Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kariyer Tatmininin Mutluluk Düzeyi Üzerindeki Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma

İş’te Davranış Dergisi, cilt.5, ss.17-25, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN MESLEKİ BENLİK SAYGILARINI İNCELEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Uluslararası Beşeri ve Sosyal Bilimler İnceleme Dergisi, cilt.4, ss.25-37, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kaleydoskop Kariyer: Güncel Kariyer Yaklaşımlarında Yeni Bir Model

IV. Uluslararası Girişimcilik, Kariyer ve İstihdam Kongresi, Muğla, Türkiye, 17 - 20 Ekim 2019

Bilgi ve İletişim Teknolojilerine Yönelik Tutumlar ile Kariyer Uyum Yetenekleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi

4. Uluslararası Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2018 Creative Commons License

Bireysel Kariyer Evreleri ve Örgüte Bağlılık

V. Örgütsel Davranış Kongresi, Antalya, Türkiye, 3 - 04 Kasım 2017 Creative Commons License

Kitap & Kitap Bölümleri

New Career Approaches and Career Capital

Management and Organization: Various Approaches, Yasin Çakırel, Editör, Peter Lang Publishing, Inc., Berlin, ss.15-23, 2019

Human Resources Development Climate: Characteristics and Related Employee Behaviors

Management and Organization: Various Approaches, Yasin Çakırel, Editör, Peter Lang Publishing, Inc., Berlin, ss.25-34, 2019

Sendikalı Kadın Çalışanların Örgütsel Adalet Algılarını İncelemeye Yönelik Bir Araştırma

Yönetim ve Organizasyon Makaleleri: Kadın Akademisyenlere Armağan, Esra Gökçen Kaygısız,Reyhan Ayşen Wolff, Editör, Eğitim Kitabevi, Giresun, ss.165-180, 2017