Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Frontline Employee Feedback-Seeking Behavior: How Is It Formed and When Does It Matter?

JOURNAL OF SERVICE RESEARCH, cilt.22, sa.1, ss.44-59, 2019 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

When and how does sales team conflict affect sales team performance?

JOURNAL OF THE ACADEMY OF MARKETING SCIENCE, cilt.42, sa.6, ss.658-679, 2014 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Customer knowledge creation capability and performance in sales teams

JOURNAL OF THE ACADEMY OF MARKETING SCIENCE, cilt.41, sa.1, ss.19-39, 2013 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ AÇISINDAN FİYAT DUYARLILIĞININ YENİDEN SATIN ALMA NİYETİ ÜZERİNE ETKİSİ

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, ss.515-532, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

HEDONİK VE FAYDACI ALIŞVERİŞ DEĞERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL, cilt.3, ss.2320-2326, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Teknoloji Mağazalarının Mağaza Kişiliklerinin Karşılaştırılmasına Yönelik Bir Araştırma

Social Sciences Studies Journal, cilt.3, ss.1070-1082, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Eğilimsel Ve Durumsal Faktörlerin Anlık Satın Alma Davranışı Üzerindeki Etkisi Ve Bir Yapısal Eşitlik Modellemesi

Journal of Social and Humanities Sciences Research, cilt.4, ss.761-771, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Effects On Awareness, Brand Image And Purchase Intention

Journal of Management, Marketing and Logistics, cilt.1, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tüketicilerin Gıda Ürünlerinin Kalitesini Algılamada Dikkate Aldıkları İçsel ve Dışsal Faktörlerin Belirlenmesine Yönelik Bir Pilot Çalışma

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakülte Dergisi, cilt.1, ss.189-221, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Aracı Markalarının Markalama Kararlarındaki Yeri ve Bu Markaların Toptancı, Perakendeci ve Üretici Bazındaki Avantaj ve Dezavantajları

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Öneri Dergisi, cilt.13, ss.9-13, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

IMPACT OF PRICE SENSITIVITY ON REPURCHASE INTENTION IN TERMSOF PERSONALITY FEATURES

17. ULUSLARARASI KATILIMLI İŞLETMECİLİK KONGRESİ, İzmir, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2018, ss.1301-1315

On The İmpact Of Service Quality And Perceived Service Value On Customer Satisfaction And Loyalty

Case Of Healthcare Institution 3rd Annual Internatıonal Conference On Socıal Scıences Aıcss, Türkiye, 10 - 12 Ekim 2017

The Effects of Personality Traits and Website Quality on Online Impulse Buying

Proceedings of the 3rd International Conference on Strategic Innovative Marketing (IC-SIM), Madrid, İspanya, 1 - 04 Eylül 2014, cilt.175, ss.98-105 identifier

Antecedents and Outcomes of Consumers' Inward and Outward Environmental Attitudes: Evidence From Turkey

Proceedings of the 3rd International Conference on Strategic Innovative Marketing (IC-SIM), Madrid, İspanya, 1 - 04 Eylül 2014, cilt.175, ss.90-97 identifier

Analyzing the Brand Equity of Turkish Airlines Services Comparing the Japanese and Turkish Perspective

9th International Strategic Management Conference, 27 - 29 Haziran 2013, cilt.99, ss.446-454

Analyzing the Brand Equity of Turkish Airlines Services: Comparing the Japanese and Turkish Perspectives

9th International Strategic Management Conference, Riga, Letonya, 27 - 29 Haziran 2013, cilt.99, ss.446-454 identifier

E route to Loyalty Assessing Internet Banking Service Quality

AMS/KAMS Cultural Perspectives in Marketing Conference, Seoul, Güney Kore, 12 - 15 Temmuz 2006, ss.1