Başarılar & Tanınırlık

Ödüller

  • Mayıs 2017 Uluslarası Akademik Geriatri Derneği Kongresi sözel sunum birincilik ödülü

    Akademik Geriatri Derneği

  • Mart 2015 Sözlü Sunum birincilik ödülü

    9. Klinik Enteral Ve Parenteral Nutrisyon (Kepan ) Kongresi

  • Mayıs 2014 Akademik Geriatri Kongresi 2014 Sözlü Sunum Özel Ödülü

    Akademik Geriatri Derneği

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 316

h-indeksi (WOS): 8