Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

The value of internal jugular vein collapsibility index in sepsis

ULUSAL TRAVMA VE ACIL CERRAHI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF TRAUMA & EMERGENCY SURGERY, vol.23, no.4, pp.294-300, 2017 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

EPIDURALS, INTRAOPERATIVE FLUID ADMINISTRATION, AND HYPOTENSION Reply

JOURNAL OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY, vol.150, no.1, pp.265, 2015 (Journal Indexed in SCI) identifier

Direct transaortic transcatheter aortic valve implantation

TURK GOGUS KALP DAMAR CERRAHISI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY, vol.22, no.2, pp.403-406, 2014 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Effects of high-dose propofol on succinylcholine-induced fasciculations and myalgia

Acta Anaesthesiologica Scandinavica, vol.47, no.2, pp.180-184, 2003 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Effects of different doses of oral ketamine for premedication of children

European Journal of Anaesthesiology, vol.20, no.1, pp.56-60, 2003 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Sepsis and Tachycardia: Etiologic Factors and Effects on Prognosis

J Anesth Ther, vol.1, no.1, pp.4-8, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Serum Electrolyte and pH Alterations During Cardiopulmonary Bypass: Analysis by the Stewart Approach

Journal of Cardio-Vascular-Thoracic Anaesthesia and Intensive Care Society, vol.22, pp.9-15, 2016 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License identifier

Ventilatörden ayırmanın neden olduğu kalp yetmezliği

Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi, vol.2, no.21, pp.71-76, 2015 (Other Refereed National Journals)

Heart failure associated with weaning from mechanical ventilation Ventilatörden ayirmanin neden olduʇu kalp yetmezliʇi

Gogus-Kalp-Damar Anestezi ve Yogun Bakim Dernegi Dergisi, vol.21, no.2, pp.71-76, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

A rare complication of amiodarone: Diffuse alveolar hemorrhage Amiodaron'a baǧli ender bir komplikasyon: Yaygin alveolar hemoraji

Gogus-Kalp-Damar Anestezi ve Yogun Bakim Dernegi Dergisi, vol.20, no.1, pp.55-58, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Girişimsel işlemlerde EKO

İleri Ekokardiyografi Kursu 2, Turkey, 22 - 23 December 2018

Aort Darlığı ve Yetmezliği

İleri Ekokardiyografi Kursu 1, Turkey, 24 - 25 November 2018

EKG

TARD CEAA modülü, Turkey, 17 - 18 November 2018

Dinamik parametreler, kısıtlılıkları ve çalışma konusu önerisi

Bir deneysel çalışma nasıl planlanır, yapılır ve yazılır, Turkey, 13 October 2018

EKO’da görüntüleme ve yanılgı

Temel Ekokardiyografi Kursu, Turkey, 29 - 30 September 2018

Tek akciğer ventilasyonunda TAA uygulanması

Deneysel düşük akım anestezi çalıştayı, Turkey, 29 - 30 June 2018

FiO2-FeO2 farkının hemorajik şok modelinde VO2 ile karşılaştırılması

Deneysel düşük akım anestezi çalıştayı, Turkey, 29 - 30 June 2018

Kardiyak cerrahi sırasında hiperoksi

Göğüs kalp damar anestezi ve yoğun bakım derneği 24. Kongresi, Turkey, 3 - 06 May 2018

Transözefageal ekokardiyografi ile saptanan koroner sinüs hematomu

Göğüs kalp damar anestezi ve yoğun bakım derneği 24. ulusal kongresi, İzmir, Turkey, 3 - 06 May 2018

İntraoperatif dönemde transözefageal ekokardiyografi ile ilk kez ventriküler septal defekt tanısı konan olgu

23. Ulusal Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Kongresi, İstanbul, Turkey, 25 May 2017

Aort Kapak Temel transözefageal ekokardiyografi kursu

50. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, İstanbul, Turkey, 26 - 30 October 2016

Pulmoner alveolar proteinozis tanılı hastada anestezi yönetimi Olgu sunumu

50. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, P-36, İstanbul, Turkey, 26 - 30 October 2016

Criss Cross Heart tanılı çocukta anestezik yaklaşım

. 50. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Turkey, 26 October 2016

USG nin Yeri

50. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Turkey, 26 October 2016

Suspected Malignant Hyperthermia in an Adult Patient During Ortopedic Surgery For Pes Equinovarus Deformity

Orthopedic Anaesthesia and Intensive Care Anesthesiology and Reanimation Specialists Society, Macedonia, 18 - 21 May 2016

Transözofagial Ekokardiyografide Artefakt İnsidansı ve Etyolojisi

Göğüs kalp damar anestezi ve yoğun bakım derneği 22. Kongresi, Turkey, 24 April 2016

İntrakardiyak Trombüslü Olgunun Peroperatif Ekokardiyografi İle Takibi

Göğüs kalp damar anestezi ve yoğun bakım derneği 22. Kongresi, Turkey, 24 April 2016

Early detection of postoperative acute kidney injury by Doppler renal resistive index in major lung and cardiac operations

34th International Symposium on Intensive Care and Emergency Medicine, Belgium, 18 - 21 March 2014, vol.18, pp.365

impact of cd34 pluripotent stem cell therapy in patients with chronic critical limb ischemia

13.TURK GÖĞÜS KALP DAMAR CERRAHİSİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 30 October - 02 November 2014

ENDOVASKÜLER AORT CERRAHİSİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ DENEYİMİ

13.TURK GÖĞÜS KALP DAMAR CERRAHİSİ KONGRESİ, Turkey, 30 October - 02 November 2014

SANTRAL VENÖZ KATETER KILAVUZ TELİ DÜĞÜMLENMESİ: OLGU SUNUMU

47.ULUSAL TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON KONGRESİ, Turkey, 20 - 24 November 2013

Marmara Üniversitesi Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Yoğun Bakım Ünitesinde İnfeksiyon Epidemiyolojisi

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 47.Ulusal Kongresi, Antalya, Turkey, 20 - 24 November 2013

Occult matabolic alkalosis: incedence and reasons

19th International Intensive Care Symposium, 10 - 11 May 2013

Books & Book Chapters

in: Grafik Anestezi, Zeynep Zuhal Aykaç, Editor, Güneş Kitaevi, 2019

Monitorizasyon

in: Kalp ve Anestezi, Aslı Dönmez, Zeliha Özer, Alper Kararmaz, Editor, İntertıp, pp.43-62, 2015