türk kültür coğrafyasında eğitim bilimleri araştırmaları sempozyumu, 1 - 03 October 2012

Türk kültür Coğrafyasındaki Kişilerin (Bilim-Fikir-Düşünce-Aksiyon) Tarih Ders Kitaplarında Anlatımı

Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim Bilimleri Araştırmaları Sempozyumu, Sinop, Turkey, 1 - 03 October 2012

Yeni Tarih anlayışı ve Kanıt Temelli Öğretimin Sosyal Bilgiler Ders Kitabına Yansıması

21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi 12-14 Eylül 2012 İstanbul, Turkey, 11 - 13 September 2012, pp.502

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Tarih ve Türkçe Öğretmenliği Adaylarının Bilimsel Okur Yazarlık Seviyelerinin Tespiti

21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi 12-14 Eylül 2012 İstanbul, Turkey, 11 - 13 September 2012, pp.387

İlköğretim 6 Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabında Kullanılan Öğretim Stratejisi Yöntem ve Teknikleri

21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi 12-14 Eylül 2012 İstanbul, Turkey, 11 - 13 September 2012, pp.97

The effect of the Use of Interactive Museums on 6th and 7th Grades Social Studies Students Academic Achievement

2nd Internaitonal Symposium on History Education 14-16 June 2012 Trabzon, Trabzon, Turkey, 14 - 16 June 2012, pp.73

The Understanding of History education in Saudi Arabia During Intermediate Education

2nd Internaitonal Symposium on History Education 14-16 June 2012 Trabzon, 14 - 16 June 2012, pp.76

Mısır İran Suudi Arabistan ve Türkiye Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında Vatandaşlık Algılarının Karşılaştırmalı İncelemesi

Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu 20-22 Nisan 2012, İstanbul, Turkey, 20 - 22 April 2012, pp.89

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Vatandaşlık Kavramı ile İlgili Görüşleri

Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu 20-22 Nisan 2012, İstanbul, Turkey, 20 - 22 April 2012, pp.34

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Farklı Kültürlere Bakış Açısı

Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu 20-22 Nisan 2012, İstanbul, Turkey, 20 - 22 April 2012, pp.63

Mısır Ders Kitaplarında Türk İmajı

IV. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi 7-9 Ekim 2009, İstanbul, Turkey, 1 - 03 September 2011, vol.2, pp.46-53

Panorama 1453 Tarih Müzesin nin Eğitimsel Değeri ve Müze Hakkındaki Öğrenci Görüşleri

IV. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi 7-9 Ekim 2009, İstanbul, Turkey, 1 - 03 September 2011, vol.1, pp.727-735

Üniversite Öğrencilerinin Tarih Algıları Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Öğrencileri Örneği

IV. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi 7-9 Ekim 2009, İstanbul, Turkey, 1 - 03 September 2011, vol.1, pp.827-732

Türkiye de Sosyal Bilgiler Alanında Yapılan Lisansüstü Tezler Üzerine Genel Bir Değerlendirme

I. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi Küresel Gelişmeler Işığında Lisansüstü Eğitimin Durumu ve Geleceği 13-14 Nisan 2011, Bishkek, Kyrgyzstan, 13 - 14 April 2011

Türk Dünyasında Ortak Tarih Öğretimine Doğru

II. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kongresi 19-25 Nisan 2010, Çeşme-İzmir, Turkey, 19 - 25 April 2010

İlköğretim öğrencilerinin devlet vatandaş demokrasi ve insan hakları kavramlarına ilişkin algıları

I. Uluslararası Avrupa Birliği, Demokrasi, Vatandaşlık ve Vatandaşlık Eğitimi Sempozyumu Bildirileri, Uşak, Turkey, 28 - 30 May 2009, pp.77-84 Sustainable Development

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Tarih Öğretimine İlişkin Yeterlilik Algıları

Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 14 - 16 May 2008, pp.80-81

Books & Book Chapters

Birecik Sancağı Kanunnameleri

in: Osmanlı’da Fıkıh ve Hukuk, Süleyman Kaya, Haşim Şahin, Editor, Mahya Yayınları, İstanbul, pp.151-167, 2017

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Materyal Tasarımı

in: Sosyal Bilgiler Eğitimi, Dursun Dilek, Editor, PegemAkademi, Ankara, pp.545-575, 2016

Orta Çağ’xxda İslam ve Türk Devlet ve Toplumlarında Eğitim

in: Eğitim Tarihi, Mehmet Şişman, Editor, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Eskişehir, pp.62-107, 2014

Suruç ve Suruç Nahiyesi Kır Yerleşme Merkezleri

in: Prof Dr Mustafa Çetin Varlık Armağanı, Ahmet Şimşirgil, Murat Uluskan, Uğur Demir, Fatih Gürcan, Editor, KTB, pp.103-130, 2013