Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

İlkokul Yönetici ve Öğretmenlerinin Karar Verme Stratejileri ile İş Doyumları Arasındaki İlişki

İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.4, no.1, pp.43-78, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

İlkokul Öğretmenlerinin ve Yöneticilerinin Zorbalığa İlişkin Tutum Ve Davranışları: Beşiktaş Örneği

İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, pp.333-338, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Öğretmenlerin Kişiler Arası Öz-Yeterlikleri İle Kendilerine Saygı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, pp.195-200, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Ergenlerde psikolojik dayanıklılık ile benlik kurgusu arasındaki ilişkinin incelenmesi

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.42, no.42, pp.87-107, 2015 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

A Comparative Study upon Determination of Scientific Literacy Level of Teacher Candidates

Educational Research and Reviews, vol.8, no.19, pp.1888-1896, 2013 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

A COMPARATIVE STUDY ON VALUE RANKING OF THE TURKISH TEACHING DEPARTMENT STUDENTS IN TWO UNIVERSITIES

A Journal Pertaining To College Students, vol.4, no.43, pp.1191-1203, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

Self -Disclosure Through Sharing with the Public

Journal of Instructional Psychology, vol.35, no.3, pp.288-293, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

Oluşturmacılığın Kuramsal Temelleri

Marmara Coğrafya Dergisi, vol.17, no.17, pp.196-205, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

ALKOL BAĞIMLILARININ BENLİK BİLİNÇLERİ İLE SOSYAL UYUM DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.26, no.26, pp.133-154, 2007 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Üniversite Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri İle Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Kuram Ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.6, no.6, pp.231-264, 2006 (Peer-Reviewed Journal)

SÜRÜCÜLERİN KAYGI SEVİYELERİ İLE SEÇİLMİŞ BAZISÜRÜCÜ DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.10, no.10, pp.191-210, 1998 (Peer-Reviewed Journal)

An Item Analysis Of My Use Of Interpersonal Skills Inventory

British Journal Of Guidance And Counselling, vol.23, no.3, pp.377-386, 1995 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Geleceğimi Tasarlıyorum Ölçeğinin Türkçe Uyarlaması: Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması

IX. Uluslararası Yükseköğretimde Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Araştırmaları Kongresi, 15 - 17 November 2019, vol.1

Üniversite Öğrencilerinin Otomatik Düşüncelerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi

IX. Uluslararası Yükseköğretimde Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Araştırmaları Kongresi, 15 - 17 November 2019

Malül gazilerin baş etme ve uyum sürecinde aile desteğinin rolü

27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresİ, Antalya, Turkey, 18 - 22 April 2018

Yeni Rehberlik Yönetmeliğine Yönelik Alan Çalışanlarının Bakışı

IV. YILDIZ SOSYAL BİLİMER KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 21 - 22 December 2017

KURAN-I KERİM VE HADİS KAYNAKLARININ İLETİŞİM PSİKOLOJİSİ BAĞLAMINDAİNCELENMESİ

1. ULUSLARARASI EL RUHA SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Şanlıurfa, Turkey, 8 - 12 November 2017, pp.206

Yoksulluğa Karşı Mücadelede Bir Yetişkin Eğitimi Uygulaması: İsmek Örneği

Yoksulluk Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 31 May - 01 June 2003, vol.1, pp.398-407

Books & Book Chapters

Mesleki rehberlik

in: Rehberlik ve Psikolojik Danışma, Halil Ekşi, Müge Yüksel, Editor, NOBEL Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.179-216, 2018

Birey Merkezli Terapi

in: Theories of Counseling and Psychotherapy: A Case Approach, Füsun Akkoyun, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.147-178, 2014

Portekiz Eğitim Sistemi

in: Eğitim Yapıları ve Yönetimleri Açısından Çeşitli Ülkelere Bakış, Sefer Ada, Z. Nurdan Baysal, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.425-436, 2013

Gelişim Psikolojisine Giriş

in: Gelişim Psikolojisi, Aydın, Betül, Editor, EGM Polis Akademisi, Ankara, pp.1-17, 2002