Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2011 - 2017 Doktora

  Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Biyokimya (Dr) (Tıp), Türkiye

 • 2007 - 2010 Yüksek Lisans

  Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Biyokimya (Yl) (Tezli) (Eczacılık), Türkiye

 • 2006 - 2007 Yüksek Lisans

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

 • 2002 - 2006 Lisans

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Ve Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2017 Doktora

  NON-ALKOLİK YAĞLI KARACİĞER HASTALIĞI MODELİNDE OKSİSİTEROLLERİN LİPİD METABOLİZMASI VE ENDOPLAZMİK RETİKULUM YOLAĞINA ETKİSİ

  Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Biyokimya (Dr) (Tıp)

 • 2010 Yüksek Lisans

  Hiperlipidemi yapılmış farelerin kanlarında oksidlenmiş düşük dansiteli lipoprotein ve lipid peroksidasyonun değerlendirilmesi

  Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Biyokimya (Yl) (Tezli) (Eczacılık)

Yabancı Diller

 • B2 Orta Üstü İngilizce