Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2014 - 2018 Doktora

  İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Türkiye

 • 2011 - 2014 Yüksek Lisans

  İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İnsan Kaynakları Yönetimi (Yl) (Tezli), Türkiye

 • 2002 - 2006 Lisans

  İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2018 Doktora

  İnsan Kaynakları Geliştirme İkliminin Çalışanların İşe Adanmışlıklarına Etkisinde Örgüte Bağlılığın Rolü ve Bir Araştırma

  İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı

 • 2014 Yüksek Lisans

  Örgütsel Adaletin, Kapsam İçi ve Kapsam Dışı Personel Tarafından Algılanması: Bir Uygulama

  İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yabancı Diller

 • B2 Orta Üstü Almanca