Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Reference Cutoff Values for Muscle Strength in Different Nations

NUTRITION IN CLINICAL PRACTICE, cilt.35, ss.755, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Cut-off points for weight and body mass index adjusted bioimpedance analysis measurements of muscle mass

AGING CLINICAL AND EXPERIMENTAL RESEARCH, cilt.31, ss.935-942, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Endobronchial ultrasound transbronchial needle aspiration in elderly patients: safety and performance outcomes EBUS-TBNA in elderly.

The aging male : the official journal of the International Society for the Study of the Aging Male, ss.1-6, 2018 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

LOW BODY MASS INDEX AS A RISK FACTOR FOR FUNCTIONAL DEPENDENCY IN FRAIL INDIVIDUALS

JOURNAL OF THE AMERICAN GERIATRICS SOCIETY, cilt.66, ss.2032, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Intensive Blood Pressure Treatment in Adults Aged 60 Years or Older

ANNALS OF INTERNAL MEDICINE, cilt.167, ss.288, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Blood Pressure Goals in Functionally Limited Elderly Patients

AMERICAN JOURNAL OF MEDICINE, cilt.130, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

An under-diagnosed geriatric syndrome: sleep disorders among older adults

AFRICAN HEALTH SCIENCES, cilt.17, ss.436-444, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Suggestions on sarcopenia-related trials

AGING CLINICAL AND EXPERIMENTAL RESEARCH, cilt.28, ss.1029-1030, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Possible side effects of metoclopramide

CLINICAL NUTRITION, cilt.35, ss.975, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Queries raised about MNA for frail older hospital patients

CLINICAL NUTRITION, cilt.34, ss.1282, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Comorbidities, polypharmacy, functionality and nutritional status in Turkish community-dwelling female elderly

AGING CLINICAL AND EXPERIMENTAL RESEARCH, cilt.26, ss.255-259, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Association of genetic polymorphisms with endothelial dysfunction in chronic heart failure

EUROPEAN REVIEW FOR MEDICAL AND PHARMACOLOGICAL SCIENCES, cilt.18, ss.1755-1761, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Herpes Simplex Virus Encephalitis in Geriatric Patients

CURRENT GERIATRICS REPORTS, cilt.6, ss.34-41, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

YAŞLIDA UYKU BOZUKLUKLARI

TÜRKİYE KLİNİKLERİ GERİATRİ ÖZEL SAYISI, ss.58-61, 2017 (Hakemsiz Dergi)

Yaşlılıkta Vitamin ve Eser Elementlerin Akılcı Kullanımı

TÜRKİYE KLİNİKLERİ GERİATRİ ÖZEL SAYISI, cilt.2, ss.77-80, 2016 (Hakemsiz Dergi)

YAŞLIDA KONSTİPASYON VE FONKSİYONEL DİSPEPSİ

Türkiye Klinikleri Dergisi Yaşlıda Akılcı İlaç Kullanımı Özel Sayısı, cilt.1, ss.95-99, 2015 (Hakemsiz Dergi)

HEALTH RISKS OF MUSLIM PILGRIMAGE

NOBEL MEDICUS, cilt.11, ss.13-18, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

HAC DÖNEMİNDE KARŞILAŞILAN SAĞLIK RİSKLERİ

Nobel Medicus, cilt.11, ss.13-18, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Inflammatory pseudotumors after stem cell transplantation

HEMATOLOGY REPORTS, cilt.7, ss.77-79, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Yaşlılarda Malnütrisyon ve Tedavisi

Actual Medicine, cilt.22, ss.18-22, 2014 (Hakemsiz Dergi)

Approach to Pain in the Elderly

Journal of Gerontology Geriatric Research, cilt.2, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İdeal Alzheimer Bakımevleri Nasıl Olmalı?

Türkiye Klinikleri Nöroloji Özel Dergisi, cilt.5, ss.97-101, 2012 (Hakemsiz Dergi)

Rational Drug Use in the Elderly

Journal of Gerontology Geriatric Research, cilt.1, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yaşlı Bireylerde 25-OH-D Vitamini Düzeyleri ileLenfosit Alt Tiplerinin İlişkisi

İç Hastalıkları Dergisi, cilt.19, ss.47-58, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kırılganlık nedir? Nasıl Değerlendirilir?

8.İSTANBUL DAHİLİYE KLİNİKLERİ BULUŞMASI, İstanbul, Türkiye, 2 - 04 Kasım 2018

Evaluation of caregiver burden of geriatric homecare patients

14th EUGMS. International Congress of the European Union Geriatric Society, Almanya, 10 - 12 Ekim 2018

Kronik Hastalıkların Yönetimi-Kan Şekeri

11. Akademik Geriatri Kongresi, Antalya, Türkiye, 19 - 23 Nisan 2018

Dependency is associated with age ,cognitive impairment and infections :LPZ study in Turkish hospitals

13th International Congress of the European Union Geriatric Medicine Society, Nice, Fransa, 20 - 22 Eylül 2017, cilt.8, ss.40-247

Restless leg syndrome and associated factors

International Congress on a Academic Geriatrics 2017, Antalya, Türkiye, 12 - 16 Nisan 2017 identifier identifier identifier

HYPOTENSION IN NURSING HOME RESIDENTS ON ANTIHYPERTENSIVE TREATMENT: HOW SIGNIFICANT IS IT?

International Congress on a Academic Geriatrics 2017, Antalya, Türkiye, 12 - 16 Nisan 2017

Hastanede yatan yaşlılarda orofarenjial disfaji taraması: Mortalite ile ilişkili yaygın bir problem

10. KLİNİK ENTERAL PARENTERAL NUTRİSYON KONGRESİ KEPAN 2017, Antalya, Türkiye, 29 Mart - 02 Nisan 2017

Yaşlıda Polifarmasi ve Akılcı İlaç Kullanımı

6.İstanbul Dahiliye Klinikleri Buluşması, İstanbul, Türkiye, 18 - 20 Kasım 2016

Obesity and sarcopenic obesity in community dwelling older adults

12th International Congress of the European Union Geriatric Medicine Society, Portekiz, 5 - 07 Ekim 2016, cilt.7, ss.29-259 identifier identifier

Polifarmasi ve Akılcı İlaç Kullanımı/ STOPP-START yenilikler

9.AKADEMİK GERİATRİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 13 - 17 Nisan 2016

EVDE SAĞLIK HİZMETLERİNDE EKİBİN SORUMLULUKLARI

9.AKADEMİK GERİATRİ KONGRESİ, Türkiye, 13 - 17 Nisan 2016

YAŞLILARDA ATİPİK BULGULAR TİPİKTİR: HİPERAKTİF DELİRYUM OLGUSU

İstanbul Tıp Fakültesi Geleneksel İç Hastalıkları Günleri İnteraktif Güncelleştirme 2016, Türkiye, 11 - 13 Mart 2016

Efficacy and safety of training program concentrating on the Garfinkel method as a toll for reducing polypharmacy in nursing home residents

11th International Congress of the European Union Geriatric Medicine Society - Geriatric medicine for future Europeans - Successful aging creates new challenges, Norveç, 16 - 18 Eylül 2015, cilt.6, ss.68

Comprehensive geriatric assessment in practice: From the point of patients

11th International Congress of the European Union Geriatric Medicine Society - Geriatric medicine for future Europeans - Successful aging creates new challenges, Norveç, 16 - 18 Eylül 2015, cilt.6, ss.68

Frequency of frailty syndrome in elders older than 75 years of age according to the FRAIL criteria

10th International Congress of the European Union Geriatric Medicine Society - Geriatric Medicine Crossing Borders, Hollanda, 16 - 19 Eylül 2014, cilt.5, ss.126-127

Data of social status of population over 75 years old, who applied to Istanbul Medical Faculty, Polyclinic of Geriatrics

10th International Congress of the European Union Geriatric Medicine Society - Geriatric Medicine Crossing Borders, Hollanda, 16 - 19 Eylül 2014, cilt.5, ss.140

Correlates of mortality in the old community-dwelling outpatients: the value of functional assessment

10th International Congress of the European Union Geriatric Medicine Society - Geriatric Medicine Crossing Borders, Hollanda, 16 - 19 Eylül 2014, cilt.5, ss.125

Successful treatment of non-healing pressure ulcers with topical N-acetyl cystein

10th International Congress of the European Union Geriatric Medicine Society - Geriatric Medicine Crossing Borders, 16 - 19 Eylül 2014, cilt.5, ss.175

Different nations, so different cut-off points: a reference population to define muscle mass and function cut-off points from Turkey

10th International Congress of the European Union Geriatric Medicine Society - Geriatric Medicine Crossing Borders, Hollanda, 17 - 19 Eylül 2014, cilt.5, ss.203

An underdiagnosed geriatric syndrome: a survey of chronic pain in an elderly population

10th International Congress of the European Union Geriatric Medicine Society - Geriatric Medicine Crossing Borders, Hollanda, 16 - 19 Eylül 2014, cilt.5, ss.177

Assessment of frequency and predictors of depression in elders older than age 75

10th International Congress of the European Union Geriatric Medicine Society - Geriatric Medicine Crossing Borders, Hollanda, 17 - 19 Eylül 2014, cilt.5, ss.232-233

Sleep disorders and elderly population: How often is it – How much enough do we care of it?

10th International Congress of the European Union Geriatric Medicine Society - Geriatric Medicine Crossing Borders, Hollanda, 16 - 19 Eylül 2014, cilt.5, ss.233

Simplified Nutritional Appetite Questionnaire (SNAQ): an alternative test for geriatric nutritional assessment

10th International Congress of the European Union Geriatric Medicine Society - Geriatric Medicine Crossing Borders, Hollanda, 16 - 19 Eylül 2014, cilt.5, ss.183

DEMANSTA HASTA VE HASTA YAKINI SORUNLARINA PRATİK YAKLAŞIM NASIL OLMALI ?

7.AKADEMİK GERİATRİ KONGRESİ 2014, Türkiye, 28 - 31 Mayıs 2014

YAŞLILARDA AKILCI İLAÇ KULLANIMI

4.ULUSAL ALZHEİMER KONGRESİ, Türkiye, 20 - 23 Mart 2014

YAŞLIDA İLAÇ KULLANIMI: NEREDE YANLIŞ YAPIYORUZ?

GELENEKSEL İÇ HASTALIKLARI GÜNLERİ 2014, Türkiye, 14 - 16 Mart 2014

VAKALARLA YAŞLIDA OPİYOİD KULLANIMI

4.AKILCI İLAÇ KULLANIMI SEMPOZYUMU, Kıbrıs (Kktc), 6 - 08 Eylül 2013

PNOMONİ İNKONTİNANS SEBEBİ OLABİLİR Mİ

6.AKADEMİK GERİATRİ KONGRESİ 2013, Türkiye, 22 - 26 Mayıs 2013

İKTİYOZ İLE PREZENTE OLAN HOGKİN LENFOMA OLGUSU

6.AKADEMİK GERİATRİ KONGRESİ 2013, Türkiye, 22 - 26 Mayıs 2013

CORRELATION OF DAILY URINARY CALCIUM EXCRETION WITH SPOT URINARY CALCIUM TO CREATININE RATIO: A POSSIBLE INSIGHT FOR RAPID EVALUATION

European Congress on Osteoporosis and Osteoarthritis (ESCEO-IOF), Rome, İtalya, 17 - 20 Nisan 2013, cilt.24 identifier

DETERMINANTS OF FALLS AND/OR FEAR OF FALLS IN COMMUNITY DWELLING ELDERLY

European Congress on Osteoporosis and Osteoarthritis (ESCEO-IOF), Rome, İtalya, 17 - 20 Nisan 2013, cilt.24 identifier identifier identifier

YAŞLIDA AKILCI İLAÇ KULLANIMI VE KRONİK AĞRIYA YAKLAŞIM

GELENEKSEL İÇ HASTALIKLARI GÜNLERİ 2013, Türkiye, 8 - 10 Mart 2013

NADİR ENSEFELOPATİ OLGU SUNUMU

5.AKADEMİK GERİATRİ KONGRESİ 2012, Türkiye, 23 - 27 Mayıs 2012

MEFV GENE MUTATIONS IN ANKYLOSING SPONDYLITIS: IMPACT ON RADIOGRAPHIC SEVERITY

Seventh International Congresson Spondyloarthropathies, Belçika, 7 - 09 Ekim 2010, cilt.28, ss.625

Kitap & Kitap Bölümleri

Çok Yönlü Geriatrik Değerlendirme ve Geriatrik Sendromlar

Hematolojide Geriatrik Yaklaşım, Prof. Dr. Meliha NALÇACI, Editör, ortadoğu reklam tanıtım yayıncılık turizm eğitim inşaat sanayi ve ticaret a.ş., ss.4-9, 2018

Malnütrisyon ve Tarama Ölçekleri

Geriatri Pratiğinde Ölçekler, Ahmet Turan Işık, Pınar Soysal, Editör, iSTANBUL TIP KİTAPEVLERİ, İstanbul, ss.97-108, 2017

Yaşlı Erişkin

Bates Fizik Muayene ve Anamnez Alma Kılavuzu, Mehmet Akif Karan, Editör, Nobel Tıp Kitapevleri, İstanbul, ss.917-955, 2015

GERİATRİK SEMİYOLOJİ-ÇOK YÖNLÜ GERİATRİK DEĞERLENDİRME

SEMİYOLOJİ, YAŞAR KÜÇÜKARDALI, Editör, NOBEL TIP KİTAPEVLERİ, İstanbul, ss.477-479, 2013

İdeal Alzheimer Bakımevleri Nasıl olmalı

Alzheimer Hastalığı, Sibel Karşıdağ, Editör, Türkiye Klinikleri Yayın, Ankara, ss.132-137, 2012